Sabit Kıymet Türleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sabit Kıymetler Yönetimi > Sabit Kıymet Kartları >

Sabit Kıymet Türleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sabit Kıymet Türleri Likom  Gusto ERP Yazılımda Sabit Kıymet ayrıntı kodlarının türünü belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sabit Kıymet Ayrıntı Kodları yardımıyla ilgili kartın amortisman süresi, amortisman oranı, amortisman şekli gibi bilgiler otomatik olarak gelmekte ve demirbaşlar sabit kıymet türü bazında da guruplandırılmaktadır.

Likom Gusto ERP Yazılımında Sabit Kıymet Türleri  ekranına ulaşmak için, Sabit Kıymetler  modülü -Kartlar altından Sabit Kıymet Ana Kodları ikonuna ulaşılır.

exp_collapse

 

Sabit Kıymet Türü: Sabit Kıymet Ayrıntı Kodlarını sınıflandırmak için kullanılan bir kavram olup, elle bu alqan girilmekte, daha sonra her bir ayrıntı kodu kartında seçilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

K.Amortisman: Tanımı yapılan Sabit Kıymet türünün kısıtlı amortismana tabi olup olmadığı ile ilgili öndeğer olup, bu öndeğer işaretlenirse seçilen sabit kıymet türüne ait ayrıntı kodları 'Kısıtlı Amortisman' uygulamasına tabi tutulurlar.

Açık: Tanımı yapılan Sabit Kıymet türününe bağlı ayrıntı kodlarında  'Kısıtlı Amortisman' alanına ayrıntı kodu ekranında müdahale etmek istenirse  bu alan işaretlenmelidir.

Amortisman Şekli: Tanımı yapılan Sabit Kıymet türününe bağlı ayrıntı kodlarında  Amortisman Şekli'nin Hızlı- Normal yada Yok  olması ile ilgili bir seçim kriteri olup, aşağıda hangi anlama geldiği açıklanmaktadır.

Amortisman Şekli HIZLI : Bu seçim azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırma anlamına gelmektedir.

Amortisman Şekli NORMAL : Bu seçim normal amortisman ayırma anlamına gelmektedir.

Amortisman Şekli YOK : Bu seçim ilgili sabit kıymet ayrıntı koduna amortisman hesaplanmayacağı anlamına gelmektedir.

Açık: Tanımı yapılan Sabit Kıymet türününe bağlı ayrıntı kodlarında  'Amortisman Şekli' alanına ayrıntı kodu ekranında müdahale etmek istenirse  bu alan işaretlenmelidir.

Gayri Menkul: Tanımı yapılan Sabit Kıymet türününe bağlı ayrıntı kodlarında  'Gayri Menkul' alanı işaretlenirse, bağlı olan Ayrıntı kodları Gayri Menkul olarak işlem görmektedir.

Amortisman Süresi:  Tanımı yapılan Sabit Kıymet türünde 'Amortisman Süresi'  alanı bağlı ayrıntı kodlarında  kaç yıl süreyle amortisman ayrılacağına işaret etmektedir.

Amortisman Oranı: Tanımı yapılan Sabit Kıymet türünde 'Amortisman Oranı'  alanı bağlı ayrıntı kodlarında  % kaç oranla amortisman ayrılacağına işaret etmektedir.