Rapor Çıktısını Kaydetme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > E-Posta Eylemi > Crystal Rapor Ekleri >

Rapor Çıktısını Kaydetme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapor çıktısının fiziksel bir dizine kaydedilmesi isteniyorsa bu sayfada "Rapor Çıktısını Dosya Olarak Kaydet" seçeneği işaretlenmelidir. Kayıt dizini Olay Yönetimi Dosya ve Dizin Kuralları 'na uygun bir şekilde belirlenmelidir. Eğer her olayın çalışmasında daha önceden oluşturulmuş rapor dosyasının üzerine kayıt edilsin isteniyorsa "Yeni Oluşturulan Dosyayı Öncekinin Üzerine Yaz" işaretlenmelidir.  Bu seçenek işaretlenmediğinde eylem her çalıştığında yeni dosya oluşturulacaktır. Oluşan her yeni dosyanın adının sonuna farklı numara eklenecektir.

 

Rapor Çıktısını Kaydetme

Rapor Çıktısını Kaydetme