Depo Transferi Emirleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi >  Stok Hareket Listeleri >

Depo Transferi Emirleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firmanın dönem içinde tanımlı stoklarla yaptığı depo transferi emirlerinin listesidir. Depo Transferi Emirleri Listesine, Likom Gusto ERP Yazılımı'nın Stok modülünde Listeler menüsünde bulunan Depo Transefer ikonuna tıklanarak Depo Transferi Emirleri  seçiminden ulaşılır.

dteyol

Depo Transferi Emirleri seçimi yapıldığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Depo Transferi Emirleri Listesi görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Depo Transferi Emirleri Listesi’nde başlık  alanında depodan, depoya, satır alanında tarih, belge seri – no, referans, açıklama, gibi bilgiler listelenmektedir. Bu bölüm izleme amaçlı kullanılabilir. Ayrıca daha önce yapılan herhangi bir hareketi listeden açarak üzerinde düzeltme yaptıktan sonra, son haliyle kayıt etmek de mümkündür.

Depo Transferi Emirleri Listesi Ekran Özellikleri

 

Depo Transferi Emirleri Listesi ekranından ulaşılan pencerelerinin özellikleri aşağıda anlatılmıştır.

Depo’dan Kriteri: Transferi yapılan çıkış deposunun seçildiği alandır. Tek depo yada Tüm depolar bazında izlenebilir. Eğer Tek Depo seçimi yapılırsa Kodu ve Adı alanı aktif hale gelir ve istenilen depo, seçim kontrolü alanına tıklanarak açılan listelemeden seçilebilir.

DTEdepodan

Depo’ya Kriteri: Transferin yapıldığı giriş deposunun seçildiği alandır. Tek depo yada Tüm depolar bazında izlenebilir. Eğer Tek Depo seçimi yapılırsa Kodu ve Adı alanı aktif hale gelir ve istenilen depo, seçim kontrolü alanına tıklanarak açılan listelemeden seçilebilir.

DTEdepoya

Depo Transferi Emirleri Listesi penceresinin “Arama Kriterleri” alanı aşağıda açıklanan alanları içerir.

DTEaramakriterleri

Tarih: Belirli tarih aralığına sahip emirlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sol tarafındaki alanda bulunan tarih butonuna tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, sağ tarafındaki alanda bulunan tarih butonuna tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni transfer emri girişi sonrası ya da herhangi bir transfer emri üzerinde yapılan düzeltme sonrası, depo transferi emirleri listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” butonuna tıklanmalıdır. Aksi taktirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” butonu çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği transfer emiri hareketleri bu butona tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

Transfer emri ekranlarında girilen diğer bilgilere göre arama yapılması isteniyorsa, “Diğer Kriterler” düğmesine tıklandığında açılan pencereden seçim yapılabilir.Diğer kriterler, belirli kriterlere göre Depo Transferi Emirleri Listesini filitrelendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Depo Transferi Emri Listeleri ekranın genel işlem kısmında ise Transferi Düzelt, Ek Bilgiler,Gönder, Yardım ve Kapat butonları yer almaktadır.

DTEgenelbutnlar

Ek Bilgiler: Herhangi bir tranfer emri girişi sırasında kaydedilen İşaret, OLE Nesnesi, Kullanıcı Tanımlı ve Notlara, ilgili transferin satırı seçildikten sonra “Ek Bilgileri” butonuna tıklanarak ulaşılabilir.

 

A_caution_128

Herhangi bir transfer emrinin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili transfer emri hareketinin açılması gerekir. Açılmak istenilen transfer emri hareketinin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, hareket seçimi yapıldıktan sonra “Transferi Düzelt” düğmesine tıklanarak da harekete ulaşılabilir.

 

Depo Transferi Emirleri Listesinin, elektronikposta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” butonuna tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “Elektronikposta” seçildiği taktirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir.

Kapat işlem yapılan ekrandan çıkılmasını sağlar.