Depo Transferleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi >  Stok Hareket Listeleri >

Depo Transferleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Firmanın dönem içinde tanımlı stoklarla yaptığı depo transferleri hareketlerinin listesidir. Depo Transferleri Listesine, Likom Gusto ERP Yazılımı'nın Stok modülünde Listeler menüsünde bulunan Depo Transefer ikonuna tıklanarak Depo transferleri  seçiminden ulaşılır.exp_collapse

Depo transferleri seçimi yapıldığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Depo Transferleri Listesi görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Depo Transferleri Listesi’nde başlık  alanında depodan, depoya, satır alanında tarih, belge seri – no, referans, açıklama, gibi bilgiler listelenmektedir. Bu bölüm izleme amaçlı kullanılabilir. Ayrıca daha önce yapılan herhangi bir hareketi listeden açarak üzerinde düzeltme yaptıktan sonra, son haliyle kayıt etmek de mümkündür.

tog_minusDepo Transferleri Listesi Ekran Özellikleri

Depo Transferleri Listesi ekranından ulaşılan pencerelerinin özellikleri aşağıda anlatılmıştır.

Depo’dan Kriteri: Transferi yapılan çıkış deposunun seçildiği alandır. Tek depo yada Tüm depolar bazında izlenebilir.

Depo’ya Kriteri: Transferin yapıldığı giriş deposunun seçildiği alandır. Tek depo yada Tüm depolar bazında izlenebilir.

clip1245depodandepoyaa

Depo Transferleri Listesi penceresinin “Arama Kriterleri” alanı aşağıda açıklanan alanları içerir.

clip1245dtaramakriterleri

Tarih: Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sol tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni transfer girişi sonrası ya da herhangi bir transfer hareketi üzerinde yapılan düzeltme sonrası, depo transferi listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” butonuna tıklanmalıdır. Aksi taktirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” butonu çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği transfer hareketleri bu butona tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

Transfer ekranlarında girilen diğer bilgilere göre arama yapılması isteniyorsa, “Diğer Kriterler” düğmesine tıklandığında açılan pencereden seçim yapılabilir.Diğer kriterler, belirli kriterlere göre Depo Transferleri Listesini filitrelendirmek amacıyla kullanılmaktadır.exp_collapse

 

A_caution_128

Herhangi bir transferin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili transfer hareketinin açılması gerekir. Açılmak istenilen hareketin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, hareket seçimi yapıldıktan sonra “Transferi Düzelt” düğmesine tıklanarak da harekete ulaşılabilir.

 

 

Ek Bilgiler: Herhangi bir tranferin girişi sırasında kaydedilen İşaret, OLE Nesnesi, Kullanıcı Tanımlı ve Notlara, ilgili transferin satırı seçildikten sonra “Ek Bilgileri” düğmesine tıklanarak ulaşılabilir.

Depo Transferleri Listesinin, elektronikposta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “Elektronikposta” seçildiği taktirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir.

Kapat işlem yapılan ekrandan çıkılmasını sağlar.