Stok Hareketleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi >

Stok Hareketleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Stokların depo giriş ve çıkış hareketlerin yapılabilmesi için aşağıdaki türlerde giriş ve çıkış hareketleri yapılabilir.

GİRİŞ HAREKETLERİ

 

Hareket ID

Kısa Adı

Hareket Adı

101

MA

Mal Alış

102

KG

Konsinye Giriş

103

KÇIA

Konsinye Çıkıştan İade Alımı

104

PI

Parekende Satış İadesi

105

TI

Toptan Satış İadesi

106

TZ

Teşvikli İthalat

107

TSZ

Teşviksiz İthalat

108

DG

Devir Girişi

109

IG

İmalattan Giriş

110

SFG

Sayım Farkı Girişi

111

DI

Diğer Girişler

112

IHI

Teşvikli İhracat İadesi

113

IHZI

Teşviksiz İhracat İadesi

114

VS

Diğer Çıkış İadesi

115

FG

Fason Giriş

116

FÇI

Fason Çıkış İadesi

117

IKA

İhracat Kayıtlı Mal Alış

ÇIKIŞ HAREKETLERİ

 

Hareket ID

Kısa Adı

Hareket Adı

201

PS

Perakende Satış

202

TS

Toptan Satış

203

Konsinye Çıkış

204

KGI

Konsinye Giriş İadesi

205

IH

Teşvikli İhracat

206

IH2

Teşviksiz İhracat

207

UC

Üretime Çıkış

208

UH

Mamul/Yarı Mamul, Hurda, Fire Çıkışı

209

UH2

Hammadde, Hurda, Fire Çıkışı

210

DK

Dahili Kullanım

211

SFC

Sayım Farkı Çıkışı

212

VS

Diğer Çıkışlar

213

AL

Alım İadesi

214

TZI

Teşvikli İthalat İadesi

215

TSZI

Teşviksiz İthalat İadesi

216

FGI

Fason Giriş İadesi

217

DII

Diğer Giriş İadesi

218

Fason Çıkış

219

IKS

İhracat Kayıtlı Satış