Satış Sözleşmesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satış / Pazarlama  > Satış Sözleşmeleri >

Satış Sözleşmesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Satış sözleşmesi tanım ekranı için  Likom Gusto ERP Yazılımında Satış modülü Hareketler menüsünden Sözleşmeler ikonuna ulaşılır.exp_collapse

Sözleşmeler ikonuna tıklanıldığında Cari Satış Sözleşmeleri ekranı görüntülenir. Açılan Cari Satış Sözleşmeleri ekranı seçilen Cari için tanımlanan tüm sözleşmelerin izlenebileceği, detaylarına ulaşılabileceği bir liste ekranıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusCari Satış Sözleşmeleri Ekran Özellikleri

Cari Satış Sözleşmeleri ekranı üzerinde öncelikle sözleşmenin tanımlanacağı cari seçilir. Kodu seçimi yapıldığında Adı, Adı seçimi yapıldığında Kodu alanı otomatik olarak doldurulur.

clip1112

Cari seçimi yapıldığında daha önceden tanımlanmış sözleşmeler ekranda listelenir. Yeni bir sözleşme oluşturmak için ise, Sözleşme Kodu, Sözleşme Adı, Sözleşme Tarihi, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi ve Açıklama bilgileri tanımlanarak alt satıra geçilir ve sözleşmeye ilişkin genel bilgilerin kaydedilmesi sağlanır.

Sözleşme Sil butonu ile üzerinde bulunulan sözleşmenin silinmesi sağlanır.

Gönder butonuna tıklanıldığında sözleşme için yapılabilecek Elektronik posta  ile gönder, Panoya Kopyala ve Raporlama gibi seçenekler sunulur.

clip1113satışsözleşmeGönder

Sözleşmeler içerisinde sadece aktif olanların listelenmesi isteniliyorsa Sadece Aktifler kutucuğu işaretlenmelidir.

Yapılan değikliklerin satır alanında listelenmesi için Listele butonuna tıklanılır.

 

tog_minus_sev2Şube Yetkileri Butonu

Şube Yetkileri butonuna tıklanıldığında Şubelere Verilen Yetkiler ekranı görüntülenir.

 

tog_minus_sev2Sözleşme Detay Butonu

Sözleşme Detay butonu ile üzerinde bulunulan sözleşmenin İçerik ekranına ulaşılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

hmtoggle_arrow1Genel Bilgiler Sekmesi

 

Sözleşme

Kodu : Sözleşme takip kodu gösterilir.

ID : Sistem tarafından sözleşme için verilen ID numarasıdır.

Adı : Sözleşme için verilen isim gösterilir.

 

Sözleşme Tarihleri :

Yapılış : Sözleşme yapılış tarihi gösterilir.

Başlangıç : Sözleşmenin geçerlilik başlangıç tarihi gösterilir.

Bitiş : Sözleşmenin geçerlilik bitiş tarihi gösterilir.

 

Sözleşmeyi Yapan Personel : Sözleşmeyi yapan personel seçilir.

 

Onay durumu alanında sözleşme için tanımlanmış bir onay tanımı varsa onay verilebilir, sözleşmenin onay durumu izlenebilir.

 

Tutarsal Bilgiler:

Sözleşme Tutarı : Sözleşmenin toplam tutarı yazılır.

Döviz Tipi : Eğer dövizli bir sözleşme yapılıyor ise sözleşmenin döviz tipi seçilir. “Döviz Yeri” ve “Kur Türü” seçilerek “<--“ butonu ile dövizli bedel Sözleşme Tutarına aktarılır.

 

Tahsilat Durumu : Sözleşmeye ait tahsilat durumları izlenir.

Beklenen Tahsilat : Sözleşmede belirtilen ödeme planı üzerinden beklenen tahsilatlar toplamı izlenir.

Tahsil Edilen Tutar : Sözleşmeye bağlı olarak tahsil edilmiş tutarların toplamı izlenir.

Kalan Tutar : Beklenen tahsilatlardan kalan tutar izlenir.

Devreden Tutar : Firmanın Likom Gusto ERP Yazılımı kullanımına başladığı dönemden öncesine ait tahsil edilmiş tutarların toplamı izlenir.

 

Kullanılan Sözleşme Tutarları :

Teklif Tutarı : İlgili sözleşmeden yapılan teklif aşamasındaki satışların toplam tutarıdır.

Sipariş Tutarı : İlgili sözleşmeden yapılan sipariş aşamasındaki satışların toplam tutarıdır.

Sevk Tutarı : İlgili sözleşmeden yapılan sevk aşamasındaki satışların toplam tutarıdır.

İrsaliye Tutarı : İlgili sözleşmeden yapılan irsaliye aşamasındaki satışların toplam tutarıdır.

Fatura Tutarı : İlgili sözleşmeden yapılan fatura aşamasındaki satışların toplam tutarıdır.

Toplam Kullanılan : ilgili sözleşmeden gerçekleşen toplam satışların tutarıdır.

Toplam Kalan : sözleşme bedeli üzerinden henüz satışı tamamlanmayan tutardır.

 

Kontrol Seçenekleri : Sözleşmenin hareketler üzerinde kullanımı esnasında uygulanacak kısıtlamalar belirlenir.

Tutarsal Kontrol Yapılsın : Kontrol dahilindeki belgeler kısmında seçilen belge türlerinde yapılmak üzere, beklenen tutarda veya karşılanan tutarda belirtilen tutar toplamına göre kontrol edilmesi sağlanır.

Miktarsal Kontrol Yapılsın : Kontrol dahilindeki belgeler kısmında seçilen belge türlerinde yapılmak üzere, Toplam Miktara veya bu kısımda belirtilen özel miktara göre kontrol edilmesi sağlanır.

Yapılan bu kontroller belirtilen hareket türlerinde ilgili sözleşmenin seçilmiş olması durumunda hareket yapılmasını engellemek için kullanılır.

 

hmtoggle_arrow1Fiyat Tanımları Sekmesi

İçerik ekranından Fiyat Tanımları sekmesine geçildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Fiyat tanımları bölümünden sözleşme dahilindeki stoklar için tanımlanmış fiyat listesi sözleşmeye tanımlanır. Önceden tanımlanmış bir fiyat listesi sözleşmeye dahil edilebileceği gibi sözleşme ekranından da Yeni Liste butonu ile fiyat listesi oluşturulabilir.

clip1114

Tamam butonuna basılarak, Sözleşmelerde Kullanılacak Fiyat Listesi Tanımlamaları bölümünde anlatılan adımlar takip edilerek yeni fiyat listesi oluşturulur

 

A_caution_128

 

Sözleşmede birim fiyatların sabitlenebilmesi için fiyat listesi oluşturmak zorunludur.

 

hmtoggle_arrow1Stok Miktar Tanımları Sekmesi

İçerik ekranından Stok Miktar Tanımları sekmesine geçildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Fiyat listesi ile tanımlanmış olan stoklar için sözleşme dahilinde kullanım miktarı ve kalan miktarın takip edilebileceği ekrandır.

Stok Kodu, Stok Adı ve fiyat listesi ile tanımlanmış birim fiyat seçilir. Miktar alanlarına ise sözleşme dahilinde kullanılacak olan stok miktarı tanımlanarak alt satıra geçilir ve sözleşmeye ilişkin stok miktarının kaydedilmesi sağlanır.

Satır Sil ve Tümünü Sil butonları ile ilgili silme işlemleri yapılır.

Fiyat Listesi Satırlarından Aktar butonu ile tanımlanan fiyat listesi veya listelerinden stok kodu ve stok adının aktarılması sağlanır.

Miktar Detayı butonu ile Teklif, Sipariş ve Sevk Emri aşamasında bulunan stok miktarları takip edilebilir.

 

tog_minusSatış İşlemlerinde Satış Sözleşmesi Takibi

Cari için yapılmış bir sözleşme mevcut ise teklif verme, sipariş alma, sevk emri, çıkış hareketleri ve satış faturası aşamalarında sözleşmede belirtilen stoklar için işlem yapılabilir. Satış faturası esnasında cariye ait sözleşme şu şekilde kullanılır.

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda F.Ödeme ve F.Tahsilat modüllerinde yer alan Finans İkonuna tıklanır, buradan Faturalar seçimine gidilir, Satış Faturaları seçimine ulaşılır.exp_collapse

Satış Faturaları ikonuna tıklanıldığında Satış Faturaları Listesi ekranı görüntülenir. Ekranın sol alt kısmında bulunan Yeni Fatura butonuna tıklanır ve Satış Faturası  ekranı gelir.

Fatura ekranında başlık bilgileri doldurulduktan sonra sözleşme seçimi yapılmadan satır alanında stok belirlendiğinde sistem uyarı verir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Eğer sözleşmeden çıkış yapmak isteniyorsa, ilgili sözleşme seçilerek(OK) işlemlere devam edilir.

Satır bilgileri doldurulurken, eğer bir sözleşme seçilmiş ise stok seçilirken sadece sözleşme dahilinde bulunan stoklar listelenir.