Servisin Kullanıcısını Değiştirmek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Faydalı Bilgiler > Olay Yönetimi Dosya ve Dizin Kuralları >

Servisin Kullanıcısını Değiştirmek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Olay Yönetimi Servis sekmesinde Kur düğmesine tıklandığında servis uygulaması otomatik olarak LocalSystem kullanıcısı tarafından çalıştırılır. Kurulu bir servisin çalıştırıldığı kullanıcıyı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin. Siyah ile yazılı olanlar İngilizce, mavi ile yazılı olanlar Türkçe işletim sistemleri içindir.

1.

Start Arrow_r Control Panel Arrow_r Administrative Tools a tıklanır.(Alternatif olarak Start Arrow_r Run seçilir ve "services.msc" yazılıp OK 'e tıklanır.) Başlat Arrow_r Denetim Masası Arrow_r Yönetimsel Araçlar a tıklanır (Alternatig olarak Başlat Arrow_r Çalıştır seçilir ve "services.msc" yazılıp Tamam'a tıklanır)

2.

Services(Hizmetler) seçilir.

3. Servis listesinden Likom Gusto Olay Yönetimi  Servis bulunur. Sağ tuşa basılıp "Properties" (Özellikler)seçilir.

Servisler

Servisler

Açılan pencerede Log On (Hesap Açma) sekmesi seçilir. Ekranda "This account"(Aşağıdaki Hesap) seçeneği işaretlenir. Domain\Kullanıcı Adı yazılır. Kullanıcının şifresi Password (Şifre) ve Confirm Password (Şifre Doğrulama)kontrollerine yazılır. OK düğmesine basılır. Artık servis uygulaması belirtilen kullanıcı tarafından çalıştırılmış ve onun yetkilerini kullanabili hale gelmiş olacaktır.

Servis Log On bilgileri

Servis Log On bilgileri

Eğer Olay Yönetimi arayüzünden(servis sekmesi) servis kaldırılıp tekrar kurulursa servis uygulaması tekrar LocalSystem kullanıcısı ile kurulacaktır.