Sabit Kıymet Ana Kodları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sabit Kıymetler Yönetimi > Sabit Kıymet Kartları >

Sabit Kıymet Ana Kodları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Sabit Kıymet Ana Kodları hesap planında bulunan demirbaş gurubuna ait ana gurupların açıldığı bölümdür.

Sabit Kıymet Ana Kodları ekranına ulaşmak için, Sabit Kıymetler  modülü Kartlar Menüsü Sabit Kıymetler ikonuna ulaşılır.exp_collapse

Sabit Kıymetler ikonuna tıkladıktan sonra Sabit Kıymet Ana Kodları penceresi açılacaktır. Sabit Kıymetler modülünden Sabit Kıymet Ana Kodları ekranı açıldığında Kart işlemleri Sekmesi açılır. Kart işlemleri sekmesinde Ekleme/Silme, Gezinme, Diğer İşlemler alt menüleri bulunmaktadır. Burada bulunan ikonlar ve isimleri ve yaptıkları işlemler Kart Yapılarına Genel Bakış başlığı altında anlatılmaktadır. Sabit Kıymet Ana Kodları  için Diğer İşlemler Alanı  aşağıda açıklanacaktır.

 

tog_minusSabit Kıymet Ana Kodu Açma, İzleme ve Yeni Hesap Oluşturma

Sabit Kıymet Ana Kodları genel özelliklerini incelemek için kartın üzerine gelerek çift tıklanır yada Kart işlemleri sekmesinden Özellikler ikonuna tıklanılır yada sağ tık yapılarak Özellikler seçilir.

Sabit Kıymet Ana Kodları ekranında daha önce tanımlanmış olan  kartların izlenebileceği gibi yeni  kartı tanımlama işlemi de yapılmaktadır.

Yeni Sabit Kıymet Kartı tanımlanmak istediğinde Sabit Kıymet Ana Kodları ekranında sağ tık yapılarak “Hesap Aç” seçeneği seçilir yada Kart İşlemleri sekmesinden Hesap Aç ikonuna tıklanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Açılan sabit kıymet kartında Sabit Kıymet Ana Kodu bölümünde “Kodu” alanının karşısına Sabit Kıymetin kodu program tarafında verilen son sabit kıymet kodunun bir üst numarası olarak verilecektir. Burada kod maskesine uygun olması halinde istenilen kod numarası manuel olarak da verilebilir.

A_info_128

Bir Sabit Kıymet Ana kodu altında birden fazla Ayrıntı kodu bulunabilir.

 

Sabit Kıymet Ana Kodu bölümünde bulunan “Uzun Adı” ve “Kısa Adı” alanları açılan sabit kıymetin adı verilerek doldurulur.

Eğer Sabit Kıymet açılmış olan bir hesabın alt hesabı olarak açılacaksa aşağıdaki ekran görüntüsünde de “Üst Sabit Kıymet Ana Kodu” bölümünde bulunan “Kodu” ve “Adı” alanlarında üst hesabın kodu ve adı otomatik olarak gelecektir.

sabitkıymetkdvoranı

Ayrıca bu pencerede bulunan “KDV Oranı” bölümünde tanımlanacak olan sabit kıymete Alış ve Satış bazında KDV Oranı tanımlaması yapılabilir. Bu sayede ilgili sabit kıymet ile ilgili yapılacak olan her işlemde kullanıcıyı satırda KDV Oranı belirleme işlem yükünden kurtarır.

clip1106_vadesüresisk

“Vade Süresi (Gün)” bölümünde ise ilgili sabit kıymet ile ilgili işlemlerde Alış ve Satış bazında uygulanacak vade süreleri girilebilmektedir.

clip1106_skfaturaaltı

Fatura Altı İskonto bölümünde ilgili sabit kıymet ile ilgili işlemlerde fatura altı iskonto uygulanıp uygulanmayacağı seçimi yapılır.

clip1106_sksatırıskonto

Satır İskonto bölümünde ise ilgili sabit kıymet ile ilgili işlemlerde satır iskontosu uygulanıp uygulanmayacağı seçimi yapılır.

clip1106_sköngörülengelirgider

İlgili sabit kıymete gelir gider işlemi yapılacak ise “Öngörülen Gelir/Gider Türü” bölümünde sabit kıymete uygulanacak “Gelir/Gider Türü” buradan seçilir. Yine ilgili sabit kıymetin Yansıtma Gelir/Gider Türü seçimi “Yansıtma Gelir/Gider Türü” bölümünden yapılır.

 

tog_minus_sev2Seviye / Ambalaj Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tanımlaması yapılan sabit kıymetin seviye ve ambalaj bilgilerinin girilebileceği sekmedir. İlk kısmında sabit kıymetin asgari, azami ve sipariş edilme seviyeleri girilebilirken ikinci kısmında ise sabit kıymete ait ambalaj değerleri bilgileri girilebilir. Ambalaj bilgileri kısmında En, Boy, Yükseklik ve bu değerlerin uzunluk ölçü birimi seçimleri yapılır, sabit kıymetin ağırlığı için de ağırlık alanı doldurulur ve ağırlık ölçü birimi seçimi yapılır.

 

tog_minus_sev2Üretici Kodları / Temin Yerleri Sekmesi

Sabit Kıymet kartının 3.sekmesi olan Üretici Kodu-Temin Yerleri sekmesi ile sabit kıymetin temin yerleri ve üretici bilgileri girilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu sayede sabit kıymetin temin edildiği üreticinin bilgileri, sabit kıymetin üreticideki kodu, ve sabit kıymet ile ilgili temin bilgilerine kolayca erişilebilir.

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

İlgili sabit kıymetin muhasebe kodları seçiminin yapıldığı sekmedir. Burada sabit kıymete ait seçimi yapılan muhasebe kodları, ilgili sabit kıymetin muhasebe işlemlerinde öndeğer olarak kullanılacaktır.

 

tog_minus_sev2Miktar Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu sekmede sabit kıymetin miktarı görüntülenmektedir. Ayrıca ilgili sabit kıymetin sipariş miktarları da bu sekmeden takip edilebilir. Sabit kıymet ile ilgili işlem yapıldıkça güncel veriler bu alanlara gelecektir. Sabit kıymet ile ilgili verilen sipariş miktarı, karşılanmış olan verilen sipariş miktarı ve karşılanmayan verilen sipariş miktarları bilgileri bu sekmeden kontrol edilebilir. Bu alanlardaki bilgilere müdahale edilememektedir.

 

tog_minus_sev2Sabit Kıymet Miktar Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu sekmeden sabit kıymet miktarları izlenebilmektedir. Sabit kıymet yeri kodu/adı ve miktarı bilgileri bu pencereden kontrol edilebilir.

 

tog_minus_sev2Ayrıntı Kodları Sekmesi

Bu sekmeden ilgili sabit kıymete ait ayrıntı kodları görüntülenmektedir. Sabit Kıymet ayrıntı kodlarına ilişkin detaylı bilgi Sabit Kıymet Ayrıntı Kodları başlığı altında verilecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Sabit Kıymet ayrıntı kodlarına 2 şekilde erişilebilmektedir;

1-

İlgili sabit kıymetin üzerinde sağ klik yapıldığında “Ayrıntı Kodları” seçimi yapılarak

2-

İlgili sabit kıymetin üzerinde iken sağ tarafta bulunan “Ayrıntı Kodu Girişi” butonu ile.

clip1110ayrıntıkod

Sabit kıymet ayrıntı kodları ekranı aşağıda ekran görüntüsünde de görüleceği üzere ilgili sabit kıymete ait tüm ayrıntı kodlarının izlenebileceği bir ekrandır. Bu ekrandan hem daha önce tanımlanmış sabit kıymet ayrıntı kodları görülebileceği gibi hem de yeni sabit kıymet ayrıntı kodu tanımlamaları yapılabilir.

Yeni bir sabit kıymet ayrıntı kodu girilmek istendiğinde, sabit kıymet ayrıntı kodu ekranından sağ klik yapılarak “Hesap Aç” seçimi yapılır.

“Hesap Aç” seçimi yapıldıktan sonra yeni tanımlanacak olan sabit kıymet ayrıntı kodu penceresi açılır.

 

tog_minusDiğer İşlemler Alanı

Sabit Kıymetler  modülünde bulunan Kartlar menüsünde yer alan Sabit Kıymetler ikonuna tıklanıldığında gelen Sabit Kıymet Ana Kodları ekranında bulunan kartlar için Diğer İşlemler alanında gerçekleşen değişiklikler aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

KARTLAR

SEÇİLEN KARTLAR İÇİN

TÜM KARTLAR İÇİN

SABİT KIYMETLER / Sabit Kıymet Ana Kodları

Hareket Listesi

Ayrıntı Kodları

KDV Oranları Değişikliği

Temin Yerleri Aktarımı

Sabit Kıymet Türleri

 

 

tog_minus_sev2Seçilen Kartlar İçin

HAREKET LİSTESİ

Sabit Kıymet Ana Kodları açıldığında Diğer İşlemler alanında bulunan Seçilen Kart İçin işlemlerinden Hareket Listesi seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Hareket Listesi seçildiğinde ekrana Sabit Kıymet Hareketleri Listesi gelir. Açılan ekrandan seçili hesaba ait belirli bir zaman aralığında ki hareketlerin listelenmesi ve hareketlerin özelliklerinin izlenmesi  sağlanabilir. Ayrıca hareketler üzerinde düzeltme işlemi  yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

AYRINTI KODLARI

Sabit Kıymet Ana Kodları açıldığında Diğer İşlemler alanında bulunan Seçilen Kart İçin işlemlerinden Ayrıntı Kodları seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Sabit Kıymet Ana Kodları ekranında bulunan hesaplardan biri seçiliyken Ayrıntı Kodları seçilirse, o hesaba ait Ayrıntı Kodları ekranı açılır.

clip1274

 

 

tog_minus_sev2Tüm Kartlar İçin

KDV ORANLARI DEĞİŞİKLİĞİ

Sabit Kıymet Ana Kodları ekranında Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden KDV Oranları Değişikliği seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

KDV Oranları Değişikliği seçildiğinde KDV Oranları Değiştir ekranı görüntülenir. İstenilen değiştirme tüm hesaplar için buradan yapılabilir.

clip1276

TEMİN YERLERİ AKTARIMI

Sabit Kıymet Ana Kodları ekranında Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden Temin Yerleri Aktarımı seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Temin Yerleri Aktarımı seçimi yapıldığında Verilen Siparişlerden Temin Yeri Aktarma ekranı görüntülenir. Buradan istenilen işlem gerçekleştirilir.

clip1279

SABİT KIYMET TÜRLERİ

Sabit Kıymet Ana Kodları ekranında Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden Sabit Kıymet Türleri seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Sabit Kıymet Türleri seçimi yapıldığında Sabit Kıymet Türleri ekranı görüntülenir. Buradan istenilen işlem gerçekleştirilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.