Depo Transfer Emri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Hareketleri >

Depo Transfer Emri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Depo Transfer Emri belgesi başka bir ambarda olan malzemeyi talep etmek amacıyla düzenlenmektedir. Depo Transfer Emri belgesini açmak için Likom Gusto ERP Yazılımı'nın Stok menüsü altında bulunan Hareketler menüsünde yer alan D.Trans.Emri butonuna  ulaşılır.exp_collapse

D.Trans.Emri  butonuna tıklanıldığında Depo Transfer Emri ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusDepo Transfer Emri Ekran Özellikleri

Belge : Belge bölümü Depo Transferi Emri ekranının başlık bilgileri bölümünde bulunan ilk alandır. Bu alanda Depo Transferi Tarih, Seri ve Numara verilmektedir. Şimdi sırasıyla bu alanlara girilecek verilerin özelliklerinden bahsedelim;

Tarih: Depo Transfer Emrine ait tarihin girildiği alandır. Varsayılan tarih, ekranın açıldığı güne ait olan tarihtir.Bu alanda bulunan seçim kontrolü yardımıyla  harekete ait tarih takvimden seçilerek girilebilmektedir.

Seri: Seri seçimi yapılırken ilgili dönem için Depo Transfer Emrinde tanımlanmış seriler seri kontrol seçim alanına gelecektir.

No: Depo Transfer Emrine ait numaranın girildiği bölümdür. Burada varsayılan olarak, seri seçimi yapıldıktan sonra “Yeni” butonu ile en son kaydedilmiş belge numarasının bir üstünü verecektir.  Ayrıca, “Aç” butonu ile de daha önce kaydedilmiş olan bir depo transfer emrinin seri ve numarası girildiği takdirde ilgili hareket açılacaktır.

StokDTEbelge

Depo’dan : Çıkış yapılacak depo seçiminin yapıldığı alandır. Depo Kodu ve Adı buradan belirlenir.

Depo’ya : Giriş yapılacak depo seçiminin yapıldığı alandır. Depo Kodu ve Adı buradan belirlenir.

StokDTEdepodandepoya

“Kodu” ve “Adı” alanları yalnızca “Depo Seçim” alanında Sabit seçilmiş ise aktif olur ve seçim kutucuğunda tanımlı tüm depolar listelenir ve buradan seçim yapılır. Şayet burada seçim Değişken seçilir ise Kodu ve Adı alanları pasif olur ve seçim yapılamaz. Ayrıca “Depo Seçim” alanının yanında bulunan “…” ile de Depo Kartları ekranı açılır ve bu kısayol üzerinden yeni bir Depo Kartı tanımlaması yapılabilir.

Açıklama: Depo Transfer Emri belgesinde yazılması gereken ya da istenen açıklamaların yazılabileceği alandır.

Referans No: Bu alan Başlık Bilgileri’nin altında bulunur. Depo Transfer Emri’ne ait referans numarasının girilebileceği alandır. Genellikle orijinal belge numarasının girildiği alandır. Ara butonu yardımı ile de tarihe ve referans no'ya göre arama yapılıp gelen listelemeden seçim yapılabilir.

StokDTErefno

Onay Durumu butonun yanında harekete dair bilgi yazılıdır. Mesela Onay Gerekmiyor şeklinde. Butona tıklanıldığında Onay Durumu Ekranı gelir.

Aktarma: Aktarma butonuna tıklandığında Depo Transfer Emri Aktarımı ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Arama Kriterleri: Bu alandan tarih aralığını değiştirebiliriz.Başlangıç ve Bitiş alanından manuel olarak tarih yazabilir, açılan kutudan tarihi seçebilir, kaydırma çubuğunu kullanabilir, yada buton yardımı ile  1 hafta, 3 ay  gibi dönem belirleyebiliriz.

Arama kriterlerinde yapılan değişikliğin listelemeye yansıması için Yenile butonuna tıklanılır.

Satırları Listele: Bu butona tıklanıldığında Depo Transfer Emri Satırlar ekranı açılır. Burada Depo Transfer Emri Aktarımı ekranında seçilen emirlerin satırları listelenir. Buradan satırların tamamı yada seçimi yapılanların Aktar butonu ile aktarımı yapılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusDepo Transfer Emri Satır Açıklamaları

Kod Seçimi: Alanda bulunan aşağı/yukarı yön tuşlarında tıklanılarak stok/set seçimi yapılır.Yapılan seçime göre listelenme yapılır.Koda göre arama yapmak istiyorsak kodu alanının yanındaki  aşağı ok işaretine tıklanmalıdır. Eğer ada göre arama yapmak istiyorsak Adı yazan alanın yanındaki  aşağı ok işaretine tıklanarak seçilen listenin ada göre alfabetik olarak listelenmesi sağlanır. Seçim yapılıp (...) işaretine tıklanır ise stok kartı açılır. Stokla ilgili bilgilere bakılabilir.  Depolardaki stok miktarlarını, yapılan hareketin stok miktarlarını nasıl etkileyeceği görmek istenirse Stok kodu üzerinde F6 tuşuna basılmalıdır.

İzleme Kodu / İzleme Adı: Stok için tanımlanmış izleme kodu var ise seçim izleme kodunun seçilebileceği alandır. İzleme kodu tanımlanmamış stoklarda  şeklinde görülmekte ve seçim yapılamamaktadır. İzleme kodu tanımı yapılması gerekir.

Kod Kriteri / Diğer Kod: Stok satırı için kaydedilmiş barkod, üretici kodu, izleme kodu, seri lot no yada kısa ad tanımı var ise seçiminin yapılabileceği alandır.

Miktar / Birim: Kaç birim stok alındığının girildiği alandır. Birim alanına stok kartında girilmiş olan 1. birim otomatik olarak gelmektedir.  a tıklanarak hesap makinesi yardımı ile de miktar girilebilir. Stok için girilmiş olan Birim (2) ve Birim (3) alanları da birim çevriminde tanımlanmış olan hesaplamaları göre hesaplatıp gösterilir.