Giriş Hareketlerinde Aktarmalar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Hareketleri > Stok Giriş Hareketleri >

Giriş Hareketlerinde Aktarmalar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Stok giriş hareketlerinde 15 ayrı giriş şekli mevcuttur. Bunlardan Sayım Farkı Girişi dışında bütün giriş hareketlerinde Aktarma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Aktarmalar Giriş Hareketleri ekranınlarının başlık bilgileri alanında yer alan buton aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Stok Giriş Hareketlerinde gerekli başlık bilgileri girildikten sonra, seçilmiş Müşteri/Satıcı yada Gelir/Gider Yeri bilgilerine sadık kalınarak aktarım yapılabilmektedir. Aktarmalar butonunda Talep Aktar, Teklif/Sipariş/Sevk Emri Aktar, İrsaliye Aktar ve Fatura Aktar seçenekleri olmak üzere 4 adet aktarım seçeneği bulunmaktadır.

Aktarmalaryer1   aktarmalaryer2

tog_minusTalep Aktar

Talep Aktar seçeneği seçildiğinde aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Talepler Listesi” ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Görüldüğü üzere ekranda ilk anda bir listelenme yapılmadı. Toplu Talepleri Listele veya Tek Talepleri Listele seçimlerinde biri yapıldığında ekranda talepler listelenecektir.

tog_minus_sev2Toplu Talep Listele

Seçilecek talep toplu talep ise “Toplu Talepleri Listele” seçeneği seçilir ve satırda toplu taleplerin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ekranda listelenen toplu taleplerden, kullanıcının istediği toplu talebin satırlarını görüntüleyebilmesi için Seçim alanında ki kutucukları işaretleyip “Toplu Talep Satırlarını Listele” butonuna tıklamalıdır.“Toplu Talep Satırlarını Listele” butonuna tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Toplu Talebe Bağlı Tek Talepler Listesi” penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede seçim kriteri olarak "Hiçbiri" ve “Cari” bulunmaktadır, eğer cari seçeneği seçilir ise “İlk” ve “Son” seçim alanları aktifleşecek ve buradan aranan cari aralığı seçilebilir. Öncelikle satırda listelenen taleplerden seçim yapılmalıdır, ardından seçilen satırda “Onaylanan Miktarı Talep Aktarım Miktarı Yap” butonu ile aktarılacak olan talepteki miktarın tamamı Alış Faturası’na aktarılması anlamına gelir, eğer farklı bir miktar girilecekse “Talep Aktarım Miktarı” alanına aktarılacak tutar girilebilir. “Talepleri Aktar” butonu ile talep alış faturasına aktarılma işlemi tamamlanmış olur.

“Tarih Aralığı” seçeneği ile sadece başlangıç tarihi verilebilmektedir, bitiş tarihi içinde bulunulan gün olarak gelmektedir. Başlangıç tarihi seçilerek verilen tarih aralığındaki taleplerin listelenmesi sağlanır.

ATAtariharalığı

Arama kriterlerinde istenilen değişiklikler yapıldığında Yenile butonuna tıklanılarak istenilen listeleme yapılabilir.

 

tog_minus_sev2Tek Talepleri Listele

Aktarılacak tek bir talep ise “Tek Talepleri Listele” seçeneği seçilir ve satırda tek taleplerin listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

“Tek Talepleri Listele” seçeneği seçildikten sonra “Seçim” alanı aktif hale gelir ve burada listelenmesi istenen talebin Stok, Hizmet, Demirbaş veya Cari seçimlerinden biri seçilerek, seçim alanının yanında bulunan İlk Kod/İlk Ad- Son Kod/Son Ad alanlarından gerekli seçim yapılarak aramanın filtrelenmesi sağlanabilir. Eğer aramanın daraltılması istenmiyor ise “Hiçbiri” seçilir ve tüm talepler listelenir.

ATAseçimyeri

“Talep Statü”  alanında bulunan “Talep Aşamasında”, “Teklif Aşamasında”, “Sipariş Aşamasında”, “Sevk Aşamasında”, “İrsaliye Aşamasında” seçimleri ile aranılan talebin aşaması seçilerek talebe kolay ulaşılması sağlanır. Eğer talebin aşaması bilinmiyor ise “Tümü” seçilerek işlemlere devam edilir.

ATAtalepStatü

İstenilen ayarlamalar yapıldıktan sonra Yenile diyerek ekranda istenilen kriterlerde listelenme sağlanabilir. Buradan Seçim alanında ki kutucukları işaretlenir.ardından seçilen satırda “Onaylanan Miktarı Talep Aktarım Miktarı Yap” butonu ile aktarılacak olan talepteki miktarın tamamı Alış Faturası’na aktarılması anlamına gelir, eğer farklı bir miktar girilecekse “Talep Aktarım Miktarı” alanına aktarılacak tutar girilebilir. “ Aktar” butonu ile talep alış faturasına aktarılma işlemi tamamlanmış olur.

“Tarih Aralığı” seçeneği ile sadece başlangıç tarihi verilebilmektedir, bitiş tarihi içinde bulunulan gün olarak gelmektedir. Başlangıç tarihi seçilerek verilen tarih aralığındaki taleplerin listelenmesi sağlanır.

ATAtariharalığı

Arama kriterlerinde istenilen değişiklikler yapıldığında Yenile butonuna tıklanılarak istenilen listeleme yapılabilir.

 

tog_minusTeklif/Sipariş/Sevk Emri Aktar

Aktarmalar butonundan Teklif/Sipariş/ Sevk Emri Aktar seçeneği seçildiğinde aşağıda ekran görüntüsü bulunan Aktarılacaklar penceresi açılacaktır. Bu pencere aracılığı ile aktarım yapılacak hareketin türü “Aktarım Kaynağı” bölümünden "Verilen Teklif", "Alınan Teklif", "Alınan Sipariş", "Verilen Sipariş", "Sevk Emri", "Verilen Sevk Emri" seçimi yapılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Aktarım Kaynağı bölümünde Verilen Teklif/Alınan Teklif/ Alınan Sipariş/ Verilen Sipariş/ Sevk Emri/ Verilen Sevk Emri seçimlerinden, aktarım yapılması istenen hareketin türü seçildikten sonra satırda listelenen hareketler içerisinden seçim yapılmalıdır.

“Tarih Kriteri” seçeneği ile listelenecek hareketlerin seçilen tarih aralığında filtrelenmesi sağlanabilir.

“Sıralama” seçeneği ile de satırda listelenen hareketler “Hareket Tarihi”,”Teslim Tarihi”,”Seri No”,”Referans No”  seçimlerinden yapılan seçime göre sıralanacaktır.

“Ön Değere Kaydet” seçeneği ile yapılan seçimler ön değer olarak kabul edilir ve bu ekran her açıldığında yapılmış olan seçimler varsayılan olarak gelir ve her işlemde yeniden bu seçimleri yapmayı gerektirmez.

"Diğer Kriterler" butonuna tıklanıldığında Seçim Kriterleri ekranı görüntülenir. Burada istenilen özellikler belirlendikten sonra Tamam denir ve Aktarılacaklar ekranına dönülür. Yenile diyerek yeniden listeme yapılması sağlanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Aktarılacaklar ekranında aktarılacak hareketin seçilmesinde sonra “Bağlantılı Aktar” seçeneği ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan Seçilen Hareketin Satırları penceresinde seçilen hareketin satırları listelenecektir. Ancak Aktarım Kaynağı Verilen Teklif, Alınan Sipariş yada Sevk Emri olarak belirlenmişse sistem bağlantılı aktarım yapamayacağına dair uyarı verir.

TSSAaktarmaUyarıTSSAaktarımHata

TSSAaktarımhata2

Diğer aktarım kaynağı türü seçimlerinde  ise Bağlantılı Aktar butonuna tıklanıldığında Seçilen Siparişlerin Satırları ekranı görüntülenir. Eğer seçilen hareketin satırındaki miktarın tamamı aktarılacak ise “Aktarım Mik. Kalan Mik. Yap” butonuna tıklanır ve ardından “Aktar” butonu ile hareket faturaya aktarılmış olur.

 

"Bağlantısız Aktar" butonuna tıklanıldığında Seçilen Siparişlerin Satırları ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şayet seçilen hareketin satırındaki miktarın tamamı aktarılacak ise “Aktarım Mik. Kalan Mik. Yap” butonuna tıklanır ve ardından “Aktar” butonu ile hareket faturaya aktarılmış olur.

Tümünü Seç/Tümünü Bırak: Ekranda listelenmis tüm hareketlerin seçilmesini veya bırakılmasını sağlar.

Yenile: Listeleme kriterleri üzerinde değişklik yapıldığında bunların ekrana yansıması için Yenile butonunua tıklanır.

Vazgeç: Aktarılacaklar ekranını işlem yapılmadan kapatır.

 

tog_minusİrsaliye Aktar

Bulunulan Giriş Hareketi ekranın Aktarmalar butonundan İrsaliye Aktar seçildiğinde ekrana Stok Hareketleri Listesi gelir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ekranda başlık alanı Ref.No alanı haricinde ki alanlar müdehaleye izin verilmez olarak gelir.

clip0962

Satır alanında hareketler listelenir. Bu alanda hareketlerle ilgili detay bilgileri yer almaktadır. Ayrıca seçilen satırın Açıklama bölümünde bulunan (...) alanına tıklanıldığında hareketin Harekete ait Hesap İzleme kartı açılır.

Toplam alanı da müdehale edilmeyen bilgi amacı ile görüntülenir.

clip0963

Arama Kriterleri alanı;

clip0964

Tarih Aralığı seçeneği ile sadece başlangıç tarihi verilebilmektedir, bitiş tarihi içinde bulunulan gün olarak gelmektedir. Başlangıç tarihi seçilerek verilen tarih aralığındaki taleplerin listelenmesi sağlanır.

Diğer Kriterler butonuna tıklanıldığında Seçim Kriterleri ekranı görüntülenir. Bu erkanda listeleme özelliklerini istediğimiz şekilde belirleyebiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Yenile: Listeleme kriterleri üzerinde değişklik yapıldığında bunların ekrana yansıması için Yenile butonunua tıklanır.

Tümünü Seç/Tümünü Bırak: Ekranda listelenmis tüm hareketlerin seçilmesini veya bırakılmasını sağlar.

Satırları Listele butonuna tıklandığında Stok Hareketleri Aktarma ekranı görüntülenir.Bu ekranda istenilen hareketleri seçerek Aktar dediğmizde işlem gerçekleşir. Ayrıca Kalan Miktarı Aktarım Miktarı Yap veya KDV Oranlarını Sıfırlayarak Aktar diyerek aktarma işlemi gerçekleştirilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ek Bilgiler butonu seçili hareketin Stok Hareket Başlık Ek Bilgileri'ni ekrana getirir. Bu ekranda Açıklama, Ole Nesnesi gibi özellikler yer alır.

İşlemler butonuna tıklanıldığında bir takım seçenekler sunar.

clip0967

Tümünü Seç/Tümünü Bırak: Ekranda listelenmis tüm hareketlerin seçilmesini veya bırakılmasını sağlar.

Seçilenleri Faturadan Çıkar: Satır alnında bulunan ve seçim alanında kutucuğu işaretlenmiş yani seçilmiş olan belgeleri Faturadan çıkarır.

GHAfaturadançıkar

Seçilenleri Faturaya Aktar: Faturadan çıkarma işleminin tam tersi olup satır alınında seçilmiş olanların Faturaya aktarılmasını sağlar. Seçilenleri Faturaya Aktar butonuna tıklanıldığında Stok Hareketleri Listesi ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Fatura Çıkar: Ekranda listelenen stok hareketlerinden seçilmiş olanı listeden çıkarır.

İrsaliye Çıkar:Ekranda listelenmiş olan stok hareketlerinden seçilmiş olanı listeden çıkarır.

İşlemler butonu:Ekranda listelenmiş olan stok hareketlerini gruplamak için kullanılır. Gruplama Yok, Tarihe Göre Grupla, Sevk Adresine Göre Grupla, Tarihe\Sevk Adresine Göre Grupla, Sev Adresine\Tarihe Göre Grupla seçimlerinden birine göre gruplama yapılabilir.

Fatura Oluştur: Ekranda listenlenmiş olan stok hareketlerni tek tek faturalaştırır.

Geri: Stok Hareketleri Listesine geri dönülür.

Kapat: Aktarma ekranlarını kapatarak giriş hareketi ekranına döner.

 

tog_minusFatura Aktar

Fatura Aktar seçeneği seçildiğinde aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Alış Faturası Aktarma” ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Seçim alanından Tüm Seriler yada Tek Seri seçimi yapılarak listelenme değiştirilebilir. Tek Seri seçilirse Seri alanı aktifleşir ve listelenmesi istenilen seri seçilir.

Başlık bilgilerinde Girişi yapılan hareket için seçilmiş cari varsayılan olarak gelir. Ama Cari Türü alanından Tüm Hesaplar, Tek Cari, Tek Diğer Cari, Tek Kasa, Tek Banka seçimi yapılabilir. Cari Türü alanında yapılan seçime göre Cari Adı/Cari Kodu alanlarından istenilen seçim yapılır.

Ref No: bu alana belgeye ait referans numarası klavye yardımı ile girilir.

Tarih Aralığı: Bu alanda listelemenin ne kadarlık bir dönemi kapsayacağı belirlenir. Kaydırma çubuğu yardımı ile yada takvim alanında bulunan seçim kontrolünden tarih seçilerek yada butonundan Özel Dönem, 1 Hafta, 1 ay gibi seçim yapılabilir.

GHAktarmaFAgenelTarihAralığı

Yapılan her değişikliğin satır alanında listeleme üzerinde görüntülenebilmesi için değişiklik sonrası Yenile butonuna tıklanılır.

Sıralama: Satır alanında listelenen belgelerin hangi özelliğe göre ne göre sıralancağını buradan belirleyebilir.

GHAktarmaFAgenelSıralama

Vazgeç: Faturaya aktarma işlemi iptal edilir ve ekrandan çıkılır.

Satırları Listele butonuna tıklandığında Stok Hareketleri Aktarma ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tümünü Seç/Tümünü Bırak: Ekranda listelenmis tüm hareketlerin seçilmesini veya bırakılmasını(seçili olmamasını) sağlar.

Bu ekranda istenilen hareketleri seçerek Aktar dediğimizde işlem gerçekleşir. Ayrıca Kalan Miktarı Aktarım Miktarı Yap veya KDV Oranlarını Sıfırlayarak Aktar diyerek aktarma işlemi gerçekleştirilebilir.