Depo Kartları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Kartları >

Depo Kartları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Stok yönetimi ve üretim yönetiminde, her stok hareketi bir depoya bağlı olarak yapılır. Depo kodu verilmeden herhangi bir stok hareketi yapmak mümkün değildir. İşletmede fiziksel olarak var olan her depo için birer depo kartı açılır. Açılan kartlarda her depo için bir depo kodu ve depo adı tanımlanır. Tanımlanan depo kartları stok hareketi ve üretim hareketlerinde seçilerek kullanılır.

Depo kartları Likom Gusto ERP Yazılımı'nın Stok modülünde Kartlar menüsünde yer almaktadır.

exp_collapse

Depolar ekranı görüntülendiğinde Kart işlemleri Sekmesi açılır. Kart işlemleri sekmesinde Ekleme/Silme, Gezinme, Diğer İşlemler alt menüleri bulunmaktadır. Burada bulunan ikonlar, isimleri ve yaptıkları işlemler Kart Yapılarına Genel Bakış başlığı altında anlatılmaktadır. Depo Karları için Diğer İşlemler Alanı  aşağıda açıklanacaktır.

tog_minusDepo Kartı Hesap Açma Genel Özellikleri

Depo Kartı genel özelliklerini incelemek için kartın üzerine gelinip çift tıklanır yada Kart işlemleri sekmesinden Özellikler ikonuna tıklanır yada sağ klick yapılarak Özellikler seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Depo Kartı ekranı ile ilgili girilmesi zorunlu kılınan alanlar Depo Kodu, Depo Adı’dır. Şayet aynı koda sahip bir başka depo kartı var ise Gusto bu kartın açılmasını engelleyecektir ve aynı koda sahip başka bir kart bulunmaktadır uyarısını verecektir.

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Depo kartlarının Genel sekmesi, diğer kart tanımlamalarında olduğu gibi ilgili depoya ait genel tanımlamaları içerir. Depo kartlarının genel sekmesindeki bilgi alanları 4 ana gruptan oluşur.

 

Üst Depo : Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir ve 2 bölüme ayrılır.

Kodu : Tanımlanan depo kartı herhangi bir üst depo kartına bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst depo kartının kodu bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Adı : Tanımlanan depo kartı herhangi bir üst depo kartına bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst depo kartının adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

clip1241

Depo

Kodu : Tanımlanan depo kartına verilecek kod bu alanda tanımlanır.

Adı : Tanımlanan depo kartına verilecek ad bu alanda tanımlanır.

clip1242depo

Depo Maliyet Kodu:

Stoğun depolar arası transferine maliyet yüklenmek istendiğinde kullanılır. Ayrıca, depo transferi hareketlerinin stok hareket oluşturabilmesi için depolara depo maliyet kodu bağlanması gerekir. Kart ilk oluşturulduğu anda seçilebilir olarak gelen bu alan, herhangi bir işlem de kullanıldıkdan sonra Depo Maliyet Kodu alanı seçilmez-değiştirilmez olarak gelir.

Kodu: İlk depo kartı tanımlama anında seçilebilir gelir ve depo kartı sistemde herhangi bir işlemde kullanılana kadar değiştirilebilir ancak işlemde kullanıldığında değiştirilemez olarak gelen bu alanda depo maliyet kodu yazar. Seçilen kodu seçimine göre de adı alanı otomatik doldurulur.

Adı: Kullanıcı müdehalesine izin verilmeyen bu alanda seçilen kodu alanına göre adı alanı sistem tarafından otomatik doldurulur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Adres Bilgisi : Tanımlanan depoya ait adres, şehir vb. bilgiler bu alandan girilir.

Adresi : Tanımlanan deponun adresi bu alana yazılmalıdır.

Posta Kodu : Tanımlanan deponun adresine ait posta kodu bu alana yazılmalıdır.

Ülke : Tanımlanan deponun adresine ait ülke bilgisi, açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilir. Açılan kutuda listelenen ülkelerin tanımlarının daha önce Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında yapılmış olması gerekir.

Şehir : Tanımlanan deponun adresinin ülke bilgisine göre, ilgili şehir, açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilir. Açılan kutuda listelenen şehirlerin tanımlarının daha önce Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında yapılmış olması gerekir.

clip1242adresb

İletişim : Tanımlanan depo ile iletişim kurulmak gerektiğinde yararlanılacak telefon ve faks bilgileri bu alandan girilir.

Ülke Kodu : “Ülke” alanında seçilen ülkenin telefon kodu bu alana otomatik olarak gelir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Ancak Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında ülke bilgisi tanımlanırken, ilgili ülkenin telefon kodu bilgisi girilmemişse, bu alana herhangi bir şey yazılmayacaktır.

Alan Kodu : “Şehir” alanında seçilen şehrin alan kodu bu alana otomatik olarak gelir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Ancak Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında şehir bilgisi tanımlanırken, ilgili şehrin alan kodu bilgisi girilmemişse, bu alana herhangi bir şey yazılmayacaktır.

Tel 1-2-3 : Tanımlanan depoya ait 1. varsa 2. ve 3. telefon numaraları bu alana yazılmalıdır.

Faks 1-2 : Tanımlanan depoya ait 1. varsa 2. faks numaraları bu alana yazılmalıdır.

clip1242iletişim

 

tog_minus_sev2Azami/Agari Stok Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Firmanın malzemelerini girebileceği Depolar’a ait asgari, azami miktarlar vb. gibi detay bilgileri Depolar bölümünden tanımlanabilir.

Depo kartlarının Azami/Asgari Stok sekmesi, ilgili depodaki stok malzemelerinin 1., 2., 3. Birim üzerinden asgari ve azami miktarlarının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Stok Azami Asgari sekmesinin ilk kolonu olan “Stok Kodu” alanında açılan kutu düğmesine tıklanarak stok listelerinden seçim yapılabilir. “Stok Kodu” alanında yapılan seçim sonrası, “Stok Adı” kolonuna, ilgili kodun adı program tarafından yazılır ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

 

tog_minus_sev2Stok Miktar Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Depodaki stok malzemelerinin 1., 2., 3. Birim üzerinden miktarlarını izleyebilmek amacıyla kullanılır. Kullanıcı müdahalesine izin verilmeyen bu alanda, dönem içinde yapılan mal alış ve satış hareketleri sonrası, ilgili depodaki miktarlar listelenir.

Depoda ki mevcut mal miktarı yeterli değilken, çıkış hareketi kontrolü "Kontrol" alanından seçilmelidir. Varsayılan olarak yapılabilecek seçimler ise; Engelle, Uyar, Serbest Bıraktır.

 

tog_minus_sev2Depo Sorumluları Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tanımlanan depodan sorumlu olan personellerin tanımlanması amacıyla kullanılır. Personel kartlarından tanımlanan personellere ait liste, pencerenin sağ tarafında gösterilir. Parlak bant depodan sorumlu olan personelin adı üzerindeyken “Ekle” düğmesine tıklanıldığında ilgili isim, pencerenin sol tarafında bulunan Depo Sorumluları alanında gösterilir. Böylece depodan sorumlu olan personel seçimi yapılmış olur. Eğer depodan sorumlu herhangi bir personelin sorumluluğu kaldırılmak istenilirse, bu durumda Depo Sorumluları alanında, parlak bant ilgili personel adı üzerindeyken “Çıkar” düğmesine tıklanmalıdır.

 

tog_minus_sev2Hareket Kontrolleri Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tanımlanan depoya hangi giriş ve çıkış hareketlerinin yapılacağının seçiminin yapıldığı alan olup, seçilen hareket türleri bazında giriş ve çıkış yapılmaktadır.

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/ OLE Nesnesi / İşaretler / Kullanıcı Tanımlı/ Diğer

Depo Kodu ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Gusto Sistem’de ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.

 

tog_minusDepo Kartları Diğer İşlemler Alanı

Stok modülünde bulunan kartlar menüsünde yer alan Depo Kartları için diğer işlemler alanında gerçekleşen değişiklikler aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

 

KARTLAR

SEÇİLEN KARTLAR İÇİN

TÜM KARTLAR İÇİN

STOK - Depo

Bu Depo'ya

Bu Depo'dan

Mal Bazında Hareket Listesi

Rezervasyon Listesi

 

İşlem Yok.

 

tog_minus_sev2Seçilen Kartlar İçin

BU DEPO'YA

Depolar ekranında Diğer İşlemler Alanında bulunan Seçilen Kart için işlemlerinden Bu Depo'ya seçeneğine ulaşılır. exp_collapse

Bu Depo'ya seçimi yapıldığında ekrana Depo Transferleri Listesi gelir.

clip0020depodandepoya

 

 

BU DEPO'DAN

Depolar ekranında Diğer İşlemler Alanında bulunan Seçilen Kart için işlemlerinden Bu Depo'dan seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Bu Depo'dan seçimi yapıldığında ekrana Depo Transferleri Listesi gelir.

clip0020depodandepoya

 

 

MAL BAZINDA HAREKET LİSTESİ

Depolar ekranında Diğer İşlemler Alanında bulunan Seçilen Kart için işlemlerinden Mal Bazında Hareket Listesi seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Mal Bazında Hareket Listesi seçimi yapıldığında ekrana Mal Bazında Hareket Listesi gelir.

clip0020malbazındadepoHareketListesi

 

REZERVASYON LİSTESİ

Depolar ekranında Diğer İşlemler Alanında bulunan Seçilen Kart için işlemlerinden Rezervasyon Listesi seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Rezervasyon Listesi seçimi yapıldığında ekrana Rezervasyon Listesi gelir.

clip0020rezervasyonListesi