Sabit Kıymetler Yönetimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Sabit Kıymetler Yönetimi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Likom Gusto ERP Sabit Kıymet Yönetimi Yazılımı ile , Gusto Sabit Kıymet Yönetimi demirbaşların satınalma süreçlerini, ürün talep aşamasından başlayarak lokasyon ve zimmet bazlı yönetmenizi sağlar.

 

Likom Gusto ERP Sabit Kıymet Yönetimi Yazılımı, Demirbaşın satış ya da hurdaya ayrılmasına kadar tüm hareketleri ve amortisman işlemleri takip edilebilir.

Sabit_Kiymet_Main

 

Sabit Kıymetlerin Satınalma Aşamasından Tüm İşlemlerinin İzlenebilmesi

Sabit Kıymete Ait Barkod ve Son Kullanma Tarihi, Raf Ömürlerinin İzlenebilmesi

Lokasyon Bazlı Takip

Zimmet Takibi

Farklı Dönemlere Ait Sabit Kıymet Değerlerinin Karşılaştırmalı Takibi

Sabit Kıymet Türleri Aracılığıyla Amortisman ve Yeniden Değerlemeye Ait Tanımlamalar Yapılabilir

Üretim Tezgahları ile İlişkilendirilmesi ile  Tezgah Amortisman Maliyetlerinin Ürün Maliyetine Yansıtılabilmesi

Vergi Dönemleri Bazında Hesaplama Yapılabilmesi

Sabit Kıymet Yeri Tanımlamaları

Bir ya da Birden Fazla Kişiye Zimmet İşlemi Uygulanabilmesi