Satıcı Kartları e-Fatura Yenilikleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom e-Fatura Yazılımı Kullanımı (Offline) > Likom Gusto ERP e-Fatura Yenilikleri >

Satıcı Kartları e-Fatura Yenilikleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom e-Fatura Yazılımı aracılığıyla oluşturulacak ve kabulu gerçekleştirilecek olan e-faturaların işlevinin sağlıklı ve düzgün bir şekilde sürece uygun olarak tamamlanabilmesi için Likom Gusto ERP yazılımı ‘Satınalma’ modülünde yer alan ‘Satıcı’ ve ‘Satış’ modülünde yer alan ‘Alıcı’ kartlarında e-fatura kullanıcısı tanımlamasının yapılması gerekmektedir.

fatclip0008

 

‘Alıcı’ ve ‘Satıcı’ kartları listesinden e-fatura kullanıcısı olduğu belirtilmek istenen alıcı/satıcı için detayları/bilgileri görüntülenen seçili kartta bulunan ‘e-Fatura Kullanıcısı’ seçeneklerinden uygun olan işaretlenmelidir.

 

‘e-Fatura Temel Kullanıcısı’ : Temel fatura senaryosunu kullanan kullanıcıdır.

‘e-Fatura Ticari Kullanıcısı’ : Ticari fatura senaryosunu kullanan kullanıcıdır.

 

Temel Fatura ve Ticari Fatura Senaryosu Nedir?

 

Temel Fatura Senaryosu, sadece e-Faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda alıcı kendisine gönderilen eFaturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa e-Faturayı kabul etmek zorundadır.

 

Ticari Fatura Senaryosu: Temel Fatura Senaryosu’na ek olarak Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RET veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; eFatura Uygulaması, alıcıdan, kendisine gönderilen e-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir.

 

Ticari ve Temel Fatura hakkında GİB e-fatura portalında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) alanında ‘Sadece Ticari Fatura’yı kullanabilir miyiz?’ sorusuna verilen yanıt: Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur. Ticari fatura Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır. Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.

 

clip1359stfat

 

‘E-Fatura Kullanıcısı’ seçimi yapılmış ise alıcı/satıcı kartındaki aşağıdaki alanların uygun veriler ile doldurulması zorunludur.

 

İlçe/Semt/Mahalle: İlçe bilgisinin belirtilmesi zorunludur.

Ülke: Ülke bilgisinin belirtilmesi zorunludur.

Şehir: Şehir bilgisinin belirtilmesi zorunludur.

Vergi Dairesi: Vergi dairesinin belirtilmesi zorunludur.

Vergi Numarası: Vergi numarasının belirtilmesi zorunludur.

 

 

A_info_128

Eğer ‘E-Fatura Kullanıcısı’ kutucuğu işaretlenmiş olan bir satıcı/alıcı’ya ait oluşturulmuş/alınmış olan e-fatura var ise bu satıcı/alıcı’ya ait ‘E-Fatura Kullanıcısı’ seçimi kaldırılamamakta ve kaldırılmak istenildiğinde kullanıcı uyarılmaktadır.

fatclip0010

 

 

 

 

 

A_info_128

‘E-Fatura Kullanıcısı’ kutucuğu işaretlenmiş olan bir satıcı adına ‘Alış Faturası’ ve ‘Satış İade Faturası’ kaydı yapılamamaktadır ve kullanıcı uyarılmaktadır.

fatclip0011

 

 

 

 

 

 

A_info_128

‘E-Fatura Kullanıcısı’ kutucuğu işaretlenmiş olan bir satıcı adına ‘Alış Faturası’ ve ‘Satış İade Faturası’ kaydı yapılmasına izin verilmektedir. ‘E-Fatura Kullanıcısı’ kutucuğu işaretlenmiş olan bir satıcı adına ‘Alış Faturası’ ve ‘Satış İade Faturası’ kaydı yapılıyor ise e-Fatura modülüne aktarılmış olan fatura numarasının ‘Müşteri/Satıcı Bilgileri’ alanının hemen altında bulunan ‘e-Fatura No’ adlı alanda belirtilmesi gerekmektedir.

clip1359fatst