Kod Bazlı Stok Hareket Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi >  Stok Hareket Listeleri >

Kod Bazlı Stok Hareket Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firmanın dönem içinde tanımlı stoklarla yaptığı hareketlerinin listesi, Stok modülünde Listeler menüsünde bulunan Kod Bazlı “Stok Hareket Listesi” ikonundan incelenebilir. Bu liste stok hareketlerinin stok bazlı izlendiği listedir.

exp_collapse

“Stok Hareket Listesi” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Mal Hareketleri Listesi penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Sol üstte bulunan stok bölümünde Tüm stok, Tek Stok veya Stok aralığı seçilerek hareketler listelenebilir. Tüm stok seçili olduğu durumda bir seçim yapmaya gerek kalmazken tek stok seçildiğinde hemen yanındaki seçim kontrolü alanı aktif hale gelir ve istenilen stok belirlenir. Stok aralığı seçildiği taktirde ise aşağıdaki ekranda istenilen aralık belirlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Stok hareketleri Listesi penceresinin altında yeralan kısımda ilgili stoklarla yapılan hareketlerin toplamları özet olarak listelenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İkinci tablolu alanın, ikinci satırı ise, ilgili stoklara yapılan hareketlerin, dönem başlangıç tarihinden, dönem bitişine tarihine kadar olan toplamlarını listeler.

c2

Stok hareketleri Listesi penceresinin “Arama Kriterleri” alanı aşağıda açıklanan alanları içerir.

Tarih: Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sol tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni hareket girişi sonrası ya da herhangi bir hareket üzerinde yapılan düzeltme sonrası, cari hareket listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” düğmesine tıklanmalıdır. Aksi taktirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” düğmesi çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği cari hareketler bu düğmeye tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

clip0150yenile

Hareket ekranlarında girilen diğer bilgilere göre arama yapılması isteniyorsa, “Diğer Kriterler” düğmesine tıklandığında açılan pencereden seçim yapılabilir.

Diğer kriterler, belirli kriterlere göre stok hareket listesini filitrelendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Genel sekmesi, Hareket türleri yada Stok /Hizmet kodlarınından biri yada birkaçı seçildiğinde  Tamam düğmesine tıklanmalı ve ekran yenilenmelidir.          

Seçimi yapılan stoğa, belirlenen dönem içinde yapılan hareketlere ait listede bulunan herhangi bir stok hareketi açmak için, ilgili hareket üzerinde farenin sol düğmesine çift tıklanmalı ya da hareket satırı seçilerek Hareket Düzelt düğmesine tıklanmalıdır. Açılan hareket penceresi inceleme amaçlı kullanılabileceği gibi, üzerinde istenilen düzeltmeler de yapılabilir.

Herhangi bir hareketin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili hareketin açılması gerekir. Açılmak istenilen hareketin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, hareket seçimi yapıldıktan sonra “Hareket Düzelt” düğmesine tıklanarak da harekete ulaşılabilir. Bunların dışında ulaşılmak istenilen hareket seçildikten sonra klavyeden “ALT” tuşu ile birlikte “D” tuşuna basarak da harekete ulaşmak mümkündür.

clip0sag150

 

 

Hareket Ek Bilgileri: Herhangi bir hareketin girişi sırasında kaydedilen İşaret, OLE Nesnesi, Kullanıcı Tanımlı ve Notlara, ilgili hareketin satırı seçildikten sonra “Hareket Ek Bilgileri” düğmesine tıklanarak ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Stok hareketleri Listesinin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir.