İmalattan Giriş

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Hareketleri > Stok Giriş Hareketleri >

İmalattan Giriş

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

İmalat  bir ham maddeyi veya yarı mamülü işleyerek bir sanayi ürünü haline getirmeye, bir mal üretme işlemlerinin bütününe denir. Kendi bünyesinde imal ettiği malların girişi İmalattan Giriş hareketi ile yapılır. İmalattan Giriş yapmak için Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Stok modülü altında bulunan Hareketler alt menüsünde yer alan Giriş ikonuna tıklanır ve açılan listeden İmalattan Giriş seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

İmalattan Giriş seçeneğine tıklanıldığında aşağıda ki erkan görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

A_caution_128

Bir stok giriş hareketi girilirken öncelikle başlıkta bulunan zorunlu bilgiler doldurulduktan sonra satırlardaki bilgiler doldurulur. Her satır için gerekli bilgiler doldurulduktan sonra aşağı ok(seçim kontrolü) tuşuna basılarak kaydedilir ve sonraki satıra geçilir. Her satır kaydedildiğinde belirtilen miktar kadar depoya giriş işlemi anlık olarak gerçekleşir.

 

tog_minusİmalattan Giriş Başlık Bilgileri

Belge : Belge bölümü İmalattan Giriş ekranının başlık bilgileri bölümünde bulunan ilk alandır. Bu alanda Tarih, Seri ve Numara verilmektedir. Şimdi sırasıyla bu alanlara girilecek verilerin özelliklerinden bahsedelim;

Tarih: İmalattan Giriş'e ait tarihin girildiği alandır. Varsayılan tarih, ekranın açıldığı güne ait olan tarihtir. Tarih seçim kontrolü alanıyla faturaya ait tarih seçilerek girilebilmektedir.

Seri: Seri seçimi yapılırken ilgili dönem için İmalattan Giriş için tanımlanmış seriler seri alanına gelir ve aşağı ok(seçim kontrolü) yardımıyla var olan serilerden seçim gerçekleştirilir. Burada belirtmek gerekir ki her şube sadece kendi şubesi için tanımlanmış olan serileri bu seçim kontrolü alanında görebilecek ve burada yetkileri dâhilinde görebileceği serilerden seçim yapabilecektir.

No: İmalattan Giriş'e ait numaranın girildiği bölümdür. Burada varsayılan olarak, seri seçimi yapıldıktan sonra “Yeni” butonu ile faturaya en son kaydedilmiş İmalattan Giriş numarasının bir üstünü verecektir. Ayrıca, “Aç” butonu ile de daha önce kaydedilmiş olan bir İmalattan Giriş'nin seri ve numarası girildiği takdirde ilgili hareket açılacaktır.

İmalattangirişbelge

Depo Bilgileri: Depo Bilgileri alanı Depo Seçim, Kodu ve Adı alanlarında oluşmaktadır.

İmalattangirişDepoBilgileri

Depo Seçim” alanı Sabit ve Değişken olmak üzere 2 seçimden oluşur. Şayet söz konusu bir stok ise ve bu stok tek bir depoya girecek ise burada “Sabit” seçimi yapılarak satırda yeniden depo bilgisi girilmesine gerek kalmaz, ancak bu stoklar birden fazla depoya gönderilecek ise Depo Seçim kriterini “Değişken” belirleyerek satırda her bir hareket için ayrı ayrı depo seçimi yapılmalıdır. Tüm bunların dışında söz konusu bir Hizmet Alımı ise burada herhangi bir seçim yapılması gerekmemektedir.

“Kodu” ve “Adı” alanları yalnızca “Depo Seçim” alanında Sabit seçilmiş ise aktif olur ve seçim kutucuğunda tanımlı tüm depolar listelenir ve buradan seçim yapılır. Şayet burada seçim Değişken seçilir ise Kodu ve Adı alanları pasif olur ve seçim yapılamaz. Ayrıca “Depo Seçim” alanının yanında bulunan “…” ile de Depo Kartları ekranı açılır ve bu kısayol üzerinden yeni bir Depo Kartı tanımlaması yapılabilir.

Gelir/Gider Yeri: İmalattan Giriş'in gerçekleşeceği yer seçimi burada yapılır. Burada Tür seçimi yapılmaz yani öngörülen Gelir/Gider türü boştur. Kodu/ Adı alanından girişin yapılacağı yer seçimi yapılır.

İmalattangirişGelirGiderYeri

 

Ayrıca Öngörülen Gelir/Gider türü alanı boş olduğu için satır tamamlanıp kayıdı yapılmak üzere alt satıra geçildiğinde ekrana bir uyarı gelir,"Satır için Gelir/Gider Hareketi oluşturulmayacaktır" diye.

DevirGirişiGelirGiderUyarısı4

Hareket Detayı/Personel Avans:İmalattan Giriş işleminde tür seçimi yapılmadığı için bu alan doldurulmaz.Bu alanda işlem yapılması için türü alanında Cari/Diğer Cari/Personel olarak seçilmiş olmalı. Likom Gusto ERP Yazılımı’nda Finans Hareket Detay Tanımları ve Personel Avans Tanımları için yapılmış olan tanımlamalar seçilen türe göre burada listelenecektir ve hareketin özelliğine göre bu listeden seçim yapılacaktır.

Aktarmalar: Stok Giriş hareketlerinde gerekli başlık bilgileri girildikten sonra, seçilmiş Müşteri/Satıcı yada Gelir/Gider Yeri bilgilerine sadık kalınarak aktarım yapılabilmektedir. Aktarmalar butonunda Talep Aktar, Teklif/Sipariş/Sevk Emri Aktar, İrsaliye Aktar ve Fatura Aktar seçenekleri olmak üzere 4 adet aktarım seçeneği bulunmaktadır. Aktarmalar ayrıntılı bir şekilde Giriş Hareketlerinde Aktarmalar başlığı altında anlatılmıştır.

Referans No: Bu alan Başlık Bilgileri’nin altında bulunur. İmalattan Giriş'e ait referans numarasının girilebileceği alandır. Genellikle orijinal irsaliye numarasının girildiği alandır. Ara butonu yardımı ile de tarihe ve referans no'ya göre arama yapılıp gelen listelemeden seçim yapılabilir.

İmalattangirişrefno

Açıklama: İmalattan Giriş'e ait yazılması gereken ya da istenen açıklamaların yazılabileceği alandır.

Fiyat Listesi: İmalattan Giriş'te seçim yapılan bir diğer bölüm de Fiyat Listesi alanıdır. Fiyat Listeleri Satış Modülünde Fiyat Listeleri alanında tanımlanmaktadır. Üzerinde işlem yapılacak Stok/Hizmet veya sete göre tanımlanmış Fiyat Listesi seçimi burada yapılabilmektedir. Fiyat Listesi seçimi ile ilgili Stok/Hizmet veya Set için birim fiyat Fiyat Listesinden seçilebilmektedir.

DevirGirişiFiyatListesi

Şayet burada tanımlanmış bir fiyat listesi var ise Alış Faturasında Fiyat listesi alanında listelenecektir.(...) alanına tıklayarak ulasılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Toplu İşlemler

Başlık alanında bulunan Toplu İşlemler butonu aracalığı ile KDV Sıfırla, Depozito İade Faturası, Toplu Ödeme, Bütün İskontoları Sil, Toplu İskonto İptal(Tutarla Sabit Kalsın), Toplu İskonto İptal(Yüzde Oranları Sabit Kalsın), Toplu İskonto gibi işlemler gerçekleştirilebilir. İmalattan Giriş hareketi için toplu işlemlerde İskonto hareketleri pasif olarak gelir.

imalattangiriştopluişlem

İşlemlerden kısaca bahsedersek;

Toplu Ödeme:Toplu işlemlerden Toplu Ödeme seçildiğinde ekrana uyarı gelir.

topluislemlertopluödeme

Evet denildiğinde önceden oluşturulmuş ödeme koşulları silinir ve ekrana Stok Hareket Toplu Ödeme Planı ekranı gelir. Bu ekranda satır alanına istenilen Ödeme Koşulunun, Ödeme Yüzdesi veya Ödeme Tutarı girilerek harekete elle giriş yaparak ödeme koşulu oluşturulabileceği gibi Ödeme Koşuluna Göre Dağıt seçeneği seçilerek tanımlanmış ödeme koşullarının listelenmesi sağlanarak, seçim kontrolü alanından istenilen Ödeme Koşulu seçilebilir ve harekete uygulanabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

KDV Sıfırla: Toplu işlemlerden KDV Sıfırla seçildiğinde ekrana uyarı mesajı gelir. Evet seçildiğinde KDV oranları sıfırlanır.

topluişlemlerKDVsıfırla

Depozito İade Faturası: Satır alanında tanımlanmış bir depozito hareketi yok ise bu seçenek seçildiğinde sistem uyarı verir.

depozitoiadeFaturası

Eğer girişi yapılan hareket için depozito bilgisi mevcut ise, Depozito İade Faturası seçimi aracılığı ile depozitonun iadesi gerçekleştirilir.

 

tog_minusİmalattan Giriş Satır Açıklamaları

Kod Seçimi /Adı: İrsaliye satırında öncelikle kod seçimi yapılmalıdır. Tür seçimi kod seçimi alanında yapılır. Kod Seçimi alanında Stok, Set, S.Kıymet ve Hizmet seçenekleri vardır. Kod seçim alanında seçilen türe göre Kodu/Adı alanına o türde tanımlanan kartlar listelenir. Örneğin Stok seçilir ise Kodu alanında Stok kartları listelenecektir.

İmalattanGirişKodSeçimi

Kodu/Adı: Kodu alanındaki seçim kontrolüne tıklandığında stok kartları listelenir. Koda göre arama yapmak istiyorsak kodu alanının yanındaki  seçim kontrolüne tıklanmalıdır. Eğer ada göre arama yapmak istiyorsak Adı yazan alanın yanındaki  seçim kontrolüne tıklanarak stok listesinin ada göre alfabetik olarak listelenmesi sağlanır. Kod seçilip (...) alanına tıklanılırsa stok kartı açılır ve stok ile ilgili bilgilere bakılabilir.

Resimleri büyütmek için tıklayınız.
Resimleri büyütmek için tıklayınız.

 

Stok seçimi yapılır. Depolardaki stok miktarlarını, yapılan hareketin stok miktarlarını nasıl etkileyeceği görmek istenirse Stok kodu üzerinde F6 tuşuna basılmalıdır. F6 tuşuna basıldığı zaman Miktar Bilgi Ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İzleme Kodu / İzleme Adı: Stok için tanımlanmış izleme kodu var ise seçim izleme kodunun seçilebileceği alandır. İzleme kodu tanımlanmamış stoklarda (...) şeklinde görülmekte ve seçim yapılamamaktadır. İzleme kodu tanımı yapılması gerekir.

Kod Kriteri / Diğer Kod: Fatura satırı için kaydedilmiş barkod, üretici kodu, izleme kodu, seri lot no yada kısa ad tanımı var ise seçiminin yapılabileceği alandır.

clip0650

Miktar / Birim: Kaç birim stok girişinin yapılacağı alandır. Birim alanına stok kartında girilmiş olan 1. birim otomatik olarak gelmektedir. Seçim kontrolü alanına tıklanarak hesap makinesi yardımı ile de miktar girilebilir. Stok için girilmiş olan Birim (2) ve Birim (3) alanları da birim çevriminde tanımlanmış olan hesaplamaları göre hesaplatıp gösterilir.

İmalattanGirişMiktarBirim

 

Birim Fiyat: Birim fiyatın girildiği alandır.

Tevkifat Oran Tanımı Kodu / Tevkifat Oran Tanımı Adı: Tevkifat Oran Tanım Kod’a tıklandığında alış faturaları ve stok satırları için tanımlanmış tevkifat oran tanımları listelenir. İlgili Tevkifat oranı seçilir. Fatura satırına yansıtılır.

Tevkifat Tutarı / Tevkifat Oranı: Tevkifat oranı tevkifat oran tanımı değerinden alınır. Tevkifat tutarı tevkifat oranı üzerinden hesaplanır.

Ek Vergiler / Ek Vergi Tutarı: Vergi Tanımları Muhasebe Modülü Tanımlar altında tanımlandır. Tanımlanmış olan Aktif durumdaki Ek Vergi Tanımlarından ilgili vergi seçilebilir. Seçilen ek vergi oranına göre ek vergi tutarı otomatik olarak hesaplanıp Ek Vergi Tutarı hesaplanır yazılır.

Açıklama(Ödeme Koşulu/Vade Süresi): Tanımlanmış olan ödeme koşullarından ilgili ödeme koşulunun seçilebileceği alandır. Vade Süresi alanına Ödeme Koşulu’nda tanımlanmış olan vade süresi gelir.

Açıklama: Fatura satırına özel açıklamalar Açıklama alanına girilir.

Ek Maliyet / Birim ek Maliyet: Fatura altında yapılan ek kesintilerinin satıra yansıtılıp hesaplatıldığı alanlardır. Fatura altı ile ilgili açıklamalar alanında ayrıntılı açıklanacaktır.

En / Boy / Yükseklik / Uzunluk Ölçüsü: Fatura satırındaki stok için metraj birimlerinin girildiği alalardır. En, boy, yükseklik bilgilerinin hangi uzunluk ölçüsünde olacağı Uzunluk Ölçüsü alanında seçilir.

Ağırlık / Ağırlık Ölçüsü: Ağırlık bilgilerinin girildiği alandır. Ağırlık girildikten sonra ağırlık birimlerinden ilgili olan seçilir.

Bütçe Kodu / Bütçe Adı: Fatura satırı için bütçe bilgileri Bütçe Kodu alanı yanındaki seçim kontrolü alanına tıklanarak seçilir. İlgili Bütçe Kodu seçilir. Bütçe adı seçilen bütçe kartından otomatik gelir.

İrsaliye Satır Toplamları: Toplam, Iskonto Tutarı, İskonto Sonrası Toplam hesaplandıktan sonra Fatura Satır Tutarı hesaplanıp Tutar alanına yazılır.

İmalattanGirişTopTutarİmalattangiriştoptutarr

Her satır için gerekli bilgiler doldurulduktan sonra aşağı(seçim kontrolü) ok tuşuna basılarak kaydedilir ve sonraki satıra geçilir.

 

tog_minusİmalattan Giriş Satır İşlemleri

Her satır için gerekli bilgiler doldurulduktan sonra aşağı ok(seçim kontrolü) tuşuna basılarak kaydedilir ve sonraki satıra geçilir. Sonraki satıra geçildiğnde önceki satır kayıt edilir. Her satır kaydedildiğinde belirtilen miktar kadar depoya giriş işlemi anlık olarak gerçekleşir. Girilmiş satır sayısı bu alanda gösterilir.

İmalattanGirişSatırİşlemleri

Bağlı Hrk. butonuna tıklanıldığında Seçilen Satırın Bağlantıları ekranı açılır. Herhangi bir hareket ile bağlantısı varsa bu alandan izlenebilir. Ayrıca Sipariş Bağlama, Sipariş Çözme, gibi işlemler de gerçekleştirilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Sipariş Bağla tıklanıldığında Bağlanabilir Satırlar Ekranı görüntülenir. Buradan Depo Kodu bilgileri seçilerek Teklif, Sipariş, Sevk emri olarak bağlantı sağlanabilir.

Yeni butonu tıklanılırsa yeni bir satır ekler.

Sil butonu üzerinde bulunulan satırı siler.

Kopyala butonu üzerinde bulunulan satırı diğer bir satıra kopyalar.

Ek Bilgi butonuna tıklanıldığında Stok Hareket Ek Bilgileri ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Onay Durumu butonunun yanında harekete dair bilgi yazılıdır.Mesela Onay Gerekmiyor şeklinde. Butona tıklanıldığında Onay Durumu ekranı gelir.

 

tog_minusİmalattan Giriş Genel İşlemleri

Her satır için gerekli bilgiler doldurulduktan sonra aşağı ok(seçim kontrolü) tuşuna basılarak kaydedilir ve sonraki satıra geçilir. Sonraki satıra geçildiğnde önceki satır kayıt edilir. Her satır kaydedildiğinde belirtilen miktar kadar depoya giriş işlemi anlık olarak gerçekleşir.

imalattangirilgenelişlem

Bu alanda bulunan Ek Bilgi butonuna tıklanıldığında Stok Hareket Başlık Ek Bilgileri ekranı görüntülenir. Açılan bu ekranda Personel Bilgileri, Notlar, Ek Alanlar, OLE Nesnesi, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı, Diğer bilgileri izlenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Döviz butonuna tıklanıldığında Döviz Değer Girişi Ekranı görüntülenir ve döviz değerleri tanımlanabilir.

Elektronikposta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” butonuna tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “Elektronikposta” seçildiği taktirde, program çeki, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Panoya Kopyala” seçimi yapıldığında istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “İmalattan Giriş Hareketi...” seçiminde ise, Rapora Yazdır, Rapor Önizleme, Dosyaya Kaydet(Export) işlemleri yapılabilir.

İmalattanGirişGöderbutonu

Muhasebeye Kaydet butonuna tıklanıldığında Muhasebe Kayıt ekranı görüntülenir. Burada bize sunulan iki seçenekten"Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur" yada "Tüm İşlemleri Seçilevek Bir Yevmiye Fişine Ekle" seçilerek işleme devam edilir.

DevirGirişiMuhasebeKayıt

Sil butonuna tıklanıldığında ekrana bir uyarı gelir"Stok Hareket Belgesi Silinecektir" şeklinde.

DevirGirişiSilButonu

Kapat butonuna tıklanıldığında Stok Hareket Belgesini kapatır.

Toplam Miktar butonuna tıklanıldığında harekete ait miktar bilgisi ekrana gelir.

İmalattanGirişToplamMiktar