Sevk İçin İş Emri Oluşturma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Yönetimi > Sevk İçin İş Emri >

Sevk İçin İş Emri Oluşturma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Sevk Emri için İş Emri,

 

Likom Gusto ERP Yazılımında Sevk Emirlerinden İş Emri oluşturulmaktadır.

 

Likom Gusto ERP yazılımın'da Sevk Emri için iş emri hareketine Üretim sekmesindeki hareketler alanından Sevk Emri için İş Emri Oluşturma düğmesine tıklanarak ulaşılır.

exp_collapse


 

tog_minusSevk Emri için İş Emri Başlığı

 

Sevk Emri için İş Emri Oluşturma düğmesi tıklandığında aşağıda görüntüsü bulunan ekran açılacaktır.  Açılan pencerede Sevk Emirleri listelenmektedir. “İş Emri Oluştur” düğmesine tıklayarak seçilmiş olan Sevk Emirleri için otomatik iş emri oluşturulabilmektedir.

 

A_caution_128

 

Sevk Emirleri için iş emri oluşturma aşamasında Planlama Kriterlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu alanda bulunan veriler Sevk Emirler için açılacak iş emrinin detaylarını belirleyecektir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Stok Türü : Ürün ağacı olan stoklar için girilmiş Sevk Emirlerinin listelendiği pencerede, belirlenen stok, hizmet yada demirbaş’a ait olan Sevklerin filtrelenmesini sağlamaktadır.

clip1789

İzleme Kodu : Stok türü alanında seçilmiş olan ürün için tanımlanmış olan izleme kodlarının filtrelenebilmesini sağlamaktadır.

clip1790

Alıcı Türü : Bu seçenek ile sadece tek bir cari yada diğer finans kartınızı girilmiş olan Sevk Emirlerinin listelenmesi sağlanmaktadır.

clip1791

 

 

tog_minusSevk Emri için İş Emri Satırları

 

Sevk Emri İçin İş Emri Satırları ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Seçim : İş Emri oluşturulacak Sevk Emirlerinin seçildiği alandır.

 

Stok Kodu / Stok Adı : İş Emri açılacak ürünün  Stok Kodu / Stok Adı’nın listelendiği alandır.

 

Sevk Tarihi / Teslim Tarihi : Sevk Emri hareketinde girilmiş olan Sevk ve Teslim tarihinin izlendiği alandır.

 

Belge Seri / Belge No : Sevk Emri’nin belge seri ve belge no bilgisinin izlendiği alandır.

 

Personel Kodu / Personel Adı : Sevk Emrini alan personel bilgisinin izlendiği alandır.

 

Sipariş Miktarı : Sevk Emrine bağlı girilmiş olan siparişin miktarının izlendiği alandır.

 

Açılacak İş Emri Ürün Miktarı : Sevk Emrine bağlı oluşacak iş emrinde üretilecek ürün miktarının izlendiği ve düzeltilip değiştirilebildiği alandır.

 

Birim Fiyat : Sevk Emrin’deki birim fiyatının izlendiği alandır.

 

İskonto : Sevk Emri'nin iskonto bilgisinin izlendiği alandır.

 

KDV : Sevk Emiri'nin KDV bilgisinin izlendiği alandır.

 

Sevk  Adı – Adresi / Şehir Ülke : Sevk  Adı – Adresi / Şehir Ülke bilgisinin izlendiği alandır.

 

Onay Durumu : Sevkin Onay Durumu’nun izlendiği alandır.

 

Oluşturan / Değiştiren Kullanıcı : Sevki oluşturan ve değiştiren kullanıcının izlendiği alandır.

 

 

 

tog_minusArama Kriterleri

 

Sevkten İş Emri oluşturma menüsünde bulunan arama kriterleri ile;

 

Sevk_Emri_Icin_Is_Emri_Arama

 

Belirli bir tarih aralığındaki Sevk Emrilerin listelenmesi sağlayabilir,

Belirtli bir dönemdeki Sevk Emrilerin listelenmesini sağlayabilir,

Belirli bir seri’ye ait Sevk Emrilerin ve o seri’ye ait belirli aralıktaki Sevk Emri numaralarını göre listelenmesini sağlayabilir,

Diğer kriter seçenekleri ile daha detaylı arama işlemi yapabilirsiniz.

 

Diğer Kriterler;

 

Genel

 

Sıralama : Önce tarih, sonra seri no, Sadece seri no'ya veya referans numarasına göre listenin sıralanmasını sağlamaktadır.

Seri’ye göre arama : Belirtilen bir Sevk Emri serisine ait hareketlerin listelenmesi ve hareket numarasının filtrelenebilmesi sağlanmaktadır.

Referans No’ya göre : Hareket girişinde belirtilen referans numarasına göre arama yapılabilir.

Teslim tarihi : Hareket girişinde belirtilen teslim tarihi bilgisine göre belirli tarihler arasındaki hareketlerin listelenmesi sağlanabilir.

Son Onaya Göre : Onay durumuna göre listeleme yapılabilir.

Son Durumuna Göre : Sevk Emri’nin açık / kapalı durumuna göre arama yapılabilir.

Ürün Ağacı Bilgisi : Sevk emrinde kullanılan stok’a bağlı ürün ağacı olup olmadığının filtrelemesi yapılabilir.

 

Stok Kodu

 

Belirli aralıktaki stokların gelmesi sağlanabilir, belirtilen aralık şablon olarak kaydedilip daha sonra şablon kullanılabilir.

 

Alıcı Kodu

 

Belirli aralıktaki alıcıların gelmesi sağlanabilir.

 

Oluşturan / Değiştiren

 

Sevk Emri hareketini oluşturan yada değiştiren kullanıcıya göre filtreleme yapılabilir.

 

 

tog_minusİşlem Menüsü

 

Sevk Emriten İş Emri oluşturma menüsünde bulunan işlem menüsü ile;

 

Sevk_Icin_Is_Emri_Islem

 

Yeni Sevk Emri : Yeni Sevk Emri oluşturabilir,

Sevk Emri Düzelt : Listelenen Sevk Emrilerde düzeltme yapabilir,

Ek Bilgiler : Sevk Emri’e ait ek bilgiler’e ulaşabilir, düzeltebilir,

Planlama Kriterleri : Planlama kriterlerini belirleyebilir,

 

tog_minus_sev2Genel Planlama

Planlama düğmesine tıkladıktan sonra açılan pencerenin "Genel Planlama" sekmesinde aşağıdaki ekran görüntüsündeki alan açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

İş Emri Oluşturulurken;

 

Aynı Ürün Ağacına Sahip İş Emirlerini Birleştir: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için iş emirlerini birleştirir, yani ürün ağacındaki bütün ürünler için tek iş emri oluşturur.

Aynı Ürün Ağacına Sahip İş Emirlerini Birleştir seçeneği işaretlendiğinde İlk Seviyede Sevkleri Birleştirme, Ayrı İş Emri Oluştur seçeneği aktif olur.

 

İlk Seviyede Sevkleri Birleştirme, Ayrı İş Emri Oluştur: Aynı ürün ağacına sahip ürünler için iş emirlerini birleştirir, ancak birleştirme işlemini ilk seviye için gerçekleştirmez, yani ilk seviyedeki Sevkler için ayrı iş emri oluşturur.

 

Ürün Ağacında Tanımlanan Rota Öncelik Koduna Göre İş Emirlerini Oluştur: İş emirlerini oluştururken ürün ağacında tanımlanan rota önceliklerine göre iş emri oluşturur.

 

Mevcut Stok Miktarını Kontrol Et: İş emri oluştururken ürünleri stoktaki miktarlarının kontrol edilmesini sağlar.

 

Mamul, Yarı Mamul ve Malzeme Miktarlarına Fire Payını Ekle: İş emri oluştururken mamul, yarı mamul ve malzeme miktarlarına tanımlanan fire paylarını ekleyerek oluşturur.

 

Planlanmış\Serbest İş Emri Üretilecek Ürünleri Dikkate Al: İş emri oluştururken daha önceden planlanmış veya serbest üretilecek ürünleri dikkate alır.

 

Yarı Mamul Planlaması Alanı;

 

Yarı Mamul İçin İş Emri Oluştur: Ürün ağacındaki yarı mamuller için iş emri oluşturur.

 

Aynı Referans No’yu Kullan: Yarı mamul içi iş emri oluştur seçeneği işaretlendiğinde aktif olur ve yarı mamuller için oluşturulan iş emirlerinin herbirisi için aynı referans numarasını kullanır.

 

Yarı Mamul İçin Üretim Min. Üretilme Seviyesini Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün minimum üretilme seviyesini kontrol eder.

 

Yarı Mamul İçin Üretim Min. Üretilme Miktarını Kontrol Et: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün minimum üretilme miktarını kontrol eder.

 

Yarı Mamul İçin Mevcut Stok Miktarını Dikkate Al: Yarı mamul planlaması yaparken yarı mamulün stoktaki miktarını dikkate alır.

 

Seriler Alanı;

 

İş Emri Seri: Seçili iş emri serisi için planlama yapar.

 

Sevk Emri Seri: Seçili Sevk Emri serisi için planlama yapar.

 

Rezervasyon Seri: Seçili rezervasyon serisi için planlama yapar.

 

Toplu Sevk Emri Seri: Seçili toplu Sevk Emri serisi için planlama yapar.

 

Planlayan Personel Alanı;

 

Kodu: Seçili personel kodu alanıdır. Seçilen personele göre planlama yapar.

 

Adı: Seçili personel adı alanıdır. Seçilen personele göre planlama yapar.

 

Öndeğere Kaydet: Seçili personeli öndeğere kaydeder.

 

Diğer Kriterler Alanı;

İş Emrinde Özet Ekran Açılsın: Planlama yaparken oluşan iş emirlerinin, Sevk Emrilerin vb. bilgilerin listelendiği özet ekranı açar.

 

tog_minus_sev2Malzeme Planlama

Planlama düğmesine tıkladıktan sonra açılan pencerenin "Malzeme Planlama" sekmesinde aşağıdaki ekran görüntüsündeki alan açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

Malzeme İhtiyaç Planlaması Alanı;

 

Eksik Malzemeler İçin Sevk Emri Oluştur: Planlama yaparken kullanılan malzemeler yeterli değilse bu malzemeler için Satınalma Talebi oluşturur.

 

Satınalma Sevk Emrilerini Birleştirme Kriteri Alanı;

 

Eksik Malzemeler İçin Talep Oluştur seçeneği işaretlendiğinde aktif olur ve oluşturulan satınalma Taleplerin nasıl birleştirileceği bilgileri girilir.

 

Hiç Birleştirme: Satınalma talepleri  birleştirmez, herbir eksik malzeme için ayrı Talep oluşturur.

Tümünü Birleştir: Satınalma taleplerinin tümünü birleştirir ve tek bir Talep oluşturur.

Teslim Tarihine Göre Birleştir: Satınalma Taleplerini malzemlerin teslim tarihine göre gruplayarak birleştirir ve grup sayısı kadar Talep oluşturur.

 

Malzeme Sevkiyat Sürelerini Dikkate Al: Malzeme planlama yaparken malzemelerin sevkiyat sürelerini dikkate alır.

Sevk Emriler İçin Min. Sevk Seviyesini Kontrol Et: Malzeme planlama yaparken stokların  minimum sevk edilme seviyelerini dikkat alır.

Stok Miktarını Hesaplarken Asgari Seviyeyi Kontrol Et: Malzeme planlama yaparken asgari stok miktarını kontrol eder.

 

Satınalma Sevk Emrilerini Lot Miktarına Tamamla Alanı;

 

Alınacak Lot Miktarı Sevk: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını Sevkin lot miktarına tamamlar.

Alınacak Lot Miktarı Sevkiyat: Planlama yaparken oluşturulacak taleplerin miktarını sevkiyatın lot miktarına tamamlar.

 

Her Malzeme İçin Stok Miktarını Ürün Ağacındaki Parametreye Göre Kontrol Et: Malzemelerin stok miktarları kontrollerini ürün ağacındaki parametrelere göre yapar.

 

Malzemeler İçin Stok Miktarını;

 

Depoda: Malzeme İhtiyaç Planlama yapılırken malzemelerin stok miktarı kontrolünü depodaki miktara göre yapar.

Sipariş: Malzeme İhtiyaç Planlama yapılırken   malzemelerin stok miktarı kontrolünü Verilen Sipariş miktarlarını dikkate alarak yapar.

Sevk Emrinde: Malzeme İhtiyaç Planlama yapılırken malzemelerin stok miktarı kontrolünü sevk emirlerindeki miktarları dikkate alarak yapar.

Sevk Emrite: Malzeme İhtiyaç Planlama yapılırken malzemelerin stok miktarı kontrolünü Sevk Emriteki miktarları dikkate alarak yapar.

 

Açık İş Emirleri için Gerekli Malzemeyi Dikkate Al: Malzeme İhtiyaç Planlama yapılırken, açık iş emirlerinde gereken malzemeyi dikkate alır.

Malzemenin Temin Süresi İş Emri Başlama Süresinden Sonra İse Devam Et:   Malzeme İhtiyaç Planlama yapılırken malzemelerin temin süresi iş emri başlama süresinden sonra ise yapar.

 

tog_minus_sev2Kapasite / Zaman Planlama

Planlama düğmesine tıkladıktan sonra açılan pencerenin "Kapasite / Zaman Planlama" sekmesinde aşağıdaki ekran görüntüsündeki alan açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Zaman Planlaması Alanı;

 

İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın: İş emirlerini oluştururken iş emri tarihine göre çizelgeleme yapar.

Çizelgeleme Yönü İleriye Doğru: İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın seçeneği işaretliyken aktif olur ve çizelgelemenin iş emri tarihinden itibaren başlayarak yapılmasını sağlar.

Çizelgeleme Yönü Geriye Doğru: İş Emri Oluştururken Çizelgeleme Yapılsın seçeneği işaretliyken aktif olur ve çizelgelemenin iş emri tarihinden geriye giderek yapılmasını sağlar.

 

İş Emirlerini Bu Tarihe: İş emirlerini tarih alanında seçilen tarihe göre açar.

İş Emirlerini Kaynak Belge Teslim Tarihinden: İş emirlerini seçilen gün/hafta/ay öncesine açar.

 

Kapasite Planlaması Alanı;

 

Tezgah Kapasitesini Göz Önüne Al: Kapasite planlamasını tezgah kapasitelerine göre yapar.

Çizelgeleme Yapılırken İş Emri Başlangıç Tarihi Bugünden Geriye Düşerse Çizelgelemeyi İleriye Doğru Tekrarlat: Çizelgeleme yapılırken iş emri başlangıç tarihi içerisinde bulunulan günden geriye düşerse çizelgelemeyi bugünün tarihime göre tekrarlatır.

İş Emrinde Hesaplanan Başlangıç/Teslim Zaman Aralığı, Oluşturulan Sevk Emrilerin Teslim Tarihine

Yansısın: İş emri oluşturulurken oluşan Sevk Emrilerin teslim tarihini, iş emrinde hesaplanan başlangıç/teslim tarihindeki zaman aralığını dikkate alarak oluşturur.

 

İş Emri Oluştur : Seçtiğiniz Sevkler için İş Emri oluşturabilirsiniz.