Perspektif Kriter Şablonları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Perspektif > Perspektif Tanımları >

Perspektif Kriter Şablonları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP yazılımında bir perspektif tanımında kullanılan kriterler, şablon olarak kaydedilebilmektedir. Şablon olarak kaydedilebilen kriterler tekrar şablon seçilerek ilgili perspektif tanımına uygulanabilmektedir.

 

Parametre tanımı yapılmış bir gösterge paneli aşağıdaki ekran görnütüsündeki gibi açılışta varsayılan parametreler ile açılır.

 

perspektif_kriter_1

 

Parametreler ekranında yer alan Şablonlar alanından daha önce kaydedilmiş olan parametre şablonları seçilebilmekte ve seçim yapıldığında parametrelere ait değerler aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi şablona kaydedilen değerler ile güncellenmektedir.

 

Daha önce kaydedilmiş olan bir şablona ait değerler güncellenmek isteniyorsa, parametre değerleri değiştirilmeli ve “Şablona Kaydet” butonuna basılmalıdır.

 

Ekranda yer alan parametre değerleri yeni bir şablon olarak kaydedilmek isteniyorsa “Yeni Şablon” butonuna basılmalıdır.

 

perspektif_kriter_2

 

Mevcut şablona ait isim ve ortak şablon olma özelliği ile ilgili bir değişiklik yapılmak isteniyor ise aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi Şablonlar alanında yer alan “...” butonuna basılmalı ve görüntülenen ekranda istenilen değişiklikler yapılmalıdır.

 

Bir kullanıcının, ortak şablon kaydedilebilmesi ve ortak şablon olma özelliğinin değiştirilebilmesi için PRSF001 yetki koduna ait değiştirme yetkisine sahip olması gerekmektedir.

 

perspektif_kriter_3

 

Kayıtlı şablonlardan herhangi biri silinmek istenir ise bu şablon seçilmeli ve ardından Şablonlar alanında yer alan “X” butonuna basılmalıdır. Şablon silme işleminin tamamlanabilmesi için aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan ekranda “Yes” butonuna basılmalıdır.

 

Bir kullanıcının, kayıtlı bir ortak parametre şablonunu silebilmesi için PRSF001 yetki koduna ait silme yetkisine sahip olması gerekmektedir.

 

perspektif_kriter_4

 

Görüntülenen gösterge panelinde aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi iki farklı kriter seçeneği bulunmaktadır. Varsayılan Parametrelerle Yükle (Gösterge panelinin tanımında belirlenmiş olan varsayılan değerler yüklenir.) ve Son Kullanılan Parametrelerle Yükle (Gösterge panelinin son alındığı kriter değerleri yüklenir.) ile gösterge paneline kriter belirtilebilir.

 

perspektif_kriter_5