Satış Faturası & Alış İade Faturası e-Fatura Yenilikleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom e-Fatura Yazılımı Kullanımı (Offline) > Likom Gusto ERP e-Fatura Yenilikleri >

Satış Faturası & Alış İade Faturası e-Fatura Yenilikleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom e-Fatura Yazılımı aracılığıyla e-fatura oluşturulabilmesi için ‘Satış Faturası’ ve ‘Alış İade Faturası’na “e-Faturalaştır” özelliği ile durum alanı eklenmiştir.

fatclip0012

 

Ek olarak, faturaya durumu bilgisi eklenmiş olup, mevcut durum seçenekleri aşağıdaki gibidir.

 

e-Fatura Kapsamında Değil: E-Fatura Kullanıcısı olmayan bir cari için fatura kaydı oluşturuluyor ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Fatura Kapsamında: E-Fatura Kullanıcısı olan bir cari için fatura kaydı oluşturuluyor ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Fatura İçin Hazır: Oluşturulan fatura “E-Fatura’ya Aktar” butonuna basılarak Likom e-Fatura Yazılımı’na aktarılmış ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir. (Bu durumdaki faturalar Likom e-Fatura Yazılımı ‘Gönderilecek Satış Faturaları’/ ‘Gönderilecek İade Faturaları’ listesinde görüntülenir.)

 

e-Fatura UBL Oluşturma Hatası:e-Fatura’ya Aktar” butonuna basılarak Likom e-Fatura Yazılımı’na aktarıldıktan sonra e-Fatura oluşturma işlemi sırasında UBL alanlarına ait verilerde herhangi bir sorun oluşmuş ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Fatura UBL Oluşturuldu:e-Fatura’ya Aktar” butonuna basılarak Likom e-Fatura Yazılımı’na aktarıldıktan sonra e-Fatura oluşturma işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Fatura İmzalandı: e-Fatura’sı oluşturulmuş olan fatura, Mali Mühür kullanılarak başarılı bir şekilde imzalanmış ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Fatura Gönderilmek Üzere Paketlendi: İmzalanan e-Fatura Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portalı’na gönderilmek üzere paketlenmiş ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Fatura Gönderildi: Gönderilmek üzere paketlenen e-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portalı’na yüklendikten sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portalı üzerinden başarılı bir şekilde alıcıya ulaştırılmış ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir. Faturanın durumunun ‘e-Fatura Gönderildi’ olarak güncellenebilmesi için, durumu güncellenmek istenen fatura Likom e-Fatura Yazılımı ‘Gönderilecek Paket Listesi'nden seçildikten sonra “Gönderildi Durumuna Al” butonuna basılması gerekmektedir. Bu durum yalnızca ticari fatura senaryoları için geçerlidir.

 

e-Fatura GIB’e Gönderimde Hata: Gönderilmek üzere paketlenen e-Fatura’nın, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portalı’na yüklenmesi esnasında bir hata ile karşılaşılmış ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir. Bu durum yalnızca ticari fatura senaryoları için geçerlidir.

 

e-Fatura Reddedildi: Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portalı üzerinden başarılı bir şekilde mükellefe ulaştırılmış olan e-Fatura, alıcı tarafından reddedilmiş ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir. Bu durum yalnızca ticari fatura senaryoları için geçerlidir.

 

e-Fatura Kabul Edildi: Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portalı üzerinden başarılı bir şekilde mükellefe ulaştırılmış olan e-Fatura, alıcı tarafından kabul edilmiş ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir. Bu durum yalnızca ticari fatura senaryoları için geçerlidir.

 

e-Fatura Arşivlendi: Gelen Faturaları Paketten Aktar” butonuna basılarak Likom e-Fatura Yazılımı’ndaki ‘Gelen Fatura Havuzu’na aktarılmış ve oradan da “Gusto’ya Aktar” butonuna basılarak Gusto’ya aktarılmış olan faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Fatura İçin Hazır:e-Fatura’ya Aktar” butonuna basılarak Likom e-Fatura Yazılımı’na aktarılmış ancak henüz e-Fatura’sı oluşturulmamış olan faturaların durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

fatclip0013

Eğer seçili Müşteri/Satıcı “E-Fatura Kullanıcısı” değil ise satış/alış iade faturalarının durumu ‘e-Fatura Kapsamında Değil’ olarak görüntülenir. Ve “e-Faturalaştır” butonuna basılsa dahi seçili cari e-fatura kullanıcısı olmadığı için kaydı yapılan satış/alış iade faturası Likom e-Fatura Yazılımında görüntülenmez.

Eğer seçili Müşteri/Satıcı “E-Fatura Kullanıcısı” ise satış/alış iade faturalarının durumu ‘e-Fatura Kapsamında’ olarak görüntülenir.

fatclip0014

e-Fatura’ya Gönder” butonuna basıldığı takdirde Şekil-14’deki gibi bir uyarı penceresi görüntülenir.

 

fatclip0015

Belge e-Fatura’ya dönüştürüldükten sonra durumu ‘e-Fatura İçin Hazır’ olarak güncellenir ve belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması engellenir.

fatclip0016

Durumu ‘e-Fatura İçin Hazır’ olarak güncellenen satış/alış iade faturası Likom e-Fatura Yazılımında ‘Gönderilecek Satış Faturaları’/ ‘Gönderilecek İade Faturaları’ listesinde görüntülenebilir.

 

 

 

 

A_info_128

e-Faturalaştırma işlemi tamamlanmış ve durumu ‘e-Fatura İçin Hazır’ olarak güncellenmiş olan satış/alış iade faturaları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılabilmesi için sırası ile aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

 

1.

Fatura türüne göre Likom e-Fatura Yazılımı ‘Gönderilecek Satış Faturaları’ ya da ‘Gönderilecek İade Faturaları' listesinde yer alan üzerinde değişiklik yapılmak istenilen fatura seçilerek ekranda yer alan “Seçilenleri Gönderilecekler Listesinden Çıkar” butonuna basılır.

2.

Çıkarma işlemi tamamlandıktan sonra bahsi geçen fatura ‘Gönderilecek Satış Faturaları’  ya da ‘Gönderilecek İade Faturaları’ listesinde yer almayacak ve böylece Gusto’da belge üzerinde değişiklik yapılabilecektir.