Nakit Akım Yerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nakit Akım Yönetimi >

Nakit Akım Yerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımında Nakit Akım Yeri kart tanımlamaları  Bütçe-Gelir/Gider  menüsü Nakit Akım Takibi - Nakit Akım Yerleri ekranından yapılmaktadır.

exp_collapse

 

Nakit Akım Yeri kartı yardımıyla Nakit akışı olan merkezler; Şube, Şantiye, İş merkezleri tanımlanarak gelir takiplerinin yapılması mümkündür. Nakit Akım yeri kartı üzerinde Nakit Akım Yeri ve Kodu yazıldıktan sonra Çalışma Şekli seçilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Nakit Akım (NA) Yeri: Nakit Akım Kodu-Adı girilir.

Çalışma Şekli: Gelir/Gider– Gelir veya Gider seçeneklerinden biri kart işlem görmeden seçilir. Böylelikle Gelir ve Gider kalemleri ayrı ayrı takip edilebilir.

 

 

Adlar/Notlar/Ek Alanlar/OLE Nesnesi/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer: Hesap ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Gusto Sistem’de ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.