Sabit Kıymet Yerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sabit Kıymetler Yönetimi > Sabit Kıymet Kartları >

Sabit Kıymet Yerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Sabit Kıymet Yerleri kartları Gusto ERP Sabit Kıymet modülünde Kartlar menüsünde bulunmaktadır. Sabit Kıymet Yer kartına, Sabit Kıymet > Kartlar > Sabit Kıymet Yerleri tıklanarak ulaşılabilir. Sabit Kıymet Yer tanımlamaları, Sabit Kıymete ait iz takibi yapmak amacıyla kullanılır.

exp_collapse

Sabit Kıymet Yerleri kartları ikonuna tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Sabit Kıymet Yeri penceresi açılacaktır. Bu pencere aracılığı ile tanımlanmış olan sabit kıymet yerleri izlenebilir. Aynı zamanda yeni sabit kıymet yeri tanımlama işlemi de bu pencereden yapılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Yeni Sabit Kıymet Yeri kartı tanımlamak için Gusto ERP Sabit Kıymet modülünde Kartlar menüsünde Sabit Kıymet Yerleri kartları ikonu tıklanır. Açılan pencerede aşağıda ekran görüntüsü de bulunan sağ klik yapıldıktan sonra “Hesap Aç” seçimi yapılır.

“Hesap Aç” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan yeni sabit kıymet kartı tanımlama penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede “Sabit Kıymet Yeri Kodu” programda en son tanımlanmış Sabit Kıymet Yeri kodunun bir üst numarasını verilir. Bu numara manuel olarak değiştirilebilir. Yeni bir sabit kıymet kartı tanımlamak için Kod ve Ad girilmesi zorunlu alanlardır. Asgari bu seçimler yapıldıktan sonra yeni kart tanımlama işlemi yapılabilir.

 

tog_minusGenel Sekmesi

Sabit Kıymet yeri kartının ilk sekmesi Genel sekmesidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Üst Sabit Kıymet Yeri: Açılan bir Sabit Kıymet Yeri kartına alt hesap açılır ise bu alana Üst Hesabın Kod/Ad bilgileri izlenebilir. Bu alana manuel olarak müdahale edilemez.

Sabit Kıymet Yeri: Bu alan tanımlı Sabit Kıymet Yerinin kod ve ad bilgilerinin bulunduğu alandır.

Adres Bilgileri: Sabit Kıymet yerinin adres bilgilerinin girildiği, izlenebildiği alandır.

Bölüm: Yapılan amortisman hareketlerine otomatik olarak gelir gider hesaplanabilmesi için Sabit Kıymet Yeri için bölüm bilgisi seçimi yapılmalıdır.

Gelir/Gider Yeri: Yapılan amortisman hareketlerine otomatik olarak gelir gider hesaplanabilmesi için Sabit Kıymet Yeri için Gelir/Gider Yeri bilgisi seçimi yapılmalıdır.

İletişim: Sabit Kıymet Yerine ait iletişim bilgilerinin girilebildiği, izlenebildiği bölümdür.

 

tog_minusSabit Kıymet Yeri Sorumluları Sekmesi

İlgili sabit kıymet yeri sorumluları seçiminin yapıldığı sekmedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusMuhasebe Kodları Sekmesi

Sabit Kıymet yeri kartının amortisman gider hesabının tanımlandığı yerdir. Bu sabit kıymet yeri ile ilgili muhasebesel işlemlerde otomatik muhasebe entegrasyonu sağlar.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.