SGK İşten Çıkış Bildirgesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler > E-Bildirge >

SGK İşten Çıkış Bildirgesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

SGK https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap web sitesi adresinden personel işe giriş çıkış işlemlerinin internet üzerinden tek tuşla yapılabilmesi için hazırlanmıştır.

Personel seçimi yapıldıktan sonra personelin bağlı olduğu işyerleri listelenir ve personelin işten çıkış tarihi ve kimlik numarası  yazılır. Listelenen işyerlerinden istenilen işyeri seçilerek personelin işten çıkış bildirgeleri için yapılacak işlemlere hazır olunmuş olur.

 

clip1679

       

 

İşten Çıkış Bildirgesi Butonu:

“İşten Çıkış Bildirgesi” butonuna tıklandığında  ekrandaki gibi Sigortalı Kimlik Bilgileri SGK verilerinden alınır. Sigortalının Hizmet Bilgileri ve Sigortalının Adres Bilgileri verileri Gusto üzerindeki güncel kayıtlardan SGK İşten Çıkış Bildirgesi ekranındaki alanlara yüklenir.

-

Sigortalı Hizmet Bilgileri alanındaki verilerden;

“Meslek Adı” personel kartındaki personel mesleğidir.

Bu alandaki diğer bilgilerse personel çıkış tarihindeki maaş hesaplamalarından ve bir önceki aya ait maaş hesaplama bilgilerinden elde edilen verilerdir.

Yıl ve Ay alanları Personelin işten çıkış tarihi ve bir önceki aya ait yıl ve ay verilerini içerir.

Belge Türü alanı personel kartındaki belge türünden yüklenir.

Gün Sayısı alanı çıkış tarihinde Matrah gününü ve çıkış tarihinden bir ay önceki Matrah gününden yüklenir.

Hak Edilen Ücret alanı personelin çıkış tarihin deki ve çıkış tarihinden bir önceki aydaki Matrah bilgisidir.

Pirim İkramiye Ve Bu Nitelikteki İstihkak alanı personelin çıkış ayı ve bir önceki aydaki prim ve ek gelir toplamını içerir.

İşe Giriş ve İşten Çıkış tarihleri alanları ay içerisinde giriş çıkış bilgileri varsa Gusto personel işyerleri verilerinden bu alanlara yüklenir.

Eksik Gün alanı personelin maaşı hesaplanan ayda ücretli izin, ücretsiz izin, rapor … vb. gibi eksik gün verilerini içeriyorsa bu alana gustodan yüklenir.

Eksik Gün Nedeni alanı ise personel eksik gün değeri varsa bu alana eksik gün nedeni Gustoda çalışma bakanlığı eksik gün nedenlerinden yüklenir.

 

Eğer sigortalının işten çıkış ve bir önceki aya ait maaş hesaplaması yapılmamışsa aşağıdaki gibi bir uyarı alır.

 

clip1680

 

-

Sigortalı Adres Bilgileri alnındaki verilerse Gusto personel kartındaki güncel verilerden yüklenir.

SGK İşten çıkış bildirgesi formunda alt kısımdaki butonlar form üzerinde değişiklik yapıldığında ve formu Gusto verileriyle tekrar doldurmak istendiğinde kullanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İşten Çıkış Bildirgesi Güncelle Butonu:

İşten Çıkış Bildirgesi Güncelle butonu tıklandığında  sigortalının kayıtlı bilgileri gelir ve bu ekran üzerinden değişiklikler yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İşten Çıkış Bildirgesi Görüntüleme Ve İptal Etme Butonları:

“İşten Çıkış Bildirgesi Görüntüleme” veya “İşten Çıkış Bildirgesi İptali” butonlarından birine tıklandığında işten çıkış bildirgesi görüntülenir. İstenilirse görüntülenen ekran üzerinden “Bu Bildirgeyi İptal Et” Butonu tıklanarak bildirge iptal edilebilir.