Sabit Kıymet Kartları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sabit Kıymetler Yönetimi >

Sabit Kıymet Kartları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sabit Kıymet kartları Sabit Kıymet modülü altında Kartlar bölümünde yer almaktadır. Bu alandan Sabit Kıymet Ana Kartı, Sabit Kıymet Ayrıntı Kodu ve Sabit Kıymet Yer Kodu gibi demirbaş modülüne ait kart yapıları bulunmaktadır.

 

exp_collapse

Sabit Kıymet Kartları;

Sabit Kıymet Ana Kodu

Sabit Kıymet İzleme Kodu

Sabit Kıymet Yerleri , olarak ayrılmıştır.