Veri Kaynağı İşlemleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Perspektif > Perspektif Tasarım >

Veri Kaynağı İşlemleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Tasarım ekranında veri kaynağı ile ilgili işlemler, ribbon menünün Veri Kaynağı sekmesinden gerçekleştirilir.

Pers47

Şekil 34 - Veri Kaynağı Sekmesi

 

tog_minus Veri Kaynağı Ekleme

Veri kaynağı eklemek için Veri Kaynağı sekmesindeki Veri Kaynağı grubunda bulunan Veri Kaynağı Ekle tuşuna tıklanır.

Pers48

Şekil 35 - Veri Kaynağı Ekle Tuşu

Açılan Veri Kaynağı Seçimi penceresinde bulunan tablodan istenilen veri kaynakları seçilir ve Tamam tuşuna tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 36 - Veri Kaynağı Seçimi Penceresi

Seçilen veri kaynakları sol tarafta bulunan seçim kutusuna eklenir. Seçili veri kaynağına ait tüm alanlar yine sol tarafta bulunan ağaçta listelenir.

 

tog_minusVeri Kaynağı Silme

Veri kaynağı silmek için, silinmek istenen veri kaynağı seçim kutusundan seçilir.

PErs55

Şekil 38 - Veri Kaynağı Çoklu Seçim Kutusu

Daha sonra Veri Kaynakları sekmesindeki Veri Kaynağı grubunda bulunan Sil tuşuna tıklanır.

Pers56

Şekil 39 - Sil Tuşu

 

tog_minusHesaplanmış Alan Oluşturma

Hesaplanmış alan oluşturmak için, alan eklenecek olan veri kaynağı çoklu seçim kutusundan seçilir.

Pers57

Şekil 40 - Veri Kaynağı Çoklu Seçim Kutusu

Daha sonra Veri Kaynakları sekmesindeki Öğeler grubunda bulunan Hesaplanmış Alan Ekle tuşuna tıklanarak İfade Düzenleme penceresi açılır.

Pers58

Şekil 41 – Hesaplanmış Alan Ekle Tuşu

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 42 - İfade Düzenleme Penceresi

Fonksiyonlar, operatörler, alanlar, sabitler ve parametreler kullanılarak hesaplanmış alanı oluşturacak olan işlem tanımlanır. Son olarak Tamam tuşuna tıklanır. Yeni oluşturulan hesaplanmış alan, veri kaynağı alanlarının bulunduğu ağaca eklenir.

Pers60

Şekil 43 - Yeni Hesaplanmış Alan

Fonksiyon Adı

Açıklaması

Abs()

 

Acos()

 

AddDays(, )

 

AddHours(, )

 

AddMilliSeconds(, )

 

AddMinutes(, )

 

AddMonths(, )

 

AddSeconds(, )

 

AddTicks(, )

 

AddTimeSpan(, )

 

AddYears(, )

 

Ascii(“)

 

Asin()

 

Atn()

 

Atn2(, )

 

BigMul(, )

 

Ceiling()

 

Char()

 

CharIndex(“, “)

 

CharIndex(“, “, )

 

Concat(, )

 

Contains(“, “)

 

Cos()

 

Cosh()

 

DateDiffDay(, )

 

DateDiffHour(, )

 

DateDiffMilliSecond(, )

 

DateDiffMinute(, )

 

DateDiffMonth(, )

 

DateDiffSecond(, )

 

DateDiffTick(, )

 

DateDiffYear(, )

 

EndsWith(“, “)

 

Exp()

 

Floor()

 

GetDate()

 

GetDay()

 

GetDayOfWeek()

 

GetDayOfYear()

 

GetHour()

 

GetMilliSecond()

 

GetMinute()

 

GetMonth()

 

GetSecond()

 

GetTimeOfDay()

 

GetYear()

 

Iif(, , )

 

Insert(“, , “)

 

IsNull()

 

IsNullOrEmpty()

 

IsThisMonth()

 

IsThisWeek()

 

IsThisYear()

 

Len()

 

LocalDateTimeDayAfterTomorrow()

 

(LocalDateTimeLastWeek()

 

LocalDateTimeNextMonth()

 

LocalDateTimeNextWeek()

 

LocalDateTimeNextYear()

 

LocalDateTimeNow()

 

LocalDateTimeThisMonth()

 

LocalDateTimeThisWeek()

 

LocalDateTimeThisYear()

 

LocalDateTimeToday()

 

LocalDateTimeTomorrow()

 

LocalDateTimeTwoWeeksAway()

 

LocalDateTimeYesterday()

 

Log()

 

Log(, )

 

Log10()

 

Lower()

 

Max(, )

 

Min(, )

 

Now()

 

PadLeft(, )

 

PadLeft(, , “)

 

PadRight(, )

 

PadRight(, , '')

 

Power(, )

 

Remove('', , )

 

Replace('', '', '')

 

Reverse('')

 

Rnd()

 

Round()

 

Round(, )

 

Sign()

 

Sin()

 

Sinh()

 

Sqr()

 

StartsWith('', '')

 

Substring('',  , )

 

Substring('', )

 

Tan()

 

Tanh()

 

Today()

 

ToDecimal()

 

ToDouble()

 

ToFloat()

 

ToInt()

 

ToLong()

 

ToStr()

 

Trim()

 

Upper()

 

UtcNow()

 

Tablo 3 - Fonksiyonlar

Operatör

Açıklaması

+

 

-

 

*

 

/

 

%

 

|

 

&

 

^

 

==

 

!=

 

<

 

<=

 

>=

 

>

 

In

 

Like

 

Between

 

And

 

Or

 

Not

 

Tablo 4 – Operatörler

Sabit

Açıklaması

True

 

False

 

?

 

Tablo 5 - Sabitler

 

tog_minusVeri Kaynağı Filtreleme

Veri kaynağı filtrelemek için, filtrelenmek istenen veri kaynağı çoklu seçim kutusundan seçilir.

Pers61

Şekil 44 - Veri Kaynağı Çoklu Seçim Kutusu

Daha sonra Veri Kaynakları sekmesindeki Filtreleme grubunda bulunan Filtre tuşuna tıklanarak Filtre Düzenleme penceresi açılır.

clip1360

Şekil 45 - Filtre Tuşu

Pers62

Şekil 46 - Filtre Düzenleme Penceresi

Filtreleme ile ilgili işlemler, filtreleme bölümünde anlatıldığı gibi gerçekleştirilir. Tamam tuşuna tıklanarak filtreler etkin hale getirilir.

Veri Kaynakları sekmesindeki Filtreleme grubunda bulunan Temizle tuşuna tıklanarak seçili veri kaynağı üzerindeki tüm filtreler kaldırılır.

Pers63

Şekil 47 – Temizle Tuşu