Sabit Kıymet Ana Kodları Öndeğerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sabit Kıymetler Yönetimi >

Sabit Kıymet Ana Kodları Öndeğerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ÖNDEĞER

ANAHTAR KELİME

EK AÇIKLAMA

Otomatik Demirbaş Numarası

Amortisman

Demirbaş numaraları tüm ana kodlar için ortak verilmesi sağlanır.

Kalan amortisman son yıla eşit olarak dağıtılsın

Amortisman

 

Satılmıs amortismanlara önceki dönemlere ait amortisan yapılabilsin

Amortisman

 

Amortisman / Yeniden Değerleme hesaplama şekli (1 Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, Yıllık)

Amortisman