Depo Sayımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Hareketleri >

Depo Sayımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gusto’da Stok > Hareketler > Depo Sayımı ekranından ulaşılmaktadır.

exp_collapse

Depo Sayımı ikonuna tıklanıldığında aşağıdaki ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Sayım Farkı Girişi : Sayım Farkı Giriş işlemi yapılacaksa bu işlemle ilgili seçimlerin yapıldığı alandır.

Şimdi sırasıyla bu alanlara girilecek verilerin özelliklerinden bahsedelim;

Tarih: Depo Sayımına ait tarihin girildiği alandır. Varsayılan tarih, ekranın açıldığı güne ait olan tarihtir. Tarih combosundan harekete ait tarih seçilerek girilebilmektedir.

Seri: Seri seçimi yapılırken ilgili dönem için Depo Sayımına tanımlanmış seriler seri combosuna gelecektir.

Burada belirtmek gerekir ki her şube sadece kendi şubesi için tanımlanmış olan serileri bu comboda görebilecek ve burada yetkileri dâhilinde görebileceği serilerden seçim yapabilecektir.

No: Depo Sayımına ait numaranın girildiği bölümdür. Burada varsayılan olarak, seri seçimi yapıldıktan sonra “Yeni”  butonu ile faturaya en son kaydedilmiş Mal alışın numarasının bir üstünü verecektir.  Ayrıca, “Aç” butonu ile de daha önce kaydedilmiş olan bir mal alışın seri ve numarası girildiği takdirde ilgili hareket açılacaktır.

clip0150sayimgirisi

 

Sayım Farkı Çıkışı : Sayım Farkı Çıkış işlemi yapılacaksa bu işlemle ilgili seçimlerin yapıldığı alandır.

Şimdi sırasıyla bu alanlara girilecek verilerin özelliklerinden bahsedelim;

Tarih: Depo Sayımına ait tarihin girildiği alandır. Varsayılan tarih, ekranın açıldığı güne ait olan tarihtir. Tarih combosundan harekete ait tarih seçilerek girilebilmektedir.

Seri: Seri seçimi yapılırken ilgili dönem için Depo Sayımına tanımlanmış seriler seri combosuna gelecektir.

Burada belirtmek gerekir ki her şube sadece kendi şubesi için tanımlanmış olan serileri bu comboda görebilecek ve burada yetkileri dâhilinde görebileceği serilerden seçim yapabilecektir.

No: Depo Sayımına ait numaranın girildiği bölümdür. Burada varsayılan olarak, seri seçimi yapıldıktan sonra “Yeni”  butonu ile faturaya en son kaydedilmiş Mal alışın numarasının bir üstünü verecektir.  Ayrıca, “Aç” butonu ile de daha önce kaydedilmiş olan bir mal alışın seri ve numarası girildiği takdirde ilgili hareket açılacaktır.

sayimcikisi

 

Depo Seçimi: Sayım yapılacak depo yada tüm depoların seçildiği alandır. Bu kısımda seçim ya Depo seçimi yada Tüm Depolar seçeneği kullanılarak yapılmalıdır.

deposecimi

         

Stok Seçimi: Tek stok seçimi yapılmak istenirse bu alan tanımlanmalıdır.

stoksecimi

 

Açıklama: Depo Sayıma ait yazılması gereken ya da istenen açıklamaların yazılabileceği alandır.

aciklamadeposayimi

Depo/Stok Listeye Ekle: İlgili stok yada depo mevcudunun otomatik olarak ekrana yüklenmesi için bu düğmeye tıklanmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Sayılan 1.Birim Mik.: İlgili stok yada depo mevcudunun manuel olarak girildiği alandır.

sayilanbirimmiktar

 

Sayım Başlat.: Mevcut depo miktarı ve Manuel olarak girilen miktar arasındaki farkın giriş yada çıkış olarak otomatik olarak oluşması için bu düğmeye tıklanmalıdır.