Nakit Akım Hareketleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nakit Akım Yönetimi >

Nakit Akım Hareketleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımı  Nakit Akım  hareketleri ile  , Firma bünyesindeki  birimleri ifade eden Kar yada Masraf Merkezlerinin, diğer modüller aracılığıyla oluşturulan hareketlerinin Yer ve Tür bazında takip edilmesi sağlanır.

Nakit Akım  hareketleri ile  finans belgelerinde ve yevmiye fişi içerisinde manuel olarak yapılabileceği gibi bazı tanımlamalar yapılarak otomatik olarak oluşması da sağlanabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hareket ekranlarında kaydedilmiş olan ‘N.A.Hrk’ düğmesine tıklandığında Nakit Akım Yeri Kodu ve Nakit Akım Türü Kodu seçilerek istenilen yer ve türlere istenilen oranlarda dağıtım yapılabilir. Yüzde olarak 100’ e tamamlanmadan başka bir deyişle tutarlar birbirini tutmadan Gusto kullanıcıyı ekrandan çıkartmaz.

 

A_caution_128

Nakit Akım Hareketlerine ulaşmak için herhangi hareket ekranlarında kaydedilmiştir. Ancak öndeğerde tanımlı değilse hareketlerde "N.A. Hrk" düğmesi gözükmemektedir. gözükmesi için Gusto Tanımlar > Gusto Sistem Tanımları > Firmaya Bağlı Tanımlar > Finans 1 'den ilgili öndeğer şeçilmelidir.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tutarı: Nakit Akım Tutarı otomatik olarak gelir.

Nakit Akım Yeri Kodu: Nakit Akım Yeri modülünde tanımlanan Nakit Akım yerlerinde ilgili olan Nakit Akım Yeri kodu seçilir.

Adı: Nakit Akım Yeri Kodu seçildiğinde Nakit Akım Yeri Adı otomatik gelir.

 

Nakit Akım Türü Kodu: Nakit Akım Türü modülünde tanımlanan Nakit Akım yerlerinde ilgili olan Nakit Akım Türü kodu seçilir.

Adı: Nakit Akım Türü Kodu seçildiğinde Nakit Akım Türü Adı otomatik gelir.

 

Satır Açıklaması: Nakit Akım ile ilgili açıklamalar kaydedilir.

Tutar: Girilen Nakit Akım toplam tutarın ne kadarının yansıtılacağı girilir.

Döviz Tutarı: Doviz Türü girildi ise Dovilzi tutar otomatik olarak olarak hesaplanıp kaydedilir.

Yüzde: Nakit Akım toplam tutarın % kaç olarak yansıtılacağı da girilebilir. Tutar girilir ise yüzde otomatik hesaplanır. % girilir ise tutar otomatik hesaplanır.

Tutar alanına toplam tutardan daha az bir tutar girilir ise alt satıra Tutar ve oran alanları otomatik olarak hesaplayıp yazılır. Nakit Akım kodlarının girilmiş hali aşağıdaki gibidir.

 

Nakit Akım Hareketleri ekranından tanımladığımız Nakit Akım yeri ve türüne göre yapılan dağıtımı şablon olarak kaydedebiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.