Özel Entegrasyon Yöntemi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > e-Arşiv Fatura Uygulamasından Yararlanma Süreci >

Özel Entegrasyon Yöntemi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak da e-Arşiv fatura uygulamasından yararlanabilirsiniz. GİB’den özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr internet adresinden yayınlanmaya başlanmıştır.

Özel Entegrasyon yönetmini tercih edecek mükelleflerin başkanlıktan onay almış özel entegratöre başvurduktan sonra ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunmasına gerek yoktur.