Perspektif Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Perspektif >

Perspektif Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dökümanın bu bölümünde gösterge panellerini düzenlemeye başlamadan önce yapılması gereken veri kaynağı ve gösterge paneli tanımlama işlemleri anlatılacaktır.  Ayrıca Perspektif seçeneğini ayrı bir menü olarak tanımlayabilirsiniz. Menüsünün tanımına Genel Özellikler altındaki Menü Tanım sayfasından ulaşabilirsiniz.