Servis

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar >

Servis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Olay Yönetimi Servis uygulamasını kurma, başlatma, durdurma ve kaldırma işlemleri için Arayüz Arrow_r Servis Sekmesi kullanılmalıdır. Servis sekmesindeki menülerin kullanılabilirliği servis uygulamasının durumuna göre düzenlenmektedir. Servis menüsünün servis uygulamasının durumuna göre görünümleri aşağıdaki şekilde verilmiştir.

 

servisMenuleri

Servisi kurmak için Kur, kurulu servisi başlatmak için Başlat, çalışan servisi durdurmak için Durdur, duraklatmak için Duraklat, durdurulmuş servisi kaldırmak için Kaldır düğmesi kullanılır.

 

Kontrol zamanı tanımlarında veya olay tanım(lar)ının aktiflik durumu değiştirildiğinde servisin durdurulup tekrar çalıştırılması gerekmektedir.

 

tipbulb Servis Logları

Servis başlatıldığında yapılandırma bilgileri