Oluşturan ve Değiştiren Kullanıcı Bilgisi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler > Kart ve Hareketlerde Kullanılan Ek Bilgiler >

Oluşturan ve Değiştiren Kullanıcı Bilgisi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kart ve hareketlerin “Diğer” sekmelerinden, kaydı oluşturan ve değiştiren kullanıcının kim olduğu ve bu işlemi hangi tarih ve saatte yaptığı bilgisine ulaşılabilir. Böylece, hatalı kayıt girişi durumunda veri güvenliği açısından ilgili kaydı (Kart ya da hareket) oluşturan ve son değiştiren kullanıcı bilgisine rahatlıkla ulaşılabilir ve istenildiğinde rapor olarak da yazıcıdan alınabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.