Sabit Kıymet Ayrıntı Kodları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sabit Kıymetler Yönetimi > Sabit Kıymet Kartları >

Sabit Kıymet Ayrıntı Kodları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılım'ında Sabit Kıymet Ayrıntı Kodu, Sabit Kıymet Ana Kodu'na bağlı herbir alt kodu içermektedir.

 

tog_minusGenel Sekmesi

Burada “Sabit Kıymet Ana Kodu” bölümünde tanımlanacak olan ayrıntı kodunun hangi Sabit Kıymet Kodu/Adı altında açıldığı bilgisi bulunur. “Üst Ayrıntı” bölümünde ise, ayrıntı kodu alt hesap olarak açılmış ise hangi ayrıntı kodunun alt hesabı olduğu, yani üst hesabının bilgisi bulunur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

“Ayrıntı” bölümü ise tanımlaması yapılacak olan ayrıntı koduna ait kod ve ad bilgisinin girildiği bölümdür. Burada Kod program tarafından en son tanımlanmış sabit kıymet ayrıntı kodunun bir üst kodunu otomatik olarak verilecektir ancak bu kod manuel olarak değiştirilebilir. Ad kısmına ise ayrıntı kodunun adı yazılır.

“Ayrıntı Kodu Bilgileri” bölümünde sabit kıymet ayrıntı koduna ait üretim tarihi, son kullanma tarihi ve raf ömrü bilgileri girilir. “Bağlı Olduğu Sabit Kıymetin” bölümünde ise ilgili ayrıntı kodunun bağlı olduğu sabit kıymetin bilgileri girilir.

Alt kısımda bulunan bölümde ise ayrıntı koduna bağlı sabit kıymetler görüntülenebilmektedir.

 

tog_minusÜretici Kodları-Temin Yerleri Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Sabit Kıymet ayrıntı kodu kartının 2.sekmesi olan Üretici Kodu-Temin Yerleri sekmesi ile sabit kıymetin ayrıntı koduna ait temin yerleri ve üretici bilgileri girilebilir. Bu sayede sabit kıymetin temin edildiği üreticinin bilgileri, sabit kıymetin üreticideki kodu, ve sabit kıymet ile ilgili temin bilgilerine kolayca erişilebilir.

 

tog_minusDurum Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Sabit Kıymet Ayrıntı kodu durum sekmesinde bu sabit kıymete ait finansal bilgiler bulunmaktadır.

A_caution_128

 

Sabit Kıymet girişleri sisteme hareket girişi ( İrsaliye, Fatura vb.) ile ya da Devreden olarak girilmektedir. Hareket girişi ile yapılan demirbaş kartında Durum sekmesinde bulunan bilgiler otomatik olarak giriş hareketinden gelmektedir.

 

A_caution_128

 

Sabit Kıymet ayrıntı koduna ilişkin bir hareket girişi varsa, Durum sekmesinde değişiklik yapılamaz.

 

Devreden : Devir girişi olarak demirbaş aytrıntı kodu girişi yapılacaksa bu düğme işaretlenmelidir.

Alış Tarihi : Sabit Kıymet Ayrıntı kodununun alış tarihi bu alana yazılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alış Tutarı : Sabit Kıymet Ayrıntı kodunun alış tutarı bu alana yazılmalıdır.

Son Değeri : Sabit Kıymet Ayrıntı kodunun alış tutarının otomatik olarak yazıldığı alandır. Bu alan aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

Son Değer = Alış Tutar + Yeni Değer Fonu ( Yeni Değ. Fonu)

Amortisman Tutari (Amortisman Tut.) :  Sabit Kıymet Ayrıntı kodunun devir tarihine kadar yapılan amortisman hareketlerinin toplamının yazılacağı alandır.

Yeniden Değerleme Fonu ( Yeni Değer Fonu) : Sabit Kıymet Ayrıntı kodunun devir tarihine kadar yapılan yeniden değerleme hareketlerinin toplamının yazılacağı alandır.

Son Net Değeri : Sabit Kıymet Ayrıntı kodunun son net değerinin otomatik olarak yazıldığı alandır. Bu alan aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

Son Net Değer = Alış Tutarı - Amortisman Tutarı + Yeniden Değerleme Fonu

 

Son Durum : Bu alan seçilemez olarak gelmekte olup, ilgili sabit kıymet ayrıntı kodlarına ait özet bilgi içermektedir.

Son Değer : Sabit Kıymet Ayrıntı kodunun son değerinin otomatik olarak yazıldığı alandır.

Geçmiş Dönem Biriken Amortisman (G. Dönem Biriken Amort.) : Geçmiş dönemlerde biriken amortismanların otomatik olarak yazıldığı alandır.

Yıl İçinde Ayrılan Amortisman ( Yıl içinde Ayrılan Amort.) : Sabit Kıymet Ayrıntı kodunun ilgili ticari yıl içinde biriken amortismanların otomatik olarak yazıldığı alandır.

Kısıt Farkı Kalanı : Sabit Kıymet Ayrıntı Kodu Çalışma Şekli 'Kısıtlı Amortisman' seçildiğinde kısıtlı amortisman kalan farkını yansıtmaktadır.

Biriken Amortisman : Sabit Kıymet Ayrıntı Kodu'na ist biriken amortismanların izlendiği alandır.

Son Net Değer : Sabit Kıymet Ayrıntı kodunun son net değerinin otomatik olarak yazıldığı alandır.

Yeniden Değerleme Fonu : Sabit Kıymet Ayrıntı kodunun yeniden değerleme hareketlerinin toplamının yazılacağı alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Sabit Kıymet Türü : Sabit Kıymet Ayrıntı kodunun türünün seçileceği alandır. Bu alanda tür seçimi yapıldığında Amortisman Süresi ve Oranı otomatik olarak yazılmaktadır.

 

Kısıt Amortisman işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.

 

Çalışma Şekli :

Kısıtlı Amortisman : Seçilen sabit kıymet türüne göre otomatik olarak gelen seçim alanıdır.

Kısıtlı Amortisman EVET : İşletmelere ait binek otomobillerinin aktife giridği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.

Kısıtlı Amortisman HAYIR : Kısıtlı amortisman uygulanmaz.

Amortisman Şekli : Seçilen sabit kıymet türüne göre otomatik olarak gelen seçim alanıdır.

Amortisman Şekli HIZLI : Bu seçim azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırma anlamına gelmektedir.

Amortisman Şekli NORMAL : Bu seçim normal amortisman ayırma anlamına gelmektedir.

Amortisman Şekli YOK : Bu seçim ilgili sabit kıymet ayrıntı koduna amortisman hesaplanmayacağı anlamına gelmektedir.

Enfl. Düz. Tabi : Seçilen sabit kıymet türüne göre otomatik olarak gelen seçim alanıdır.

Enfl. Düz. Tabi EVET : Bu seçim ile ilgili sabit kıymet ayrıntı koduna ait enflasyon düzenlemeye tabii anlamına gelmektedir.

Enfl. Düz. Tabi HAYIR : Bu seçim ile ilgili sabit kıymet ayrıntı koduna ait enflasyon düzenlemeye tabii olmadığı anlamına gelmektedir.

Amortisman Süresi : Seçilen sabit kıymet türüne göre otomatik olarak gelen seçim alanıdır. İlgili demirbaşın kaç yıl süreyle amortismana tabi tutulacağı belirtilmektedir.

Amortisman Oranı : Seçilen sabit kıymet türüne göre otomatik olarak gelen seçim alanıdır. İlgili demirbaşın % kaç oranla amortismana tabi tutulacağı belirtilmektedir.

Kalan Yıl : Bu alan seçilemez olarak gelmkete olup, ilgili sabit kıymet ayrıntı kodunun alış yılı baz alınarak amortisman süresi karşılaştırılarak hesaplanmaktadır.

Ömrü Doldu : Bu alan seçilemez olarak gelmkete olup, ilgili sabit kıymet ayrıntı kodunun alış yılı baz alınarak amortisman süresi karşılaştırılarak hesaplanmakta olup, kalan yıl sıfırlandığında ömrü doldu işaretlenmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Giriş Hareketi : İlgili sabit kıymet ayrıntı kodunun giriş işlemine ait belge seri ve tarih bilgilerinin izlendiği alandır.

Çıkış Hareketi : İlgili sabit kıymet ayrıntı kodunun çıkış işlemine ait belge seri ve tarih bilgilerinin izlendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusHareketler Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu sekmede ilgili ayrıntı koduna sahip sabit kıymetin gördüğü hareketler ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

 

tog_minusZimmet Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

İlgili ayrıntı koduna sahip sabit kıymetin zimmet bilgileri bu sekmede girilebilmektedir. Burada Sabit Kıymet Yeri Kodu/Adı, zimmet yapılacak olan personelin Personel Kodu/Adı ve Zimmet Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi seçimleri yapılır.

Sabit kıymet hareketlerinin listelendiği ekrandır. Sabit kıymet giriş işlemi, grup değişimi, zimmet değişimi, nakil giriş ve nakil çıkış hareketleri zimmet ekranına otomatik olarak kaydedilir. Sabit kıymetin en son zimmeti, Aktif seçimi işaretli olandır.

 

tog_minusMuhasebe Kodları Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

İlgili ayrıntı koduna sahip sabit kıymetin muhasebe kodları seçiminin yapıldığı sekmedir. Burada sabit kıymete ait seçimi yapılan muhasebe kodları, ilgili sabit kıymetin muhasebe işlemlerinde öndeğer olarak kullanılacaktır.