Sorgu veya Yordam Belirleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > Sql Script >

Sorgu veya Yordam Belirleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Takip eden sayfanın görüntüsü seçilen SQL tipine göre değişiklik gösterecektir. Eğer SQL Script seçildiyse SQL editörü içeren bir sayfa,

Stored Procedure seçildiyse saklı yordam (stored procedure) adının ve parametrelerin belirlendiği bir sayfa belirecektir. İki sayfada da kaynak satırı alanlarının bulunduğu bir liste vardır.

 

Sql Script

Sql Script

Stored Procedure

Stored Procedure

 

tog_minusScript Oluşturma

 

Script oluşturmak için SQL editörü kullanılır. Eğer kaynak koşulu değerleri kullanılacaksa kullanılacak alan süslü parantezler ( {AlanAdı} ) içerisinde yazılır. Alternatif olarak ekranın solundaki listede kullanılacak alana çift tıklanır. Çift tıklama sonrası editöre otomatik olarak alanın doğru kullanım şekli yerleştirilecektir. Kullanımına örnek olarak şekildeki sorgu verilebilir.

Sql Script Örneği

Sql Script Örneği

 

Örnekteki eylemde  kaynak satırları veri tabanındaki Tablo isimli tabloya kaydedilmektedir. kaynak satırlarındaki Parametre1 ve Parametre2 değerleri Tablo tablosunda sırasıyla alan1 ve alan2 alanlarına yazılmaktadır. Bu işlem tüm kaynak satırları için gerçekleştirilecektir.

 

tog_minusStored Procedure Oluşturma

 

Stored procedure sayfasında çalıştırılacak yordamın (procedure) adı girilmelidir. Eğer yordamın parametreleri varsa parametreler listesine Ekle düğmesiyle eklenmelidir. Parametrenin adı doğru olarak girilmelidir. Parametrenin değeri ise Kaynak Alanı  kolonu ile belirlenir.

 

Sihirbazın son sayfasında beliren Bitir düğmesi ile sihirbaz eylemi kaydederek sonlanır.