Banka Kredi Türleri ve Adımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Banka Kredileri >

Banka Kredi Türleri ve Adımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Banka kredisi oluşturma işlemi Finans(F.Ödeme, F.Tahsilat) bölümünden banka kartlarından yapılır.

exp_collapse

Finans kartları altında Banka kartlarında anlatıldığı üzere kredi girilmek istenen bankaya çift tıklanarak banka kartı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kartın Sözleşmeler bölümünden kredinin türü seçilmelidir. Banka kredileri aynı zamanda kendi içinde Faiz Oranı Tipi ve Taksit tipine göre ikiye ayrılmaktadır. Spot Kredi ve Rotatif (Sürekli) Kredi de Sabit Faiz ve Değişken Faiz, Taksitli Ticari Kredi de Periyodik Ve Esnek Taksit tipi uygulaması vardır. Serbest Kredide faiz oranı tipi uygulaması kullanılmaz.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Sabit faiz de Faiz Oranı % olarak bir defa yazılır, ancak Değişken Faiz oranlı kredilerde değişken düğmesine basar basmaz Değişken Faiz Girişi ekranı açılır. istenilen kadar farklı faiz oranları girilebilir Faizin değişkenlik gösterdiği başlangıç ve bitiş tarihleri verilebilir.

Kredi4

Vergiler ve Kesintiler

Komisyon

Bankaların yaptıkları hizmetler karşılığında aldıkları bedel olarak tanımlanır. Anapara üzerinden hesaplanır.

Komisyon tutarı hesaplama formülü;

Komisyon Tutarı = Anapara x ( Komisyon Oranı / 100 ) x Süre / 360

BSMV

Banka Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV ), bankaların elde ettikleri tüm gelirler üzerinden resmi kurumlara ödemek zorunda oldukları bir vergi türüdür. Faiz tahakkuk dönemlerinde müşterilerden tahsil edilir.

BSMV tutarı hesaplama formülü;

BSMV Tutarı = Faiz Tutarı + Komisyon Tutarı x ( BSMV Oranı / 100 )

KKDF

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, krediye tahakkuk eden faiz tutarı üzerinden belirli oranlarda hesaplanan ve kredi faizine ilave olarak müşteriden tahsil edilen fon kullanma maliyetidir. Faiz tahakkuk dönemlerinde müşterilerden tahsil edilir.

KKDF tutarı hesaplama formülü;

KKDF Tutarı = Faiz Tutarı x ( KKDF Oranı / 100 )

 

tog_minusSpot Kredi

 

Spot Kredi bir seferde kullanılır ve faiz ile ana para geri ödemesi bir seferde geri ödenir. Vadesinden önce, kısmen ya da tamamen geri ödeme yapılamaz. Geri ödeme tarihi kesindir. Faiz oranı baştan bellidir.

Spot Kredide Faiz tutarının hesaplanması;

Faiz Tutarı = Ana Para x Faiz Oranı / 100 x (Kullanılan Gün / 360)

1.Banka hesabı açılır ve genel sekmesinde Hesap Türü Nakit Kredi olarak seçilip döviz bilgileri girilir. Faiz Alacaklandırma Hesapları belirlenir.
Spot Kredi Ekranı
Remi Büyütmek İçin Tıklayın

 

2.Sözleşmeler sekmesine geçilir ve Kredi Tipi Spot Kredi olarak seçilir. Faiz oranı, kredi tutarı, vergi ve kesinti yüzdeleri girilir. Ekle denilerek kaydedilir.
Spot Kredi Kartı Ekranı
Resmi Büyütmek İçni Tıklayın

 

1.Sözleşmeler sekmesine geçilir ve Kredi Tipi Spot Kredi olarak seçilir. Faiz oranı, kredi tutarı, vergi ve kesinti yüzdeleri girilir. Ekle denilerek kaydedilir.

clip0555

2.Spot Kredi için hesap açıldıktan sonra işlemlere devam etmek için, Bankadan kredi çekilir. Para çekme işlemi sırasında Banka Kodu seçiminde tanımlanmış olan banka seçildiği anda tutar alanı otomatik olarak güncellenir. Çekilen tutarın girilmesine gerek kalmaz.

clip0556

Para çekme işlemi kaydedilirken Beklenen Ödemeler sayfası güncellenir ve çekilen tutar, faiz tutarı ve yapılan diğer kesinti tutarları ile toplam geri ödeme tutarı izlenir.

clip0557

Ayrıca Banka Kartından kredinin çekilmesi ile birlikte Beklenen Ödemeler sekmesinde de kredi geri ödeme bilgileri izlenir. Banka Kartı açılıp Beklenen Ödemeler sekmesi açılırsa;

clip0558

3.Kredi vadesi geldiğinde geri ödenir. Geri ödeme yapılırken faiz ve anapara ödemesi ayrı ayrı yapılır. Ödeme işlemlerinde banka kodu seçildikten sonra ödeme seç butonuna basılarak ana para ve faiz ödemesi +vergi ödemesi seçimi ekranı açılır. Seçilen ödeme tipine göre tutar ödenir. İki ödemeyi ayrı ayrı yaparak kredi ödemesi tamamlanmış olur.

clip0559

clip0560

 

 

Anapara ve faiz ödemesi gerçekleşen kredi hesabının Beklenen Ödemeler sekmesine dönüldüğünde kredi için yapılan ödemeler ve son durum izlenebilinir.

clip0561

 

Grid alanında bulunan 3 noktalara tıklanıldığında banka hareket görüntülenebilinir.

Ayrıca Banka Kartına sağ tıklanılarak Hesap Özetine tıklanıldığında Banka Hesap izleme ekranı görüntülenir. Buradan da banka kartı için gerçekleşmiş işlemler ve banka hesabının borç alacak gibi durumları izlenilebilinir.

 

 

 

 

tog_minusTaksitli Ticari Kredi

 

Taksitli ticari kredi bir seferde kullanılıp taksitler halinde geri ödenir. Kredinin kaç ayda ödeneceği, her ay ne kadar ödeme yapılacağı baştan bellidir. Genellikle eşit taksitler halinde ödenir. Her taksitin içinde anapara, faiz ve masraflar vardır.

Taksitlerin borçlunun belirlemesi durumu da olabilir. Bu tür kredilere Esnek Taksitli Ticari Kredi denir. Taksitlerin hesaplanmasında bileşik faiz hesaplama yöntemi kullanılır.

Taksitli Ticari Kredi Peryodik Taksit Tipi Kullanımı:

1.Banka hesabı açılır ve genel sekmesinde Hesap Türü Nakit Kredi olarak seçilip döviz bilgileri girilir. Faiz Alacaklandırma Hesapları belirlenir. beklenen ödemeyi günceller.

 

1.

clip0562

 

 

 

 

 

 

2.Sözleşmeler sekmesine geçilir. Kredi Tipi alanından Taksitli Ticari Kredi seçilir. Kredi tutarı girilir. Taksit sayısı girilir ve Bitiş Tarihini Ayarla butonuna basılarak sözleşme bitiş tarihi ayarlanır. Taksit Tipi periyodik olarak seçili olmalıdır. Faiz oranı ve vergi ve kesintiler bilgileri de girildikten sonra Ekle diyerek kaydedilir.

clip0563

3.Arkasından Banka Para Çekme işlemi yapılarak kredi sisteme alınır. Para çekme işlemi sırasında ilgili banka seçildiğinde tutar alanı otomatik olarak doldurulur. Banka Para çekme işlemi kaydedildiğinde ekrana Beklenen Ödemeler ekranı gelir. Bu ekranda ödeme tarihlerinin ve miktarlarının hesaplandığını gözlemleyebiliriz.

clip0564

Ayrıca Para çekme işlemi sonrası Banka hesabı açılıp Beklenen Ödemeler sekmesine bakıldığında bu alanında güncellendiği görülür.

clip0565

4.Taksitli Ticari Kredi vadesi geldiğinde geri ödenir. Geri ödemede faiz ve anapara ödemesi ayrı ayrı yapılır. Ödeme işlemlerinde banka kodu seçildiğinde ödeme seç butonuna basılır. Seçilen ödeme otomatik olarak belgeye yansır ve beklenen ödemeler sekmesinden izlenir.

clip0566

Anapara ve faiz+vergi ödemeleri 2 ayrı para yatırma işlemi yapılarak gerçekleştirilir.

Anapara Ödemesi:

clip0567

Faiz Ödemesi:

clip0568

 

 

Anapara ve faiz ödemesi sonrası ilgili banka hesabı açılıp Beklenen Ödemeler sekmesi açıldığında, gerçekleşen ödemeler ekrana yansımış olacaktır.

clip0569

 

Taksitli Ticari Kredi Esnek Taksit Tipi Kullanımı:

Taksitli Ticari kredide taksit tipi esnek seçildiğinde Ödeme Planı sekmesi kullanılır. Tüm taksitler ve faiz oranları elle tek tek girilebilir ya da taksit sayısı belirtilerek Ödeme Planı Oluştur butonuna basılır. Ödeme planı oluşturulduktan sonra taksitleri kaydet ile yapılan değişiklikler kaydedilir.

Elle yapılan satır girişlerinde ilk satır oluşturulduktan sonra diğer satırlar istenirse kopyalama ile çoğaltılıp girilebilir. Girilmiş İlk Alanın Diğer Satırlara Yansıtılması işlemleri ile de istenilen alandaki tutar ya da yüzdeler diğer satırlara yansıtılır. Yüzde oranları girilmiş olan satırlar için örneğin BSMV oranı girilmiş satır için ayrıca tutar bilgisi girilmeden girilen orandan tutar hesaplatılır. Bunun için Tutarları Oranlara Göre Hesapla butonuna basılır ve girilen oranlara göre satır tutarları oluşturulur. Taksit tutarında küsurat varsa genellikle son satır üzerinde iken Taksit Tutarına Kalan Tutarı Ata butonuna basılıp tutar sıfırlanır.

 

 

 

1.Banka hesabı açılır ve genel sekmesinde Hesap Türü Nakit Kredi olarak seçilip döviz bilgileri girilir. Faiz Alacaklandırma Hesapları belirlenir.

clip0570

2.Sözleşme sekmesine geçilir. Kredi tipi Taksitli Ticari Kredi olarak seçilir. Taksit tipi Esnek olarak seçilir. Sözleşme başlangıç ve bitiş tarihi ayarlanır.  Taksit tipi esnek olduğu için faiz oranı ve diğer kesinti oranlarının girilmesine gerek yoktur. Bu değerler Ödeme Planı ekranında girilecektir.

clip0571

Ekle dedikten sonra ekran otomatik olarak kapanacaktır. Açılan hesap yeniden açılarak Ödeme Planı sekmesine geçilir.

Eşit Taksitli Ticari Kredi de olduğu gibi Esnek Taksitli Ticari Kredi uygulamasında da kredi kullanımı için para çekme işlemleri gerçekleştirilir. Fakat buradaki fark; banka beklenen ödemelerinin kredi kullanımı sırasında otomatik olarak oluşmaması; kullanıcının daha öncesinde manuel olarak girip, istediği gibi şekillendirip kaydettiği ödeme planının kullanılarak banka beklenen ödemelerinin oluşturulmasıdır. Yani;

Taksitli Ticari Kredide ESNEK taksit tipi kullanılıyorsa, para çekme işleminden önce Ödeme Planı oluşturulmalıdır.

3.Ödeme Planı sekmesi açılır. Sözleşme tarihi göz önüne alınarak taksitler istenirse manuel oluşturulabilinir yada Ö.P.Oluştur butonuna basılır ve sözleşme tarihine göre sistem kendi oluşturur.  Taksitleri Kaydet diyerek kayıt gerçekleştirilir.

 

clip0572

 

4.Para çekme , krediyi sisteme alma işlemi gerçekleştirilir ve beklenen ödemeler oluşturulmuş olunur. Para çekme hareketi gerçekleşirken ilgili banka seçildiğinde tutar alanı otomatik olarak dolduralacaktır. Hareket kaydedildiğinde ise beklenen ödemeler ekranı görüntülenir.

clip0573

 

Ayrıca ilgili hesap açıldığında Beklenen Ödemeler sekmesine gidildiğinde bu alanında güncellendiği görüntülenebilir.

clip0574

5.Banka Para Yatırma işlemi yapılarak anapara ve faizin ödemesi yapılır. Para yatırma işlemi sırasında ilgili kredi banka hesabı seçerek Ödeme Seç butonu ile bekleyen ödemeler görüntülenir ve buradan Anapara ve faiz+vergi ödemeleri gerçekleştirilir.

clip0575

Yapılan ödemeler sonrasında ilgili hesap açılıp Beklenilen Ödemeler sekmesine gidilerek izleme yapılabilir. Banka Hesap izleme den hesap hareketleri ve alacak borç durumları gözlemlenebilir.

clip0576

 

NOT: Henüz ödeme işlemi yapılmamış taksitler mesela vadesinden önce ödenecekse burada faiz ve diğer tutarlarda değişmeler olabilir. Bu durumda Ödeme Planı sekmesine gidilerek, henüz ödeme işlemi gerçekleşmemiş olan taksitler üzerinde değişiklik yapılabilir. Ödemesi gerçekleşmiş taksitler üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. Ödeme planında yapılan değişiklik kaydedildiğinde beklenen ödemeyi günceller.

 

tog_minusRotatif(Sürekli) Kredi

 

Rotatif kredi firmaların kısa süreli finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Faiz oranları kredi kullanımı geri ödemesi sürecinde değişebilir. Belirlenen limit dahilinde kredi istenilen tutarda parçalı olarak kullanılabilir. Rotatif kredinin faizleri 3’ er ayda bir ödenir (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık) kredinin anaparası istenilen herhangi bir tarihte istenilen tutarda ödenir ve istenirse kredi vadesinden önce kapatılabilir.

Rotatif Kredide faiz hesaplama yöntemi; Paranın kaç gün kullanıldığını bulmak için kredi hareketlerinin her bir satırı için gün bulunur. Bulunan adat tutarı üzerinden komisyon kesilir. Faiz tutarı üzerinden BSMV kesilir.

Gün Sayısı = Sonraki satırın valör tarihi – Satırın valör tarihi

Komisyon = Toplam Adat x Komisyon oranı / 360

Adat = Satırdaki bakiye tutarı x Gün sayısı / 100

Faiz Tutarı = Adat x Faiz Oranı / 100

Örnek;

Tarih                Açıklama                Borç(Geri Ödeme)                Alacak(Kullanım)

5.3.2020        Kredi kullanım                                                400

15.3.2020        Kredi Kullanım                                                300

20.3.2020        Geri Ödeme                        150

31 Mart 2007 de tahakkuk edilecek devre faizinin hesaplanması;

Tarih                Valör                Gün        Borç        Alacak                Bakiye                Adat

5.3.2020        6.3.2020        9                400                400           (400 x 9) /100 = 36

15.3.2020        15.3.2020        5                300                700           (700 x 5) /100 = 35

20.3.2020        20.3.2020        12        150                        550           (550x12) /100 = 66

 

(6 mart – 15 mart = 9gün) (15 mart – 20 mart = 5gün) (20 mart – 31 mart = 12gün)

Toplam Adat = 36 + 35 + 66 = 137

Faiz = 137 x (10/100) = 13.70

Komisyon = 13.70 x (1/100) = 0.14

BSMV = 13.70 X (2/100) = 0.27

 

Rotatif Kredi –Sabit Faiz Kullanımı:

5.Banka hesabı açılır ve genel sekmesinde Hesap Türü Nakit Kredi olarak seçilip döviz bilgileri girilir. Faiz Alacaklandırma Hesapları belirlenir.

clip0577

 

6.Sözleşmeler sekmesine geçilir ve Kredi Tipi Rotatif kredi seçilir. Kredi Tipi Rotatif Kredi olarak seçildiği alanda tarih aralığı otomatik olarak 3 aylık periyot olacak şekilde setlenir. Faiz oranı, kredi tutarı, vergi ve kesinti yüzdeleri girilir. Ekle denilerek Kredi hesabı oluşturulur.

clip0578

Eğer Değişken seçilirse tarih aralığına göre farklı faizler belirlenerek o dönemlerin faizleri farklı hesaplanabilir.

clip0579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Bankadan kredi çekilir. Para çekme işlemi sırasında Banka Kodu seçiminde tanımlanmış olan kredi banka seçildiği anda tutar alanı otomatik olarak güncellenir. Çekilen tutarın girilmesine gerek kalmaz.

clip0580

Para çekme işlemi kaydedilirken Beklenen Ödemeler sayfası güncellenir ve çekilen tutar, faiz tutarı ve yapılan diğer kesinti tutarları ile toplam geri ödeme tutarı izlenir.

clip0581

 

Ayrıca Banka Kartından kredinin çekilmesi ile birlikte Beklenen Ödemeler sekmesinde de kredi geri ödeme bilgileri izlenir.

Beklenen Ödemeler sekmesinde görüldüğü üzere sistem Faiz Ödemeleri için ödeme tarihlerini otomatik olarak belirlemiştir. Anapara ister oluşturulan tarihte ister öncesinde kapatılabilir yada parça parça ödenebilir. Ancak faiz ödemeleri burada oluşturulan tarihlere göre ödenir.

8.Rotatif Kredi geri ödemesi yapılırken standart hesaplanması gereken faiz hesaplama dönemlerinden en yakın olan seçilip Devre Faizini Hesapla butonu ile faiz hesaplatması yapılır. Geri ödemede faiz ve anapara ödemesi ayrı ayrı yapılır. Yapılan ödeme otomatik olarak belgeye yansır ve beklenen ödemeler sekmesinden izlenir.

clip0582

 

Faiz+vergi Ödemesi veya Anapara Geri Ödemesi işlemleri sonrasında Banka Kartı Beklenen Ödemeler sekmesine bakıldığında son durumlar buradan izlenebilir. Ödemeler tamamlandığı zaman son durum Banka Hesap İzlemeden izlenebilir.

 

tog_minusSerbest Kredi

Serbest Kredi , özellikle geçmiş dönemlerde çekilmiş bu yıla ve/veya gelecek yıllara ödemesi sarkan kredilerin tanımlanması, anapara taksitleri arasındaki dönemlerin eşit olmadığı, belli bir dönemi geri ödemesiz olan kredilerin tanımlanması amacıyla kullanılabilir.

-Kredi hesabının firmanın ilk döneminde açılmış olması gerekir.

 

1.Banka hesabı açılır ve genel sekmesinde Hesap Türü Nakit Kredi olarak seçilip döviz bilgileri girilir. Faiz Alacaklandırma Hesapları belirlenir.

clip0583

 

 

 

2.Sözleşmeler sekmesinde Sözleşme Tarihine özellikle dikkat edilmelidir. Geçmiş yıllarda çekilmiş ve ödemesi devam eden kredi hesabı olacağı için, Başlangıç Tarihi alanı kredinin Gusto’da  tanımlı ilk dönemden önceki bir zaman olmasına dikkat edilmeli. Sözleşme ekranında gerekli seçimler yapılır.(Kredi Tipi: Serbest Kredi, Kredi Tutarı, Faiz Oranı, Faiz Periyodu, Geri Odeme Bilgileri alanı)

clip0584

3.Sözleşmeler sekmesinde bulunan Serbest alanı işaretlendiğinde açılan Serbest Geri Ödeme Bilgileri ekranında ödeme bilgileri yapılandırılır.

clip0585

4.Anapara taksitlendirme bölümüne anapara taksitlerinin ödeme tarihleri ve taksit tutarları tanımlanabilir. Satır sil, üzerinde bulunan taksit satırının silinmesi, satır kopyala üzerinde bulunan satırın kopyalanması, anaparadan faizleri oluştur anapara taksit tarihlerinin faiz taksitlerine kopyalanması amacıyla kullanılabilmektedir. Kalan ve Taksit alanları bilgi amaçlıdır. Belirtilen tarihlerdeki faiz ödemelerini program hesaplayacaktır. İlgili örnekte değişken faiz uygulaması uygulanmak istenirse dönemsel faiz oranları alanında bu tanımlama yapılabilir. Bu tanımlama sırasında dikkat edilmesi gereken nokta faizin başlangıç tarihi olarak sözleşme başlangıç tarihi -kredinin çekildiği tarih- faiz bitiş tarihi olarak faizin geçerliliğini yitirdiği tarih tanımlanmalıdır.

Bir sonraki satırda faiz başlangıç tarihi bir önceki satırın faiz bitiş tarihine eşit olarak tanımlanmalıdır ve başlangıç tarihi için o satırdaki faiz oranı geçerlidir. Eğer bu alanda herhangi bir faiz tanımlaması yapılmamışsa sözleşme ana sayfasında tanımlı olan faiz geçerli olacaktır.

Gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra Tamam butonuna basılarak ekrandan çıkılır. Vazgeç butonu sözleşmenin iptalini, İlk Duruma Dön&Çık butonu ekrana ikinci kez girilmiş ve değişiklik yapılmışsa bu değişikliklerin geçerli olmamasını sağlamaktadır.

clip0586

5.Tamam denildiğinde Sözleşmeler ekranına geri dönülür ve Ekle denilerek değişiklikler kaydedilir.
6.İlgili Bankanın kredisini kullandığımız zaman beklenen ödemeleri oluşacaktır.

clip0587

Devreden Sekmesinde devreden Borç bilgisi görüntülenir.

clip0588

clip0589

Ayrıca Banka Kartının hesap hareketleri izlendiğinde;

 

Ödemelerin vakti geldikçe Gusto dan anapara ve faiz ödemesi şeklinde ayrı ayrı gerçekleştirilir.

Anapara ve Faiz ödemeleri gerçekleştirildikçe Banka kartı açılıp Beklenen Ödemeler sekmesine bakılırsa borç durumu gerçekleşen ödemeler buradan izlenebilir.