Dahili Kullanım Talebi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Hareketleri >

Dahili Kullanım Talebi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dahili Kullanım Talebi bir Stok çıkış hareketidir. Bu hareket türü ile stok nitelikli malzemeler tüketime verilir. Hareketin yapılış şekli çıkış hareketleri ile aynıdır.

Dahili Kullanım Talebi işlemi için Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Stok modülünde Hareketler menüsünde yer alan D.Kul.Talebi ikonuna ulaşılır.exp_collapse

D.Kul.Talebi ikonuna tıklanıldığında Dahili Kullanım Talep Formu ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Talep, Talep Bilgileri, Talep Edilen, Miktar Bilgileri, Talep Eden Bölüm, Teslim Yeri Bilgileri,En Geç Teslim alanları doldurularak dahili kullanım talebi işlemi gerçekleştirilir.

Dahili kullanım hareketi ile gelir gider hareketi oluşturularak ilgili birimin maliyetine kaydedilir.