Sabit Kıymet Hareketleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sabit Kıymetler Yönetimi >

Sabit Kıymet Hareketleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımında demirbaşlara ait alım ve çıkış işlemleri yanısıra amortisman hareketlerinin takip edilebilmesi mümkündür.

exp_collapse