Nakit Akım Hareketleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nakit Akım Yönetimi >

Nakit Akım Hareketleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Nakit Akım Hareket listesi  Bütçe-Gelir/Gider menüsü altından Nakit Akım Takibi-Nakit Akım Hareket Listesi ekranından yapılmaktadır.

exp_collapse

 

 

tog_minusNakit Akım Hareketleri Listesi

clip1271nakitakımharlistesi

Nakit Akım Yeri :

 

Kriterler : Bu bölümde Nakit Akım Yeri kriteri olarak Tüm NA Yerleri, Tek NA Gelir Yeri, Tek NA Gider Yeri, Tek NA Yeri, Tüm NA Gelir Yerleri, Tüm NA Gider Yerleri ve NA Yeri aralığı seçilebilir. Tek NA Gelir Yeri, Tek NA Gider Yeri seçilmesi durumunda yanında Kodu ve Adı alanları aktif gelir.

 

Kodu : Nakit Akım Yerinin kodu seçilir. Kod seçildiğinde ad, ad seçildiğinde kod otomatik olarak gelir.

 

Ad : Nakit Akım Yerinin adı seçilir. Ad seçildiğinde kod, kod seçildiğinde adı otomatik olarak gelir.

 

Nakit Akım Türü :

 

Kriterler : Bu bölümde gelir gider türünün kriteri olarak Tüm NA tÜRLERİ, Tek NA Gelir Türü, Tek NA Gider Türü, Tek NA Türü, Tüm NA Gelir Türleri, Tüm NA Gider Türleri ve NA Türü aralığı seçilebilir. Tek NA Gider Türü, Tek NA Gider Türü seçilmesi durumunda yanındaki Kodu ve Adı alanları aktif hale gelir.

 

Kod : Nakit Akım Türünün kodu seçilir. Kod seçildiğinde ad, ad seçildiğinde kod otomatik olarak gelir.

 

Ad : Nakit Akım Türünün adı seçilir. Kod seçildiğinde ad, ad seçildiğinde kod otomatik olarak gelir.

 

 

tog_minusNakit Akım Hareketleri Listesi Satır Bilgileri

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelir Gider hareketinin yanında bulunan numaraya çift tıklanarak o hareketin ekranının açılması sağlanabilir.

 

Hareket Tarihi / Hareket Türü : Nakit Akım Hareketinin yapıldığı tarihini ve türünü gösteren alandır.

Yer Kodu / Yer Adı : Nakit Akım Hareketinin yapıldığı birimin kodu ve bu koda karşılık gelen adın gösterildiği alandır.

Tür Kodu / Tür Adı : Nakit Akım Hareketinin türünün kodu ve bu koda karşılık gelen adın gösterildiği alandır.

Belge Seri / Belge No : Nakit Akım Hareketinin belge seri ve belge numarasının gösterildiği alandır.

Gelir Tutarı : Yapılan hareketin gelir tutarının gösterildiği alandır.

Gider Tutarı : Yapılan hareketin gider tutarının gösterildiği alandır.

Bakiye : Toplam bakiyenin gösterildiği alandır. Negatif sayı olma durumunda kırmızı renk ile gösterilir.

Hareket Dövizi : Hareketin yapıldığı dövizi gösteren bölümdür.

Hesap Döviz Tutarı / Sistem Döviz Tutarı / Açıklama : Hesap döviz tutarının, sistem döviz tutarının ve gelir gider hareketine dair açıklamanın bulunduğu alandır.

 

tog_minusNakit Akım Hareketleri Listesi Arama Kriterleri

clip1271nahlak2

Tarih : Listelenmek istenen Nakit Akım hareketlerinin yapıldığı tarih aralığının belirlendiği alandır. İlk kutu aralığı için başlangıç tarihi ikinci kutu bitiş tarihidir. Aynı zamanda hemen yanında duran barı sürükleyerek de tarih aralığı belirlenebilir.

Yenile : Belirlenen tarih aralığına göre listenin yenilenmesini sağlar.

Diğer Kriterler : Nakit Akım hareketleri listesinde tarih dışındaki kriterlerin belirlenmesini sağlayan ekranı getirir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.