Depo Maliyet Kodları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Kartları >

Depo Maliyet Kodları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Depo Maliyet Kodları, stoğun depolar arası transferine maliyet yüklenmek istendiğinde kullanılır. Ayrıca, depo transferi hareketlerinin stok hareket oluşturabilmesi için depolara, depo maliyet kodu bağlanması gerekir. Bir depoya, depo maliyet kodu tanımlandı ise diğer tüm depolarada eklenmesi zorunludur.

Depo Maliyet Kodları ekranına ulaşmak için Likom Gusto ERP Yazılımı'nda   Stok modülünde yer alan Kartlar  menüsünde yer alan Depo Mlyt. Kodu ikonuna tıklanılır.

exp_collapse

Depo Mlyt. Kodu ikonuna tıklanıldığında Depo Maliyet Kodları ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusDepo Maliyet Kodları Hesap Aç Ekran Özellikleri

Yeni bir hesap açmak için ekran üzerinde sağ tık yapıp gelen seçeneklerden Hesap Aç denilebilir yada Kart İşlemleri sekmesinden Hesap Aç ikonuna tıklanılır.exp_collapse

 

Depo Maliyet Kodları ekranında hesap açılmak istenildiğinde  kart ile ilgili girilmesi zorunlu kılınan alanlar Depo Maliyet Kodu, Depo Maliyet Adı’dır. Şayet aynı koda sahip bir başka depo maliyet kartı var ise Gusto bu kartın açılmasını engelleyecektir ve aynı koda sahip başka bir kart bulunmaktadır uyarısını verecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Hesap Aç ekranında Üst Depo Maliyet alanı müdehaleye izin verilmez olarak gelir ve kullanıcı bu alanda işlem yapamaz.

Depo Maliyet alanında Kodu alanı sisteme kayıt edilmiş son kart numarasının 1 arttırılmış hali olarak otomatik olarak gelir. Var olan bir kod kullanırsa sistem uyarı verir, bunun dışında sistemin atadığı kod dışında bir kodda verilebilir. Adı alanına ise oluşturulan deponun adı verilir.

Kodu ve Adı bilgileri girildikten sonra Kaydet denilerek Depo Maliyet Kodu tanımını gerçekleştirilir.

Gönder düğmesine tıklanıldığında ise Elektronik Posta ortamına aktarma, Panoya Kopyala gibi seçenekler gelir. Bunlardan istenilen seçilerek işleme devamedilir.

clip1244

Kapat düğmesine tıklanıldığında Hesap Aç ekranı kapatılır.