Faturada Sabit Kıymet Alım İşlemleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sabit Kıymetler Yönetimi > Sabit Kıymet Hareketleri >

Faturada Sabit Kıymet Alım İşlemleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fatura, irsaliye vs. giriş hareketi ile sabit kıymet alımı yapıldı ise Fatura bilgileri görülür ve Aç butonuna tıklanır ise Alış faturasına ulaşılır.

SABIT KIYMET GİRİŞ İŞLEMLERİ

Sabit Kıymet tüm stok giriş hareketleri ile girilebileceği gibi alış faturası ile de girilebilmektedir. Burada alış faturası ile sabit kıymet girişini anlatılacaktır. Sabit Kıymet Fatura ile girilmek istendiğinde Alış Faturası ekranında başlık bilgileri girildikten sonra fatura satırında Kod Seçimi bölümünde “Sabit Kıymet” seçilir, ardından Kodu ve Adı alanında satın alınan sabit kıymete ait kod ve ad seçimi yapılır. Fatura satırında Sabit Kıymet Ana kodu, miktar, tutar ve diğer bilgiler seçimleri yapılmalıdır.  Bu ana kadarki tüm işlemler herhangi bir stok alış faturası oluşturma işlemi ile aynıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Satırda sabit kıymet ile ilgili gerekli veriler seçildikten sonra karşımıza gelen Sabit Kıymet ekranında gerekli bilgiler doldurularak kaydedilmelidir. Örneğimiz üzerinden anlatacak olursak;

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görüleceği üzere Alış faturası başlık bilgileri girişi yapıldıktan sonra Kod Seçimi alanında Sabit Kıymet seçilmiş ve bu sabit kıymet Demirbaşlar olarak seçilmiştir. 8 adet demirbaşlar için 10000 TL birim fiyat girilmiştir. Bu satır kaydedildikten sonra karşımıza aşağıda ekran görüntüsü bulunan Sabit Kıymet ekranı açılmıştır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Açılan ekranda Alış Hareketi ile ilgili tarih, Miktar, Tutar ve KDV Tutarı bilgileri başlık kısmında görünmektedir. Fatura satırında girilen sabit kıymet miktarı kadar Sabit Kıymet ekranında satır oluşacaktır. Satırlarda kullanıcı, Sabit Kıymet yeri Kodu-Adı, Sabit Kıymet Ayrıntı Kodu-Adı, Sabit Kıymetin zimmetleneceği personelin Kodu-Adı, Sabit Kıymetin Son Kullanma Tarihi ve Üretim tarihi son olarak da Sabit Kıymetin raf ömrü bilgilerini tüm ayrıntı kodları ile seçmelidir. Yukarıda ekran görüntüsünde de görüleceği üzere Alış faturası satırında 8 adet Demirbaş seçildiği için Sabit Kıymet ekranına 8 satır gelmiştir. Çünkü alınan tüm Binek otomobiller ayrı ayrı Ayrıntı Kodunda takip edilecektir. Eğer Faturada sabit kıymet miktarı fazla ise her satırda tek tek elle kod vermek yerine “Kodu Artırarak Ver” seçeneği ile ilk satıra kod girildikten sonra takip eden diğer satırlara otomatik olarak artan numaralar verilecektir. Eğer Ayrıntı Adı alanına aynı isim verilecek ise “Adı Tümüne Ver” seçeneği ile sadece ilk satırda Ayrıntı adı girilir ve bu buton tıklandığında takip eden tüm satırlara aynı ad verilmiş olur. Yine Zimmet Yeri ve Zimmet Personeli seçimlerinde de ilk satırda ilgili zimmet yeri ve zimmet personeli seçildikten sonra “Zimmet Yerini Tümüne Ver” ve “Zimmet Personelini Tümüne Ver” seçenekleri ile tüm satırlarda aynı Zimmet yeri ve Zimmet Personeli otomatik olarak gelir. Ancak her bir Sabit Kıymet ayrıntı kodu için Sabit Kıymetin Son Kullanma Tarihi, Üretim tarihi ve de Sabit Kıymetin raf ömrü kullanıcı tarafından verilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Yukarıda sayılan işlemler yapıldıktan sonra Sabit Kıymet ekranında ilgili sabit kıymetin türü “Sabit Kıymet Türleri” combosundan ilgili Sabit Kıymet Türü seçilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Seçilen Sabit Kıymet Türüne göre Amortisman Şekli, Kısıtlı Amortisman olup olmadığı ve Amortisman Süresi ile Amortisman Oranı seçilen Sabit Kıymet Türü için tanımlanmış değerler ekrana gelecektir. Burada yalnızca Amortisman Oranı ve Amortisman Süresi manuel olarak değiştirilebilecektir.

clip1198sabitkıymetturdegısımı

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak işlem tamamlanmış ve ilgili Sabit Kıymet alımı için Alış Faturası oluşturulmuş olur.