Kod Bazlı Hizmet Hareket Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi >  Stok Hareket Listeleri >

Kod Bazlı Hizmet Hareket Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firmanın dönem içinde tanımlı hizmetlerle yaptığı hareketlerinin listesi, Stok modülünde Listeler menüsünde bulunan Kod Bazlı “Hizmet Hareket Listesi” ikonundan incelenebilir. Bu liste hizmet hareketlerinin hizmet bazlı izlendiği listedir.

exp_collapse

 

“Hizmet Hareket Listesi” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Hizmet Hareketleri Listesi penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hizmet Hareketleri Listesi’nde, Hizmet Kodu, Adı, hareket tarihi, hareket türü, cari kodu, cari adı, belge seri, belge no, açıklama, referans no, toplam, toplam kdv, genel toplam, fatura tarihi gibi bilgiler listelenmektedir.

Bu bölüm izleme amaçlı kullanılabilir. Ayrıca daha önce yapılan herhangi bir hareketi listeden açarak üzerinde düzeltme yaptıktan sonra, son haliyle kayıt etmek de mümkündür.

Hizmet Hareketleri Listesi ekranından ulaşılan pencerelerinin özellikleri aşağıda anlatılmıştır.

Tek Hizmet/Tüm Stok/Hizmet Aralığı: Bu alan seçili iken ilgili dönemde hareket yapılan tek, tüm yada seçilen hizmet aralığının hareketleri ekrana gelmektedir.

 

Devreden Miktarlar- Giriş/Çıkış/Kalan: Bu alanda geçmiş yıllardan devreden giriş-çıkış ve kalan bilgileri izlenmektdir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Seçimi yapılan hizmete seçilen dönem içinde yapılan hareketlere ait listede bulunan herhangi bir hareketi açmak için, ilgili hareket üzerinde farenin sol düğmesine çift tıklanmalı ya da hareket satırı seçilerek Hareket Düzelt düğmesine tıklanmalıdır. Açılan hareket penceresi inceleme amaçlı kullanılabileceği gibi, üzerinde istenilen düzeltmeler de yapılabilir.

Hizmet hareketleri Listesi penceresinin altında yeralan kısımda ilgili hizmetlerle yapılan hareketlerin toplamları özet olarak listelenir.

clip0diger150

 

İkinci tablolu alanın, ikinci satırı ise, ilgili hizmetlere yapılan hareketlerin, dönem başlangıç tarihinden, dönem bitişine tarihine kadar olan toplamlarını listeler.

cli0150

Hizmet hareketleri Listesi penceresinin “Arama Kriterleri” alanı aşağıda açıklanan alanları içerir.

Tarih: Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sol tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni hareket girişi sonrası ya da herhangi bir hareket üzerinde yapılan düzeltme sonrası, cari hareket listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” düğmesine tıklanmalıdır. Aksi taktirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” düğmesi çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği cari hareketler bu düğmeye tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

clipyenile0150

Hareket ekranlarında girilen diğer bilgilere göre arama yapılması isteniyorsa, “Diğer Kriterler” düğmesine tıklandığında açılan pencereden seçim yapılabilir.

Diğer kriterler, belirli kriterlere göre stok hareket listesini filitrelendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Genel sekmesi, Hareket türleri yada Stok /Hizmet kodlarınından biri yada birkaçı seçildiğinde  Tamam düğmesine tıklanmalı ve ekran yenilenmelidir.          

Herhangi bir hareketin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili hareketin açılması gerekir. Açılmak istenilen hareketin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, hareket seçimi yapıldıktan sonra “Hareket Düzelt” düğmesine tıklanarak da harekete ulaşılabilir. Bunların dışında ulaşılmak istenilen hareket seçildikten sonra klavyeden “ALT” tuşu ile birlikte “D” tuşuna basarak da harekete ulaşmak mümkündür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hareket Ek Bilgileri: Herhangi bir hareketin girişi sırasında kaydedilen İşaret, OLE Nesnesi, Kullanıcı Tanımlı ve Notlara, ilgili hareketin satırı seçildikten sonra “Hareket Ek Bilgileri” düğmesine tıklanarak ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hizmet hareketleri Listesinin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir.