Depo Transferi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Hareketleri >

Depo Transferi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bir depolar arası sevk edilen ticari mal, mamul ve yarı mamullerin kayıtları Depo Transfer hareketi girilerek gerçekleştirilir. Depo transfer hareketinde belirtilen miktar kadar bir depodan çıkış, diğer depoya giriş yapılır.

Depo Transferi işlemi için Likom Gusto ERP Yazılımı'nın Stok menüsü altında bulunan Hareketler menüsünde yer alan Depo Transferi butonuna ulaşılır.exp_collapse

Depo Transferi düğmesine tıklandığında aşağıda ki erkan görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusDepo Transferi Ekran Özellikleri

Depo transfer hareketi depo transfer hareket başlığı ve depo transfer hareket satırları olarak iki bölümde ele alınabilir. Depo transfer başlığında hareketin tarihi, seri ve numarası, çıkış deposu ve giriş deposu gibi tüm satırlar için ortak olan bilgiler doldurulur. Depo transfer hareket satırlarında ise sevk edilen malın kodu, miktarı ve birim fiyatı gibi bilgiler doldurulur. Depo transfer hareketinde başlıkta bulunun bilgiler doldurulduktan sonra satırlar girilir. Her bir satır doldurulduktan sonra aşağı ok tuşuna basılarak diğer satıra geçilir. Kaydedilen satırların  depo giriş ve çıkış işlemi anlık olarak kaydedilir. Satırların kaydedilmesi sırasında stok kartında tanımlı olan seviye tanımları ve ön değer tanımlarındaki 2024 nolu ön değer parametresi kontrol edilerek, stok miktarının belirtilen seviyenin altına düşmesi engellenebilir ya da uyarı mesajı verilerek işleme devam edilebilir. Kaydedilen depo transfer hareketi istenirse bu ekrandan ya da toplu muhasebeleştirme  ekranından muhasebeye entegre edilebilir. Bu ekrandaki "Gönder" tuşuna basıldığında depo transfer hareketinin dökümü alınabilir.

 

tog_minus_sev2Depo Transferi Hareket Başlığı

Belge : Belge bölümü Depo Transferi ekranının başlık bilgileri bölümünde bulunan ilk alandır. Bu alanda Depo Transferi Tarih, Seri ve Numara verilmektedir. Şimdi sırasıyla bu alanlara girilecek verilerin özelliklerinden bahsedelim;

DTbelge

Tarih: Depo Transferine ait tarihin girildiği alandır. Varsayılan tarih, ekranın açıldığı güne ait olan tarihtir. Tarih değiştirilmek istenirse aşağı ok tuşuna basıldığında açılan takvimden  harekete ait tarih seçilerek girilebilmektedir.

Seri: Seri seçimi yapılırken ilgili dönem için Depo Transferinde tanımlanmış seriler seri seçim kontrolü alanına gelecektir.  Burada belirtmek gerekir ki her şube sadece kendi şubesi için tanımlanmış olan serileri bu listede görebilecek ve burada yetkileri dâhilinde görebileceği serilerden seçim yapabilecektir.

No: Depo Transferine ait numaranın girildiği bölümdür. Burada varsayılan olarak, seri seçimi yapıldıktan sonra “Yeni” butonu ile harekete en son kaydedilmiş Depo Transferi numarasının bir üstünü verecektir.  Ayrıca, “Aç” butonu ile de daha önce kaydedilmiş olan bir depo transferinin seri ve numarası girildiği takdirde ilgili hareket açılacaktır.

Depodan : Bu alana stok çıkışı yapılacak deponun kodu girilir. Bu alanda bulunan Kodu/Adı alanlarında ki tuşa basılarak mevcut depoların listesi görülebilir ve depo seçimi yapılabilir.

Depoya : Bu alana stok girişi yapılacak deponun kodu girilir. Bu alanda bulunan Kodu/Adı alanlarında ki tuşa basılarak mevcut depoların listesi görülebilir ve depo seçimi yapılabilir.

DTdepodandepoya

Depodan ve Depoya alanında Kodu seçimi yapıldıktan sonra, yanda bulunan “…” ile de Depo Kartı ekranı açılır ve seçilen depoya ilişkin bilgiler görüntülenebilir.

Açıklama: Depo Transfer için yazılması gereken ya da istenen açıklamaların yazılabileceği alandır.Ayrıca daha önceden tanımlanmış açıklamalarda aşağı ok seçim kontrolü yardımıyla seçilebilir.

DTaçıklama

 

Referans No: Bu alan Başlık Bilgileri’nin altında bulunur. Depo Transferi'ne ait referans numarasının girilebileceği alandır. Ayrıca Ara butonu ile daha önceden oluşturulmuş Depo Transferi hareketlerine yönelik tarif ve refarans numaralarına göre arama yapılabilir.

DTrefaransNO

 

tog_minus_sev2Depo Transfer Hareket Satırları

Kod Seçimi /Adı: Satır alanında öncelikle kod seçimi yapılmalıdır. Tür seçimi kod seçimi alanında yapılır. Kod Seçimi alanında Stok ve Set seçenekleri vardır. Kod seçim alanında seçilen türe göre Kodu/Adı alanına o türde tanımlanan kartlar listelenir. Örneğin Stok seçilir ise Kodu alanında Stok kartları listelenecektir.

Kodu/Adı: Kodu alanındaki seçim kontrolüne tıklandığında türü alanında yapılan seçime göre listeleme yapılır. Koda göre arama yapmak istiyorsak kodu alanının yanındaki  seçim kontrolüne tıklanmalıdır. Eğer ada göre arama yapmak istiyorsak Adı yazan alanın yanındaki  seçim kontrolüne tıklanarak stok listesinin ada göre alfabetik olarak listelenmesi sağlanır. Kod seçilip (...) alanına tıklanılırsa stok kartı açılır ve stok ile ilgili bilgilere bakılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ayrıca yapılan stok seçimi sonrası depolardaki stok miktarları görülmek istenirse Stok kodu üzerinde F6 tuşuna basılmalıdır. F6 tuşuna basıldığı zaman Miktar Bilgi Ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İzleme Kodu / İzleme Adı: Stok için tanımlanmış izleme kodu var ise seçim izleme kodunun seçilebileceği alandır. İzleme kodu tanımlanmamış stoklarda  şeklinde görülmekte ve seçim yapılamamaktadır. İzleme kodu tanımı yapılması gerekir.

Kod Kriteri / Diğer Kod: Stok satırı için kaydedilmiş barkod, üretici kodu, izleme kodu, seri lot no yada kısa ad tanımı var ise seçiminin yapılabileceği alandır.

DTkkdk

Miktar / Birim: Kaç birimin işleme tabi edileceği alandır. Birim alanına stok kartında girilmiş olan 1. birim otomatik olarak gelmektedir. aşağı ok tuşuna tıklanarak hesap makinesi yardımı ile de miktar girilebilir. Stok için girilmiş olan Birim (2) ve Birim (3) alanları da birim çevriminde tanımlanmış olan hesaplamaları göre hesaplatıp gösterilir.

DTmiktarbirim

Açıklama: Depo Transferi satır alanı için yazılması gereken ya da istenen açıklamaların yazılabileceği alandır.Ayrıca daha önceden tanımlanmış açıklamalarda aşağı ok seçim kontrolü yardımıyla seçilebilir.

En / Boy / Yükseklik / Uzunluk Ölçüsü: Depo Transferi satırındaki stok için metraj birimlerinin girildiği alalardır. En, boy, yükseklik bilgilerinin hangi uzunluk ölçüsünde olacağı Uzunluk Ölçüsü alanında seçilir.

Ağırlık / Ağırlık Ölçüsü: Ağırlık bilgilerinin girildiği alandır. Ağırlık girildikten sonra ağırlık birimlerinden ilgili olan seçilir.

 

tog_minus_sev2Satır Başlık İşlemleri

dtsatırbaşlıkişlemleri

Satır Başlık İşlemleri alanında Depo Transferi işlem bilgileri bulunur.

Yeni düğmesine tıklanıldığında kayıt edilmiş son satır üzerine yeni bir satır eklenir ve gerekli bilgilerin girilmesi beklenir.

Sil düğmesine tıklanıldığında üzerinde bulunulan satır silinir.

Ek Bilgiler düğmesine tıklanıldığında Depo Hareketi Ek Bilgileri ekranı görüntülenir. Bu ekranda harekete ait genel bilgiler görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Masraf

Muhasebeye Kaydet denildiğinde Muhasebeye Kayıt ekranı görüntülenir, açılan  pencerenin amacı, kullanıcıya yapılan hareket için yeni fiş oluşturması ya da daha önce oluşturulan herhangi bir fişe ekleme yapabilmesi için alternatif sağlamaktır. exp_collapse

Eğer yapılan hareket yeni bir fişte gösterilmek isteniyorsa, Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur düğmesine tıklanmalıdır. Bundan sonra program yeni fişi oluşturarak, yevmiye fişini ekrana getirir.

Yapılan hareket daha önce oluşturulan bir yevmiye fişine eklenmek isteniyorsa, bu durumda Tüm İşlemleri Seçilecek Bir Yevmiye Fişine Ekle düğmesine tıklanarak, daha önce kaydedilen fiş seçilmelidir.exp_collapse Bundan sonra program,  yapılan hareketi daha önce oluşturulan fiş üzerine ekleyerek,  yevmiye fişini ekrana getirir.

Ek Bilgiler düğmesine tıklanıldığında Stok Hareket Ek Bilgileri ekranı görüntülenir. Bu ekranda Notlar, Kullanıcı Tanımlı gibi genel bilgiler bulunur.

Gönder düğmesine tıklanıldığında, Elektronik Posta, Panoya Kopyala, Raporlama gibi seçenekler sunulur, bunlardan istenilen seçilerek işleme devam edilir.

Sil düğmesine tıklanıldığında depo transferi harketi silinir.

Kapat düğmesine tıklanıldığında depo transferi ekranı kapatılır.