Set Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Kartları >

Set Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bir bütün olarak hareket gören stok grupları tanımlamak için Set Tanımları Kartı kullanılır. Set Tanımları kartına Stok Modülü>Kartlar tabından ulaşılır. exp_collapse

 

tog_minusKart İşlemleri

 

Masraf Kartı menüsü açıldığında ekranda var olan masraf kartları listelenecektir. Üzerinde değişiklik yapmak istenilen karta buradan ulaşılabilir ya da ekran üzerinde boş bir yere sağ tıklanarak yeni kart açılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Üzerinde işlem yapmak istenilen karta tıklandığında karta ait 'İşlemler' ekranı açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

İşlemler menüsüne ait ilk sekme Genel sekmesidir.

Üst Set Tanımı: Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir.Kodu ve adı alanlarında, tanımlanan set tanımı kartı herhangi bir üst set tanımı kartına bağlı bir kartsa, bağlı olduğu üst kart kodu ve adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

settanımıüstkod

 

Set Tanımı: Tanımlanan cari karta ait kodun ve adın girileceği bu alanda karta verilecek kod ve ad tanımlanır. İlgili kırınım altına açılan set tanımı kartı için sistem otomatik olarak sıra numarası verecektir. Manuel olarak da giriş yapılabilir.

 

settanımıadkod

 

Kart ile satır bilgileri ile aşağıdaki alanda gösterilir:

 

settanımısatır

 

Satırlar altındaki 'Barkod' alanına ürünün barkodu yazılarak satırlara otomatik olarak ilgili bilgilerin gelmesi sağlanabilir. 'Satır Sil' düğmesi ile de girilmiş olan satır silinebilir.

 

Satırlara set ile ilgili gerekli bilgiler girilir. Stok kodu, adı, izleme kodu, miktar, birim fiyat vb bilgiler girildikten sonra, aşağıdaki alanda sete dair toplam fiyat, toplam KDV, toplam iskonto ve genel toplam otomatik olarak hesaplanıp ilgili alanlara gelecektir.

settanımlarıtoplamlar

 

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer

Hesap ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Likom Gusto ERP Yazılımı’nda ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.