Rezervasyon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Hareketleri >

Rezervasyon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Rezervasyon ayırtma işlemidir. Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Rezervasyon işlemleri için Stok modülü altında bulunan Hareketler menüsünde yer alan Rezervasyon ikonuna ulaşılınır. Rezervasyon ikonu alanında 2 seçenek mevcuttur. Rezervasyon(Tek) ve Toplu Rezervasyon.exp_collapse

 

tog_minusRezervasyon(Tek)

Rezervasyon ikonundan Reservasyon(Tek) seçimi yapıldığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Rezervasyon Listesi açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Rezervasyon Listesi Başlık Bilgileri

Rezervasyon Listesi Başlık alanında Rezervasyon Hangi Mala, Rezervasyon Kimin İçin, Rezervasyon Yapan Kullanıcı, Rezervasyon Nedeni, Rezervasyon Yapılan bilgileri bulunmaktadır. Şimdi sırasıyla bu alanlara girilecek verilerin özelliklerinden bahsedelim;

Rezervasyon Hangi Mala: Bu alanda rezervasyonun hangi mal için yapılacağı bilgisi belirlenir. Tür alanında Tek Stok yada Tümü seçimleri mevcuttur. Eğer Tek Stok seçilirse Kodu/Adı, İzleme Kodu/Adı alanları aktifleşir ve istenilen stok seçimi buradan yapılabilir.

rezervasyonhangimala

Rezervasyon Kimin İçin:Bu alanda rezervasyonun kimin için yapıldığı bilgisi belirlenir.Tür alanında Tümü/Cari/Diğer Cari seçimleri mevcuttur. Eğer Cari/DiğerCari seçimlerinden biri yapılırsa Kodu/Adı alanları aktifleşir ve istenilen seçim buradan yapılabilir.

rezervayonkiminçin

Rezervasyon Yapan Kullanıcı:Bu alanda rezervasyonu kimin yaptığı bilgisi belirlenir. Tümü/Tek Kullenıcı seçimleri mevcuttur. Eğer tek kullanıcı seçimi yapılırsa seçim kontrolü alanı aktifleşir ve istenilen seçim buradan yapılabilir.

rezervasyonyapankullanıcı

Rezervasyon Nedeni:Bu alanda rezervasyonun kimin için yapıldığı bilgisi belirlenir. Rezervasyon nedeni Tümü, Tüm Setler, Tüm Alınan Siparişler, Tüm İş Emri Malzemeler, Tek Set, Tek Alınan Sipariş, Tek Sevk Emri, Tek Talep seçeneklerinden biri olarak belirlenebilir. Eğer Tek Set seçilirse Set alanı aktifleşir ve seçim kontolü alanından set seçimi yapılabilir. Eğer Tek Alınan Sipariş, Tek Sevk Emri, Tek Talep seçeneklerinden biri seçilirse alan seçime göre değişime uğrar ve Alınan Sipariş, Sevk Emri,Talep alanları seçime göre aktifleşir ve listelere(Alınan Sipariş,Sevk Emirleri, Talepler) ulaşılarak seçim yapılabilir.

rezervasyonnedeni

Rezervasyon Yapılan:Bu alanda rezervasyon yapılan yer seçimi bilgisi belirlenir. Rezervasyon yeri Tümü, Tüm Depolar, Tüm Verilen Siparişler, Tüm İş Emirleri Ürünler, Tüm Talepler, Tüm Verilen SevkEmileri, Tek Depo, Tek Verilen Sipariş, Tek İş Emri Ürünler, Tek Sevk Emri, Tek Talep seçeneklerinden biri olarak belirlenebilir. Eğer Tek Depo seçilirse Depo Kodu alanı aktifleşir ve seçim kontolü alanından depo seçimi yapılabilir. Eğer Tek Verilen Sipariş, Tek İş Emri Ürünler, Tek Sevk Emri, Tek Talep seçeneklerinden biri seçilirse alan seçime göre değişime uğrar ve Verilen Sipariş, İş Emri, Sevk Emri,Talep alanları seçime göre aktifleşir ve listelere(Verilen Sipariş, İş Emirleri, Sevk Emri, Talep) ulaşılarak seçim yapılabilir.

rezervasyonyapılanyer

 

tog_minus_sev2Rezervasyon Listesi Satır Alanı Bilgileri

Rezervasyon Listesi satır alanında belirlenen kriterlere göre rezervasyonlar listelenir. Listelere ait Stok Kodu, İzleme Kodu, her birim için Rezervasyon Miktarları, Rezervasyon Seri No, Tarihi gibi bilgiler bulunur. İşlem yapılmak istenilen rezervasyonun  seçim alanında bulunan kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

ressatırlistesi

 

Satır alanında yer alan rezervasyon işlemlerinden istenileni satır üzerinde çift tıklanarak açılabilir ve rezervasyon yapan belge incelenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Rezervasyon Listesi Satır ve Genel İşlemler

Rezervasyon Listesi penceresinin “Arama Kriterleri” alanı aşağıda açıklanan alanları içerir.

rlaramakriterleri

Tarih: Belirli tarih aralığına sahip rezervasyonların listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sol tarafındaki alanda bulunan tarih butonuna tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, sağ tarafındaki alanda bulunan tarih butonuna tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan rezervasyonları listede göstermez.

Sadece açık rezervasyonların görüntülenmesi için Sadece Açık Rezervasyonları Göster alanında bulunan kutucuk işaretlenir.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni rezervasyon sonrası ya da herhangi bir rezervasyon üzerinde yapılan düzeltme sonrası, Rezervasyon listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” butonuna tıklanmalıdır. Aksi taktirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” butonu çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği rezervasyonları bu butona tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

Tümünü Seç/Tümünü Bırak: Ekranda listelenmis tüm rezervasyonların seçilmesini veya bırakılmasını sağlar.

Yeni Serbest Rezervasyon: Bu butona tıklanıldığında Doğrudan Girilmiş Rezervasyon ekranı açılır ve buradan rezervasyon oluşturulabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Rezervasyon Düzelt: Satır alanında seçilmiş rezervasyon üzerinde değişiklik yapılmak istenilirse bu buton kullanılır. Rezervasyon Düzelt butonuna tıklanıldığında Rezervasyon Yapan Belge ekranı açılır ve düzenleme yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Toplu Rezervasyon: Toplu Rezervasyon işlemi buradan yada Rezervasyon ikonu altında bulunan Toplu Rezervasyon seçimi aracılığıyla yapılabilir.

Toplu Sil: Satır alanında seçilmiş olan rezervasyonların silinmesini sağlar. Butona tıklanıldığında sistem uyarı verir. Evet denildiğinde seçilmiş tüm rezervasyonları siler.

rezsiltoplu

Gönder:Elektronikposta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” butonuna tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “Elektronikposta” seçildiği taktirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Panoya Kopyala” seçimi yapıldığında istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir.

rezergönder

Kapat: Rezervasyon Listesi ekranını kapatır.

 

tog_minusToplu Rezervasyon

geliştirilmektedir.