Rapor Parametreleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > E-Posta Eylemi > Crystal Rapor Ekleri >

Rapor Parametreleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Yüklenen Crystal raporunda eğer parametre varsa Rapor Parametreleri sayfasında parametreler listelenecektir.

 

Rapor Parametreleri

Rapor Parametreleri

 

Rapor parametrelerinin değer kaynaklarının belirtilmesi gerekmektedir. Parametre listesinde değer kaynağı henüz belirtilmemiş olanlar kırmızı renkte gösterilerek değer kaynağının girilmesi istenmektedir.

 

tog_minusDeğer Kaynağı Tipleri

Değer kaynak tipi üç tanedir.

Özel: Kullanıcı veriyi kendisi girer.

Olay Kaynağı: Bu seçenek işaretlendiğinde kaynak satırı parametreleri seçim kontrolü belirmektedir. Çalışma zamanında kaynak satırının seçilen parametre değeri rapora parametre olarak gönderilir.

tipbulb Parametre Veri Tipi Uyumu

Parametre değer kaynağı olarak Olay Kaynağı seçildiyse seçilebilir koşul parametreleri Crsytal Raporun parametre tipine göre yüklenmektedir. Eğer Crystal Rapor parametresinin türü integer(tam sayı) ise seçilebilir koşul kaynağı parametreleri de int olacaktır. Başka bir deyişle koşul kaynağı parametrelerinden sadece int olanlar listelenecektir.