Zimmet Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sabit Kıymetler Yönetimi > Sabit Kıymet Hareketleri >

Zimmet Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sabit Kıymetlerin hangi dönemde hangi personele yada personellere zimmetli olduğu izlenmek istenirse, S.Kıymet menüsü altında Zimmet Listesi ekranı açılmalıdır. Zimmet Listesine, Sabit Kıymet > Listeler > Zimmet Listesi ikonuna tıklayarak ulaşılabilir.

exp_collapse

 

Zimmet Listesi Sabit Kıymet Ana Kodu, İzleme kodu, Zimmetli Personel ve Sabit Kıymet Yeri bazında izlenebilmektedir. Ayrıca Sabit Kıymetin geçmişe ait hareketlerinin de izlenmesi mümkündür.

clip1238zimmetlistesi

Sabit Kıymet Ana Kodu, Sabit Kıymet İzleme kodu, Zimmetli Personel ve Sabit Kıymet Yeri kriterleri kullanıcının seçimi doğrultusunda seçildikten ve istenilen tarih aralığı verildikten sonra “Yenile” butonu tıklanır ve Yenile butonu tıklandıktan sonra seçilen kriterlere göre ekranda zimmet listesi satırları listelenecektir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.