Zimmet Değişimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sabit Kıymetler Yönetimi > Sabit Kıymet Hareketleri > Sabit Kıymet Transfer Hareketleri >

Zimmet Değişimi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sabit kıymet ilgili birime teslim edildikten sonra sabit kıymeti kullanacak olan personele zimmet işleminin yapılması gerekir. Bunun için Sabit Kıymet > Sabit Kıymet Transferi > Zimmet Değişimi işlemi tıklanır.

exp_collapse

Zimmet Değişimi butonuna basıldığında Grup Değişimi ekranına benzer bir ekran açılır. Tarih, Seri seçimi yapılır, numara verilir. Kriterlere göre ekrana bilgiler gelir.

clip1238zimmetdegısımısatırbılgılerı

Zimmet değişimi satırlarında ilgili sabit kıymet ana kodu, ayrıntı kodu seçimi yapıldıktan sonra Yeni S.K. Yeri kodu ve Yeni Zimmet Personel seçimi yapılır. Grup değişimi işlemi ile arasındaki fark Yeni Sabit Kıymet kodu seçiminin yapılmamasıdır. Kaydedilip kapatılır.