Platform Elemanları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > İleri Düzey Tanımlar ve Yazılım Kodları > Web Servisler >

Platform Elemanları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

SOAP(Simple Object Access Protocol)


 

SOAP, XML tabanlı uygulamalarda HTTP üzerinden bilgi değişimine izin veren protokoldür. Basitçe SOAP, Web Servis erişimi için protokoldür. RPC (Remote Procedure Call, DCOM, IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) ve Java RMI bu çözümlerden bazılarıdır.

 

•SOAP,  mesaj göndermek için bir formattır.

•SOAP, Internet üzerinden iletişim kurmak amacıyla tasarlanmıştır.

•SOAP, platformdan ve programlama dilinden bağımsızdır.

•SOAP, firewall(güvenlik duvarına) gelebilmeye izin verir.

•SOAP W3C standardıdır.

WSDL(Web Services Description Language)


WSDL, XML tabanlı web servisleri tanımlamak ve yerini belirtmek için tanımlanmış dildir. WSDL, W3C standardıdır. Bir anlamda dağıtık programlamada kullanılan IDL’e (Interface Definition Language – Arayüz Tanımlama Dili) benzer. Web servisi tanımı işlemler, giren ve çıkan mesaj formatları, ağ ve port adresleri gibi bilgileri tanımlar. Bir web servisi tanım belgesi aşağıdaki temel elemanları içerir:

 

•Types: mesajlarda kullanılacak veri tiplerini belirtir.

•Message: İletişimde kullanılacak mesajları tanımlar.

•PortType : Web servisinin içerdiği işlemleri (methods) ve ilgili mesajları tanımlar.

•Binding : İşlem ve mesajlarda kullanılacak veri formatlarını tanımlar.

•Port: Binding ve web adresinden oluşan servis noktasını tanımlar. Web adresi servisin çalıştırılacağı URL’dir.

•Service: Kullanılan port’lar kümesidir.

 

UDDI(Universal Description, Discovery and Integration)


UDDI, şirketlerin web servisler için kayıt edebildiği ve arayabildiği dizin servisidir. UDDI Kurum Kayıt Servisi (UDDI Business Registry) kurum ve web servisleri bilgilerini saklayan sunuculardır. Bu sunucular servis sağlayıcılarından gelen bilgilerini kendi veritabanlarına kayıt ederek diğer kurumların erişimine açar. Şu anda aktif olarak çalışan kurum kayıt sunucuları uddi.microsoft.com ve uddi.ibm.com ‘dur.

 

•UDDI, web servisler hakkında bilgi depolandığı dizinlerdir.

•UDDI, WSDL tarafından tanımlanmış web servis arayüz(interface) dizinidir.

•UDDI, SOAP üzerinden iletişim kurar.

•UDDI, Microsoft .NET platformu üzerine kurulmuştur.