Sistem Araçları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar >

Sistem Araçları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sistem araçları kısmında Gönderilemeyen E-postalar ve Trigger Yedekleme özellikleri bulunmaktadır.