Sevk Emri Onay Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satış / Pazarlama  > Tanımlar > Onay Tanımları >

Sevk Emri Onay Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sevk Emri Onay Tanımları ekranına Satış modülü Tanımlar tabından ulaşılır. exp_collapse

 

Sevk Emri Onay Tanımları simgesine tıklandığında aşağıdaki görüntü ekrana gelecektir:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu ekran üzerinde daha önce oluşturulan kayıtlar düzenlenebilir ya da yenileri istenilen kolon bilgileri dahilinde girilebilir.

Onay Tanımı: Bu kolona tanımlanacak olan onay adı, ilgili olan durumla ilişkili olarak yazılır. Örneğin herhangi bir sipariş için verilecek onaylar tanımlanacaksa, onay tanımı "Sipariş" olarak adlandırılabilir.

Seviye: Bu kolon, tanımlanan onay üzerinde kaç basamak onaya ihtiyaç olduğunu gösterir. Örneğin, satın alınacak bir ürünün ilk olarak onayını ürüne ait departman, ikinci olarak yönetim ve üçüncü olarak da muhasebe onaylayacaksa, bu ürün üzerinde 3 basamak onay olduğu anlamına gelir.

"Seviye İçi Yeterlilik" seçimi, aynı seviye onaylar arasında o onayın tek başına yeterli olması durumunda, "Genel Yeterlilik" o onayın bütün seviyeler için tek başına yeterli olması durumunda, "Zorunlu" seçimi ise söz konusu onay zorunlu olduğu zaman işaretlenmelidir. Ayrıca "Zorunlu" seçeneği için, bu seçeneğin işaretli olduğu onay için onay verilmeden, üst seviyedeki onayların yeterli olmadığı anlamına da gelmektedir.

 

Kullanıcı kolonunda, satırın sağ tarafında bulunan "..." simgesine tıklandığında "Onay Yetkisine Sahip Kullanıcılar" penceresi açılacaktır:

ikonayyetkisi

Bu pencere ile onay yetkisine sahip olacak kullanıcı veya kullanıcılar, orta alanda bulunan "Ekle" ve "Çıkar" düğmeleri ile kolayca seçilip bırakılır. Aynı zamanda herhangi bir kullanıcıya çift tıklanarak da ekle-çıkar düğmelerinin işlevi gördürülebilir. "Tamam" düğmesine tıklanarak kullanıcılar seçilmiş, "Vazgeç" düğmesine tıklanarak yapılan işlemler iptal edilmiş olur.

 

Otomatik Onay: Bu kolondaki seçim kutusunun işaretlenmesi, ilgili satıra otomatik olarak onay vermeyi sağlar.

Tutar Kontrol: Belgenin onaya düşebilmesi için belli bir tutarı aşmaması gerekiyorsa bu seçenek işaretlenir.

Tutar Türü: Tutar Kontrol kolonu işaretlendikten sonra hangi tutar türüne göre kontrol yapılacağını belirlemek için bu kolon kullanılır. "İskonto Öncesi", "İskonto Sonrası KDV Dahil" ve "İskonto Sonrası KDV Hariç" seçeneklerinden biri seçilebilir.

Alt Limit - Üst Limit: Tutar Kontrol seçeneği işaretlendikten sonra, aralık seçilmelidir. Tutar kontrolü bu aralıkta yapılacaktır. Alt ve üst limitlerin seçilmesi suretiyle bir aralık belirlenir. Bu aralığı yaratmak için alt limit ve üst limit kolonları kullanılır.

Satır Bazında Onay: Bu kutucuğun işaretlenmesi durumunda, belgenin tamamının tek onaya bağlı olması yerine, her satırının ayrı ayrı onaya ihtiyacı olacaktır. Satır işlemlerinden gözükecektir.