Nakit Akım Türleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nakit Akım Yönetimi >

Nakit Akım Türleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Nakit Akım Türü kart tanımlamaları  Bütçe-Gelir/Gider menüsü altından  Nakit Akım Takibi-Nakit Akım Türleri ekranından yapılmaktadır.

exp_collapse

 

Hareket ekranlarında Nakit Akım dağılımları, N.A.Hrk Düğmesine tıklanarak yapılmaktadır. Nakit Akım türü yardımıyla nakit girişi olabilecek türler tanımlanır. Çalışma Şekli, Gelir veya Gider seçeneklerinden biri kart işlem görmeden seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Adlar/Notlar/Ek Alanlar/OLE Nesnesi/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer: Hesap ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Gusto Sistem’de ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.