Olay Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar >

Olay Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Olayın Çalışma Diyagramı

Olayın Çalışma Diyagramı

 

Olay Yönetimi'nde Olay, belirlenmiş bir zamanda(Kontrol Zamanı) koşulun çalıştırılması ve koşulun sonucuna göre belirlenmiş eylemlerin  çalıştırılması işlemlerinin tümüdür.

 

Koşul çalıştırıldıktan sonra eğer  kaynak satır oluştuysa koşul sağlandığında yapılacaklar listesinde belirlenen eylemler çalıştırılır. Eğer koşul kaynağı satır oluşturmadıysa koşul sağlanmadığında yapılacaklar listesinde belirlenen eylemler çalıştırılacaktır.

 

Olay Yönetimi Servis uygulaması  eğer olay aktif ise olay için belirlenen süreci çalıştırır. Aksi halde olayı görmezden gelir ve çalıştırmaz.

 

Tanımlanabilir Eylem Türleri


 

Sql Script Eylemi : Kaynak satırlarını kullanarak Sql sorgusu koşulabililir. Veya Stored Procedure (Saklı Yordam) çalıştırılabilir.

E-Posta Eylemi : Kaynak satırlarını kullanarak e-posta oluşturabilir, durağan veya dinamik olarak belirlenen kişilere oluşturulan e-postalar gönderilebilir.

BPM Faaliyeti Oluşturma Eylemi: Kaynak satırı verileri kullanılarak BPM Faaliyetleri oluşturulabilir.

BPM Kartı Oluşturma Eylemi : Kaynak satırı verileri kullanılarak BPM Kartları oluşturulabilir.

XML Dosyası Oluşturma : Kaynak satırları verileri kullanılarak örnek bir Xml dosyasından veya şema dosyası kullanılarak Xml dosyaları oluşturulabilir ve e-posta olarak gerekli kişilere gönderilebilir.

tog_minusOlay Tanımı Ekranı

 

Yeni Olay Tanımı yapmak , mevcut olanları düzenlemek veya silmek için Olay Tanımları ekranı kullanılmaktadır.

Olay Tanımları ekranını açmak için TanımlarArrow_rOlay Tanımları menüsüne tıklanmalıdır. exp_collapseoy

OlayTanımı Ekranı

OlayTanımı Ekranı

 

Olay Tanımı ekranının sol tarafında Olay Tanımı Listesi bulunmaktadır. Olayın adı, grubu ve aktiflik bilgisi listede gösterilmektedir. Ekranın sağ tarafında ise listedeki seçili olan olayın çalışma adımlarının diyagram gösterimi bulunmaktadır.

Listenin altında bulunan düğmeler ve fonksiyonları


 

Düğme

Açıklama

Tümünü... etiketli düğmenin açılır penceresinde bulunan Pasifleştir ve Aktifleştir seçenekleri.

tumunuPasifAktif

Olay tanımı listesinde bulunan tüm olayları pasifleştirir veya pasifleştirir.

Akışı Çıkart

exportSettings

Diyagramı dosyaya çıkartmak için kullanılır.  Çıkarılabilecek format tipleri:

Pdf, Svg, Png,Visio ve Dxf dosyalarıdır.

Şimdi Çalıştır

Seçili olayın çalışmasını tetiklemek için kullanılır. Açılan diyalogta belirlenebileceği gibi test için de olay çalıştırılır.

Tanımlı bir olayın tanımını açmak için kullanılır.

Yeni

Yeni bir Olay Tanımı yapmak için kullanılır.

Sil

Tanımlı bir olayın tanımını silmek için kullanılır.

 

Akış diyagramındaki düğümlere tıklandığında açıklama kutusu düğüm hizasına gelip seçilen düğüm ile ilgili bilgi vermektedir. Koşul veya eylemlerin içeriği hakkında bilgiye, sihirbaz açılmadan bu sayede edinilebilir. Yine bir eylem tanımını değiştirmek için ilk önce olay tanımı sihirbazını açıp koşul sağlandığında/sağlanmadığında sayfasına geçip ordan eylem tanımı sihirbazını açmak gerekmektedir. Bu işlemi yapmamak için diyagram üzerinden düzenlenmek istenen eylemi ifade eden düğüme çift tıklayarak eylem tanımı açılabilir. Koşul ve kontrol zamanı tanımınlarında da değişiklik yapmak için tanım listesini açmaya gerek duymadan diyagram üzerindeki ilgili tanımı ifade eden düğüme çift tıklayarak tanımı açmak mümkündür.

 

tipbulb Diagram Üzerinden Açılan Tanımlar

Diagram üzerinden açılan tanımlar düzenlenip kaydedilebilir. Fakat değiştirilemez. Örneğin "A" isimli bir koşulu kullanan olayını "B" koşulunu kullanır hale getirmek için diyagramı kullanamazsınız. Diagram üzerinden "A" koşul tanımını düzenleyebilirsiniz(SQL değiştirme, Parametreler vs.) Bu durum eylemler ve kontrol zamanı için de geçerlidir.

 

 

 

 

tog_minusOlay Tanımı Sihirbazı

 

Yeni Olay tanımı yaparken veya mevcut olay tanımını güncellerken Olay tanımı sihirbazı  size klavuzluk yapacaktır.

 

Olay Tanımı Sihirbazı İlk Sayfa

Olay Tanımı Sihirbazı İlk Sayfa

 

tog_minus_sev2Olay Tanımı Genel Bilgiler Sayfası

 

Genel Tanımlar Sayfası

Genel Tanımlar Sayfası

 

Genel Bilgiler Sayfası Kontrolleri


Genel Bilgiler Sayfasında olayın genel bilgileri belirlenmektedir.

Düğme

Açıklama

Olay Adı

Olaya verilen isimdir.

Grubu

Olayın grubu belirlenir. Grup ismi olay tanımı listesindeki gruplama için kullanılacaktır. Daha önce tanımlanmış gruplar kontrole yükleneceğinden tanımlı grup seçimi de yapılabilmektedir.

Açıklama

Kullanıcının Olay Tanımına ilişkin belirtebileceği açıklama metnidir.

 

Sonraki sayfada Kontrol Zamanı belirlenmektedir.  Kontrol zamanı seçim kontrolünde kayıtlı kontrol zamanları yüklenmektedir. Kontroldeki düğmeler yardımıyla yeni kontrol zamanı ekleyebilir veya seçili kontrol zamanını açıp düzenleyebilirsiniz.

 

Kontrol Zamanı Sayfası

Kontrol Zamanı Sayfası

 

Sonraki sayfada Koşul seçimi yapılmaktadır. Koşul seçim kontrolü, kayıtlı koşulları listelemektedir. Kontroldeki düğmeler yardımıyla yeni koşul tanımı ekleyebilir veya seçili koşul tanımını açıp düzenleyebilirsiniz.  Koşul Seçimi sayfasında seçili koşulun parametreleri bilgi olarak kullanıcıya sunulmaktadır.

 

Koşul Seçimi

Koşul Seçimi

 

Sonraki sayfada koşul sağlandığında gerçekleşecek eylemler belirlenmektedir.  Sayfada bu eylemlerin listesi bulunmaktadır.

Koşul sağlandığında yapılacaklar

Koşul gerçekleştiğinde yapılacaklar

 

Eylem Ekleme


Ekle  düğmesinin sağındaki dropdown düğmesine tıklandığında tanımlanabilecek eylem türleri belirmektedir. Eklemek istediğiniz eylem türüne tıklayarak ilgili eylem tanımı yapacağınız sihirbazı açabilirsiniz.

 

Eylem ekleme düğmesinde beliren pencere şekildeki gibidir. Tanımlanabilecek eylemlerin yanı sıra diğer aynı koşula sahip olaylarda kullanılmış eylemler de olayda direkt olarak kullanılabilir.

eylemler

hmtoggle_arrow1Tanımlı Eylemleri Kullanma

Tanımlı eylemler ekranında listelenen eylemler, olay tanımı sihirbazında seçilen koşulun kullanıldığı diğer olayların eylemleridir. Kullanılmak istenen eylemler bu listeden seçilir ve Tamam düğmesine basılır.  Seçilen eylemler yapılacaklar listesine otomatik olarak eklenecektir.

 

Tanımlı Eylemler Ekranı

Tanımlı Eylemler Ekranı

 

Bir sonraki sayfada koşul sağlanmadığında gerçekleşecek eylemler  belirlenir. Bu sayfanın kullanımı koşul sağlandığında  yapılacaklar sayfası ile aynıdır.

 

Koşul Sağlanmadğında Yapılacaklar

Koşul Sağlanmadığında Yapılacaklar

 

Sihirbazın son sayfasındaki Bitir düğmesine tıklayarak Olay Tanımı kaydedilerek sonlandırılır.

 

Olay Tanımlarını Test Etme


Olay tanımlarını test etmek için servis uygulamasının kullanılması önerilmez.

 

Olayın çalışma zamanını beklemek zorunda kalırsınız.

E-posta eylemleri için alıcılara e-posta gidecektir.

Amacınızın sadece test olmasına rağmen koşul indeksleri güncellenecektir.

Olay tanımları listesinin altında bulunan Şimdi Çalıştır  düğmesini kullanarak olayı  test için veya normal bir şekilde çalıştırmak mümkündür.

 

Şimdi Çalıştır Parametreleri

Şimdi Çalıştır Parametreleri

 

Şimdi Çalıştır Parametreleri


Özellik

Açıklama

Test için çalıştır

Olayı test için çalıştırma seçimidir.

Koşuldaki indeks değerlerini güncelleme

Koşul indeksleri güncellenmez.

E-posta gönderiminde tanımdaki değerleri kullan

Eğer olayda e-posta gönderimi yapılıyorsa eylem tanımında belirtilen e-posta alıcı şablonuna gönderim yapılır

E-posta gönderiminde tanımdaki değerleri kullan seçeneği işaretli değilse Kimden ve Kime kontrolleri doldurulmalıdır.

Eğer olayda e-posta gönderimi yapılıyorsa, e-postanın göndereni ve alıcısını belirtir.

Log Görüntüleyiciyi Aç

Olay loglarını izleyebilmek için log görüntüleyiciyi açar.

Çalıştırmadan önce Log Görüntüleyicisindeki kayıtları temizle.

Çalıştırmadan önce Log Görüntüleyicisindeki kayıtları temizler